1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Poręby i Zawiercia w 2027 roku. Jakie jeszcze inwestycje na DK78?

Obwodnica Poręby i Zawiercia w 2027 roku. Jakie jeszcze inwestycje na DK78?

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-05-09
Obwodnica Poręby i Zawiercia w 2027 roku. Jakie jeszcze inwestycje na DK78?
Od 2022 r. trwa budowa I części obwodnicy Poręby i Zawiercia. W wakacje GDDKIA chce podpisać umowę na budowę jej II części. Zdjęcia: GDDKIA
Znamy wykonawcę dalszej części obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Inwestycja stanowi kontynuację obwodnicy budowanej od marca 2022 r. Kolejny odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach sąsiedniej obwodnicy Kroczyc. Jakie jeszcze inwestycje planowane są na drodze krajowej DK78 w woj. śląskim?

Wykonawca i terminy budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia

- Wybraliśmy wykonawcę budowy drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia. Spośród 10 ofert, najkorzystniejszą złożyła firmę Polaqua z Piaseczna. Kwota, jaką zaoferowała za realizację trasy o długości 7,5 km, to ponad 234 mln zł. Przy braku odwołań oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. podpisać umowę – podał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja realizowana jest w systemie tradycyjnym – buduj. W kwietniu br. Wojewoda Śląski wydał dla tej obwodnicy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oznacza to, ze po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić do prac w terenie.

- Inwestycja winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r. – wyliczają drogowcy.

Kolejny poślizg na S1. Budowa trasy S1 Mysłowice - Bieruń szybko nie ruszy

Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Jaka będzie obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 - węzeł Kromołów

Inwestycja stanowi kontynuację budowanej od marca 2022 r. obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach sąsiedniej obwodnicy Kroczyc.

Nowa, dwujezdniowa obwodnica będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych GP (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. W ciągi odcinka zaplanowano realizację czterech obiektów inżynierskich w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

Mapa - budowa II etapu obwodnicy Poręby i Zawiercia przetarg

Mapa - budowa II etapu obwodnicy Poręby i Zawiercia przetarg

Mapa: GDDKIA

Jakie inwestycje na DK78?

DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

GDDKIA zapewnia, że do 2027 r. przebuduje lub wybuduje w nowym śladzie prawie 55 km DK78 we wschodniej części województwa śląskiego.

DK78 w województwie śląskim liczy ponad 166 km, z czego w administracji katowickiego oddziału GDDKiA znajduje się ponad 134 km. Jej wschodni odcinek, od Mierzęcic do granicy województw w Goleniowach, ma ponad 75 km długości. Na tym odcinku powstaną kolejne trzy obwodnice: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów oraz prawie 6-kilometrowy odcinek Pradła - Irządze, zlokalizowany pomiędzy dwiema ostatnimi obwodnicami. Szacunkowa łączna długość tych trzech obwodnic to 24,5 km, z czego 9,1 km to długość obwodnicy Kroczyc, 2,3 km obwodnicy Pradeł, a 13,1 km Szczekocin i Goleniów. Prace przygotowawcze dla obwodnic rozpoczęły się już wiele lat temu, inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.  

- Dla obwodnicy Kroczyc i Pradeł uzyskano już decyzje ZRID. Dla obwodnicy Pradeł ogłoszenie przetargu dla realizacji inwestycji w formule tradycyjnej powinno nastąpić jeszcze w maju br. Natomiast dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów, pomimo iż wniosek o wydanie decyzji ZRID również złożono 30 września 2022 r., przewidujemy, że do ogłoszenia postępowania przetargowego również powinno dojść w II kwartale 2024 roku – zapowiada GDDKIA.

Mapa obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

Mapa obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

Mapa: GDDKIA

Trwa już opracowywanie projektu budowalnego dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. Umowę z wykonawcą, Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem, zawarto w maju ubiegłego roku. Realizacja projektu budowalnego powinna potrwać do listopada 2024 r. Umowa obejmuje także wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy). Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (83 miesiące). Termin realizacji wszystkich zadań przewidzianych umową wyniesie 109 miesięcy. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 r. 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 78 Jak dojadę - Irządze