1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Podkarpackie: W ciągu DK77 wyrosną obwodnice Stalowej Woli i Niska

Podkarpackie: W ciągu DK77 wyrosną obwodnice Stalowej Woli i Niska

  1. conadrogach.pl
  2. 2015-10-02
Podkarpackie: W ciągu DK77 wyrosną obwodnice Stalowej Woli i Niska
W 2019 roku powstanie wspólna obwodnica dla podkarpackich miejscowości Nisko i Stalowa Wola. Mapa: GDDKiA
Przybywa inwestycji drogowych realizowanych na Podkarpaciu. Z końcem września ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km. Jej koszt szacowany jest na ponad 290 mln zł. To kolejna inwestycje, która zapisana została w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023.

- Przyszły wykonawca, na podstawie uzyskanej przez rzeszowski oddział GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowywanej Koncepcji Programowej będzie zobowiązany do zaprojektowania ostatecznych rozwiązań obwodnicy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 2 listopada 2015 roku – informuje zamawiający (GDDKiA).

Postępowanie przetargowe prowadzony jest w trybie ograniczonym co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. GDDKiA oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości.

Wspólna obwodnica Stalowej Woli i Niska powinna powstać do 2019 roku. Budowa drogi obwodowej w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z projektowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

- W ramach inwestycji planowana jest budowa, docelowo, drogi 2 jezdniowej z pasem rozdziału i o nawierzchni odpornej na koleinowanie, z węzłami 2 poziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami dojazdowymi, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. W pierwszym etapie przewiduje się budowę drogi 2 jezdniowej od węzła Chopina do węzła Solidarności na pozostałym odcinku jako drogi 1 jezdniowej – informuje GDDKiA.

Obwodnica będzie nowym ponad 15 km odcinkiem DK77, która zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Umożliwia ona dojazd do przejść granicznych południowo wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka).

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 77 Jak dojadę - Nisko Jak dojadę - Stalowa Wola