• Facebook - conadrogach
Obwodnica Morawicy
Obwodnica Morawicy uwolni miasto od uciążliwego ruchu tranzytowego. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Morawicy (woj. świętokrzyskie) pobiegnie w ciągu nowego odcinka drogi krajowej nr 73. Jej realizacje podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, którego budowę zaplanowano na lata 2018-2019, będzie miał długość 4,2 km. Docelowo cała obwodnica osiągnie 8 km i uwolni miasto od uciążliwego tranzytu.

W ramach pierwszego etapu realizacji obwodnicy Morawicy wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km, biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Wybudowana będzie także związana z drogą infrastruktura dodatkowa.

Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką.

Powiązane z "obwodnica Morawicy":

inwestycje drogowe obwodnica Iłży obwodnica Opatowa Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego obwodnica Woli Morawickiej

OBWODNICA MORAWICY - WSZYSTKIE INFORMACJE

GDDKIA szuka wykonawcy obwodnicy Morawicy na DK73

GDDKIA szuka wykonawcy obwodnicy Morawicy na DK73

73 2017-11-02 | 10:17

Rozpoczęła się procedura związana z przetargiem na pierwszy odcinek obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 (województwo świętokrzyskie). Pierwszy fragment będzie liczył ponad 4 km a docelowo ...

Startują prace dla obwodnic Morawicy i Iłży

Startują prace dla obwodnic Morawicy i Iłży

73 9 2017-07-05 | 10:39

Dwie kolejne obwodnice: Morawicy i Woli Morawickiej oraz Iłży zostały skierowane do dalszych prac. Obwodnice powstaną w ciągu dróg krajowych nr 73 i 9.

Obwodnica Opatowa w ciągu S74 i DK9 zatwierdzona

Obwodnica Opatowa w ciągu S74 i DK9 zatwierdzona

S74 42 9 2015-03-13 | 12:38

Obwodnica w Opatowie wraz z obwodnicą Morawicy, została wpisana do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to, że mogą ruszyć przygotowania, bo będą zapewnione...