• Facebook - conadrogach
Przetarg na modernizację dróg w Łomży

Ruszył przetarg na modernizację i budowę łomżyńskich dróg w ramach czwartego etapu projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”. Inwestycja pochłonie 25-30 mln zł.

Czwarty etap projektu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” obejmuje budowę i rozbudowę ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną, w tym odwodnieniem tych ulic poprzez ul. Zawady Przedmieście do ul. Przykoszarowej.

Kluczowa dla organizacji ruchu w Łomży jest szczególnie budowa dwujezdniowego przedłużenia ulicy Zawadzkiej do Szosy do Mężenina. W wyniku jej realizacji nastąpi przeniesienie części pojazdów z niedostosowanych do takiego ruchu ulic przebiegających przez tereny zabudowy mieszkaniowej na nowe odcinki ulic, których przebieg będzie bardziej korzystny pod względem oddziaływania na otoczenie.

Nowa droga pozwoli na przeniesienie części ruchu z Alei Legionów i ulicy Przykoszarowej, ale także z Szosy Zambrowskiej i ul. Piłsudskiego. Przedłużenie ulicy Zawadzkiej czyli, drogi powiatowej 2608 B będzie stanowiło bowiem połączenie ul. Piłsudskiego z Szosą do Mężenina, stanowiącą część drogi wojewódzkiej nr 679. Będzie ona wyprowadzała ruch z południa miasta i poprzez drogę 679 połączy południowe obszary miasta z drogą krajową nr 63 (Łomża - Zambrów) i drogą krajową S8 w miejscowości Mężenin, a także z drogą wojewódzką nr 677 w kierunku Ostrowi Mazowieckiej.

Realizacja czwartego etapu projektu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” została podzielona na trzy zadania:
- budowa ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Szosy do Mężenina wraz z budową odwodnienia w kierunku ul. Wiosennej,
- przebudowa ulicy Wiosennej,
- budowy kanału deszczowego od ul. Wiosennej do ulicy Przykoszarowej.
Na realizację każdego z tych zadań będzie ogłoszony oddzielny przetarg.

Swoje oferty, zainteresowane firmy mogą składać do 31 marca br. Szacowana na 25-30 mln zł inwestycja będzie możliwa do realizacji jedynie przy 90 proc. dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów kluczowych województwa podlaskiego.

Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie unijne, będzie musiał być w całości zrealizowany do listopada 2015 roku. Bez uzyskania dotacji unijnej, ze względu na jego wysokie koszty, inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: