• Facebook - conadrogach
Przywileje na A4 Katowice – Karków dla  kierowców z A4Go
Skrajne, lewe bramki w PPO autostrady A4 Katowice - Kraków tylko dla kierowców pojazdów osobowych z urządzeniami pokładowymi A4Go. Zdjęcia: Stalexport Autostrada Małopolska SA

Kierowcy z urządzeniami A4Go pojada sprawniej na A4 Katowice – Kraków. - Skrajne, lewe bramki na punktach poboru opłat na placach poboru opłat w Mysłowicach i Balicach przeznaczone są tylko dla kierowców pojazdów osobowych z urządzeniami pokładowymi A4Go. Kierowców wnoszącycyh opłatę za przejazd w inny sposób prosimy o wybór pozostałych bramek autostradowych – poinformował koncesjonariusz Stalexport Autostrada Małopolska SA.

Z elektronicznego poboru opłat A4Go, tak jak dotychczas, można korzystać na większości bramek placów poboru opłat. Są one wyraźnie oznakowane logo A4Go. Przejazd przez bramki dedykowane A4Go odbywa się w trybie „stop & go” (zatrzymaj się i jedź), z udziałem inkasenta, który każdorazowo dokonuje kategoryzacji pojazdu. W nocy z uwagi na małe natężenie ruchu bramki te mogą być czasowo nieczynne, ale obsługa przejazdów z A4Go odbywa się wówczas na innych czynnych pasach placów poboru.

O bramkach dedykowanych A4Go, akceptujących płatność elektroniczną, oraz bramkach przeznaczonych wyłącznie do płatności gotówką i kartami, informują tablice informacyjne zainstalowane na bramownicach umieszczonych przed wjazdami na place poboru opłat. Tablice informacyjne zainstalowano także na wiatach placów poboru. Wydzielone dla A4Go skrajne, lewe pasy ruchu zostały dodatkowo oznakowane pomarańczowymi strzałkami zamieszczonymi na jezdniach.

Urządzenia A4Go wraz z pakietami impulsów są sprzedawane w Punktach Obsługi Klienta (POK), czynnych w dni robocze od godz. 7.00 do 21.00, zlokalizowanych przy placach poboru opłat w Mysłowicach i w Balicach. A4Go można również wygodnie zakupić poprzez serwis www.kartA4Go.pl

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: