Pod Kielcami powstaje obwodnica Morawicy na DK73 - roboty ziemne dla I etapu
Roboty ziemne pod drugą jezdnię obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Obwodnica ułatwi podróżowanie z Kielc w kierunku Buska i Tarnowa. Zdjęcia: GDDKIA

Trwają roboty ziemne pod drugą jezdnię obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 w woj. świętokrzyskim. To pierwszy etap budowy obwodnicy Morawicy obejmujący 4 kilometrowy odcinek. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km.

Na 4-kilometrach drugiej jezdni drogi krajowej nr 73 budowanej w ramach I etapu obwodnicy Morawicy toczą się roboty ziemne. Widać już pierwsze wykopy i nasypy. Wykonywane są zbrojenia fundamentów kładki dla pieszych w Bilczy.

I etap obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej to zadanie o wartości około 78 mln złotych realizowane od ubiegłego roku w trybie projektuj i buduj. Pierwsze prace w terenie rozpoczęły się już zimą i polegały na wycince drzew. W miarę postępu prac projektowych wykonawca mógł przystąpić do kolejnych robót związanych ze wzmocnieniem podłoża pod kładkę dla pieszych w okolicy szkoły w Bilczy, równolegle została wprowadzona tam czasowa organizacja ruchu.

Obecnie kontynuowane są roboty ziemne w śladzie dobudowywanej jezdni wschodniej ciągu głównego drogi krajowej nr 73 oraz drogach dojazdowych, trwają prace związane z wykonaniem wykopów i nasypów. Rozpoczęto również przebudowę kolizji teletechnicznych, energetycznych i wodociągowych. Trwają również prace przy kładce dla pieszych w Bilczy związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty oraz zbrojeniami. Jak zapewniają przedstawiciele GDDKIA roboty postępują zgodnie z harmonogramem.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy.

Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Turbo
2019-09-06 18:14
Przydałaby się też obwodnica Piotrkowic
Iki
2019-08-27 02:46
Przynajmniej widać że ruszyły prace na pierwszym odcinku
Nanotech
2019-08-21 20:40
Wszystkich interesuje raczej to kiedy rozpocznie się etap II który wyprowadzi ruch poza Morawice i Wolę Morawicką a w ten sposób poprawi płynność ruchu na trasie Tarnów-Kielce oraz życie mieszkańców, dodam tylko tyle że DK73 mimo że jest jedną z najważniejszych dróg krajowych w Polsce jest od wielu lat niedofinansowana, brakuje wielu obwodnic a poza krótkim odcinkiem pod Kielcami droga ma tylko jedną jezdnię.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: