• Facebook - conadrogach
Północna obwodnica Krakowa najpóźniej w 2022 r. Startują prace koncepcyjne
Mapa przebiegu północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Mapa: GDDKiA

Jest umowa na koncepcję programową Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52. Otwiera ona drogę do realizacji ekspresowego odcinka o długości 14,9 km. Inwestycja została zaplanowana na lata 2019-2022. Jej szacunkowy, łączny koszt to ponad 1,5 mld zł.

To właśnie ofertę firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z ceną 6 843 748,29 zł brutto drogowcy uznali za najkorzystniejszą w przetargu. Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania w 13 miesięcy od dnia podpisana umowy. W tym czasie ma przygotować:

- Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;

- opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskich, dokumentację geologiczno- inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;

- materiały koncepcyjne do uzyskania DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400 m odcinka przed węzłem Modlnica), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy.

Obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S52, 19 maja 2016 roku, została włączona do sieci dróg krajowych, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja północnego odcinka obwodnicy Krakowa o długości 14,9 km została zaplanowana na lata 2019-2022. Szacunkowy, łączny koszt inwestycji, to ponad 1,5 mld zł.

Północna obwodnica Krakowa w ciągu S52

Północna obwodnica Krakowa będzie drogą ekspresową po trzy pasy w każdym kierunku. Now odcinek S52 połączy węzeł Modlniczka z węzłem Mistrzejowice w Krakowie powstającym w ramach budowy wschodniej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S7 węzeł Igołomska - granica województwa świętokrzyskiego. W ciągu drogi S52 powstaną obiekty inżynierskie, przewidywany jest też tunel w gminie Zielonki.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) jest bardzo ważną inwestycją o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Dzięki niej ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy miasta, odciążając autostradę A4.

- Północna Obwodnica Krakowa jest niezbędna do sprawnego poruszania się dla wszystkich, którzy przejeżdżają przez Małopolskę, w każdym kierunku – zaznaczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: