Polsko-węgierskie konsorcjum dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 czeka na nowego wykonawcę. Zdjęcia: GDDKIA

Drogowcy wybrali najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Polsko-węgierskie konsorcjum wyceniło dokończenie budowy obwodnicy na ponad 102 mln zł.

Oferty do przetargu złożyło 6 wykonawców. Przy wyborze oferty oprócz ceny, brano pod uwagę kryteria poza cenowe, które stanowiły 40 % punktacji. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner) uzyskała maksymalna liczbę punktów.

W październiku 2017 r. budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu : coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców. Po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą możliwe będzie dokończenie inwestycji. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone, zgodnie z deklaracją konsorcjum w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Teraz jednak inni wykonawcy biorący udział w przetargu mają 10 dni na wniesienie ewentualnych odwołań.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: