1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 w budowie od września

Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 w budowie od września

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-09-11
Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 w budowie od września
Wojewoda podlaski wydał decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy Sztabina w ciągu DK8. Zdjęcia: GDDKIA
Wykonawca może zaczynać budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 w woj. podlaskim. W ciągu 4 kilometrowej trasy powstanie estakada nad Biebrzą. Budowa obwodnicy Sztabina zakończy się wiosną 2025 roku.

- Mamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – budowę 4-kilometrowej obwodnicy Sztabina. Dokument podpisał dziś wojewoda podlaski. Oznacza to, że w najbliższych dniach przekażemy plac budowy wykonawcy, który jeszcze we wrześniu rozpocznie prace – poinformował 11 września br. podlaski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja obwodnicy Sztabina rozpocznie się od rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i przygotowania dróg technologicznych. Potem ruszą roboty ziemne.

Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu oraz obustronne pobocza bitumiczne o konstrukcji jak pasy ruchu. Całkowita szerokość nawierzchni jezdni będzie wynosiła 10,0 m i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Na budowanej obwodnicy powstanie 665 metrowa estakada nad doliną Biebrzy oraz drogą gminną nr 167633B. Projekt zakłada również budowę wiaduktu, przejazdu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna wysokich napięć, telekomunikacyjna, sanitarna, melioracyjna.

Obwodnica Sztabina rozpocznie się rondem, zlokalizowanym około kilometr na południe od miejscowości, przed Biebrzą, na obecnym przebiegu DK8. Obwodnica będzie przebiegała w kierunku północno-zachodnim nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi DK8. Końcowy odcinek obwodnicy skręca w kierunku północno-wschodnim i przechodząc pod projektowanym przejściem ekologicznym dla dużych zwierząt włączy się w istniejącą trasę DK8 około dwa kilometry na północ od centrum Sztabina. Z uwagi na przejście obwodnicy przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego nałożono na GDDKiA obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczych.

Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 - mapa

Obwodnica Sztabina w ciągu DK8 - mapa przebiegu

Mapa: GDDKIA

Obwodnica Sztabina ma być gotowa w drugim kwartale 2025 roku. Wartość kontraktu zawartego z firmą Budimex to 134,8 mln zł.

Po oddaniu do użytku nowa trasa przejmie ruch tranzytowy wyprowadzając go poza centrum miejscowości oraz poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Sztabin przejeżdża codziennie ponad 13 tysięcy pojazdów, z czego prawie 4 tysiące to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wykonawca opracowując dokumentację przygotował rozwiązania umożliwiające dobudowę drugiej jezdni w kolejnym etapie prac. - Po niedawnej zmianie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) i wpisaniu na listę zadań drogi ekspresowej S8 Białystok - Augustów - Raczki, możemy rozpocząć przygotowania do realizacji drugiego etapu obwodnicy Sztabina – dodają drogowcy.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 8 Jak dojadę - Sztabin