• Facebook - conadrogach
Pierwszy krok w kierunku rozbudowy DK8 Wrocław – Kłodzko
Podpisano pierwszą umowę dotyczącą rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości. Dotyczy ona opracowania STEŚ i wybrania wariantu przebiegu drogi. Zdjęcia: GDDKiA

Podpisano umowę na STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - - Kłodzko. Dokumentacja dla 77-kilometrowego odcinka DK8 będzie gotowa w 2019 r., później będą mogły ruszyć prace projektowe i budowlane.

We wrocławskim oddziale GDDKiA w dniu 29.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Halcrow Group Limited Elms House z Wielkiej Brytanii na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowe dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”. Wartość umowna 11 560 614,42 złotych brutto. Wykonawca ma 37 miesięcy na wywiązanie się z umowy.

W ramach opracowania zostanie m.in. wyznaczony i uściślony przebieg tras poszczególnych (analizowanych) wariantów inwestycji , określony zostanie zakres rzeczowy i finansowy zadania, ustalona będzie jego efektywność. Analizie podlegać będą różne warianty trasy drogi głównej.

STEŚ w swoim zamierzeniu ma dostarczyć Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkich niezbędnych informacji, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo oraz zakresowo jest najbardziej optymalny. Jednocześnie opracowanie STEŚ posłuży do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu trasy.

Przypomnijmy, rozbudowa drogi krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 po licznych głosach mieszkańców, samorządowców i parlamentarzystów.

W ramach inwestycji dotychczasowa droga ma być poszerzona do przekroju z 3 lub 4 pasami ruchu w zależności od prognozowanego natężenia ruchu. Dodatkowo przewiduje się budowę obwodnic miejscowości, a także budowę nowych, bezpiecznych skrzyżowań najczęściej typu rondo.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: