1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Przetargi dla obwodnic Szczytna oraz Olsztyna i Dywit unieważnione

Przetargi dla obwodnic Szczytna oraz Olsztyna i Dywit unieważnione

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-10-29
Przetargi dla obwodnic Szczytna oraz Olsztyna i Dywit unieważnione
Będzie drugie podejście do przetargu na dokumentację dla obwodnic Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Zdjęcia: GDDKIA
GDDKIA unieważniła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnic Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 oraz Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Jako powody podała wykluczenie firmy z przetargu, brak innych ofert i wysokie ceny.

Przetargi dotyczyły wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 oraz studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51.

Powodem unieważnienia przetargu na dokumentację dla obwodnicy Szczytna jest wykluczenie z postępowania jedynego wykonawcy, który złożył ofertę - firma Mosty Katowice Sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 5 mln zł. Jak wyjaśnia GDDKIA, firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd, mogące mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje w przetargu.

Z kolei opracowaniem dokumentacji dla obwodnicy Olsztyna i Dywit zainteresowane były dwie firmy. Niższą cenę (ponad 4,7 mln zł) zaoferowała firma Mosty Katowice Sp. z o.o., a wyższą (ponad 11,5 mln zł) firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

- Z postępowania przetargowego drogowcy wykluczyli firmę Mosty Katowice, bo podobnie jak w przypadku przetargu na obwodnicę Szczytna, przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego. Pozostała oferta mocno przekraczała budżet założony przez GDDKIA (3,5 mln zł).

Wykonawcy mogą jeszcze odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Mają na to czas do 6 listopada br. Natomiast GDDKIA poinformowała, że przygotowuje już materiały do ponownego ogłoszenia obu przetargów.

Droga S16 przetnie Mazury. Rekomendowany jest wariant B

 

Obwodnice Szczytna oraz Olsztyna i Dywit to zadania w województwie warmińsko-mazurskim realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu przygotowywane są jeszcze obwodnice Gąsek, Pisza oraz Smolajn. W ramach Programu powstanie w całym kraju w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Obwodnica Szczytna

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska.

Obwodnica Olsztyna i Dywit

Studium korytarzowe ma objąć analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

 

 

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 51 Utrudnienia na drodze 53 Jak dojadę - Dywity Jak dojadę - Olsztyn