Obwodnica Czarnowąs: Pierwsze prace nad nową DW454 jeszcze w tym roku

Trwa przetarg na budowę I etapu obwodnicy Czarnowąs w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454. Nowa droga poprowadzona będzie od obwodnicy Opola do miejscowości Czarnowąs i Borki. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać do 2017 r. Szacunkowy koszt inwestycji to 160 mln złotych.

W przetargu na budowę I etapu obwodnicy Czarnowąs w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 wpłynęło 18 ofert od potencjalnych wykonawców. Teraz oferty będą oceniane pod względem formalno-prawnym. W II etapie firmy przedstawią swoje oferty cenowe. ZDW w Opolu planuje wybrać wykonawcę najpóźniej do końca października. Wtedy pierwsze prace przy budowie obwodnicy  ruszą w listopadzie.

Trasa projektowanej obwodnicy Czarnowąs rozpoczyna się węzłem drogowym „Północnej obwodnicy Opola w ciągu drogi krajowej nr 45”, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy miejscowościami Czarnowąsy i Borki. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmował będzie ponadto przebudowę dróg istniejących wraz z odwodnieniem. Powstanie 6 skrzyżowań, 5 typu rondo oraz 5 obiektów mostowych (4 wiadukty i 1 most), w tym most nad rzeką Mała Panew oraz wiadukt nad linią kolejową i bocznicą do elektrowni. Pojawi się także miejsca kontroli pojazdów wraz ze stanowiskiem ważenia. Do oświetlenia drogi posłuży technologia typu LED.

Dostosowana zostanie także kolidująca infrastruktura techniczna. Nasadzona zostanie roślinność izolacyjna, na wybranych odcinkach powstaną ekrany akustyczne. Na nowym odcinku obwodnicy Czarnowąs pojawią się także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szacowany budżet na obwodnicę Czarnowąs to 160 mln zł. Pieniądze na tej realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane na dwóch odcinkach, obejmując tym samym obręb miasta Opola oraz obręb pozamiejski. Prace, rozpoczęte w tym roku, zakończą się za dwa lata.

Budowa 5,3 km odcinka to pierwszy z etapów obwodnicy Czarnowąs. W latach 2018 – 2020 planuje się powstanie jej kolejnego odcinka, obejmującego Borki, Dobrzeń Mały i Wielki.

Obwodnica Czarnowąs jest elementem korytarza transportowego północ-południe biegnącego przez Opolszczyznę. W ostatnich latach odnotowano rosnące natężenie ruchu na tej relacji (według badań z 2010 r. wynosił 12 tys. pojazdów na dobę). Obwodnica ma ułatwić także komunikację z rozbudowywaną Elektrownią Opole.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: