Raport z przygotowań do budowy drogi S19 Via Carpatia na Podlasiu
Gotowy odcinek drogi ekspresowej S19 w ciągu przyszłej trasy via carpatia na Podkarpaciu. Zdjęcia: GDDKiA

W połowie marca br. drogowcy zlecili opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla podlaskich odcinków drogi ekspresowej S19 biegnącej w ciągu międzynarodowej trasy via Carpatia. To kolejny krok w kierunku realizacji inwestycji.

Prace podzielono pomiędzy trzech wykonawców, którzy mają 1,5 roku na opracowanie dokumentacji od daty podpisania umowy. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) pozwoli określić przebieg drogi S19 oraz uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe tej inwestycji. Po ich opracowaniu drogowcy będą mogli złożyć wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

Wstępnie wiadomo, że S19 w woj. podlaskim ma biec od granicy z Białorusią w Kuźnicy przez Sokółkę, Korycin do Choroszczy koło Białegostoku i dalej w kierunku Bielska Podlaskiego, Siemiatycz do Chlebczyna - do granicy woj. mazowieckiego z lubelskim. Na Podlasiu trasa będzie mieć 194 km długości. Jej realizację podzielono na odcinki:

  • S19 Kuźnica – Sokółka o długości około 12,5 km

  • S19 Sokółka – Korycin z obwodnicą Sokółki o długości ok. 33,7 km

  • S19 Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo – Choroszcz z odcinkiem DK65 (w. „Sochonie” - Dobrzyniewo). Tu 40 km trasy powstanie jako droga ekspresowa, pozostałe 15,5 km jako droga główna przyśpieszona GP (z czego 5,5 km o przekroju 2+1 oraz 10 km o przekroju 1x2)

  • S19 Południowa obwodnica Białegostoku – odc. od węzła Białystok Zachód –Ploski. Trasa będzie miała około 42 km w standardzie drogi ekspresowej i ponad 13 km w standardzie GP

  • S19 Ploski – Chlebczyn z obwodnicami Bociek, Dziadkowic i Siemiatycz. Powstanie ok. 68 km drogi ekspresowej i 7 km w standardzie GP.

Jak informuje białostocki oddział GDDKiA w grudniu 2015 roku RDOŚ wydał decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dla odcinka S19 Korycin – Knyszyn - Dobrzyniewo Duże – Choroszcz . Decyzja stała się ostateczna 3 lutego 2016r. Inwestycja planowana do realizacji w systemie "Projektu i Buduj".

Odcinek S19 Korycin – Knyszyn - Dobrzyniewo Duże – Choroszcz to fragment drogi ekspresowej S 19 o całkowicie nowym przebiegu. Przewidziano budowę m.in. 5 węzłów drogowych, dróg dla ruchu lokalnego, dwupoziomowych przejść dla pieszych i dla zwierząt , mostów i przepustów nad rzekami i ciekami wodnymi. W ramach odcinka przewidziano wykonania podłączenia do istniejącego węzła w okolicach miejscowości Sochonie, oraz wykonanie obwodnicy Korycina.

Odcinek będzie się składał z krótszych zadań, które także umożliwią etapowanie budowy::

  • Dobrzyniewo – Białystok Zachód (dawniej Choroszcz) + łącznik Sochonie – Dobrzyniewo
  • Knyszyn – Dobrzyniewo
  • Korycin – Knyszyn

Po potwierdzeniu finansowania możliwe będzie ogłoszenia przetargów na dalsze prace tak aby na początku 2019 roku złożyć wniosek o Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID). Zakładany termin uzyskania decyzji to III kw. 2019 co pozwoli na rozpoczęcie prac w terenie.

Dla pozostałych odcinków S19 na Podlasiu po opracowaniu wspomnianego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, w III kwartale 2017 roku planowane jest złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach . Drogowcy szacują, że decyzja środowiskowa będzie wydana na początku 2018 r.

Via Carpatia to nowe połączenie północy z południem Europy, spinające Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Trasa ma być bezpiecznym i sprawnym korytarzem transportowym na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej co zapewni rozwój wymiany gospodarczej między krajami Regionu Bałtyckiego i Regionu Karpackiego. Na terenie Polski, w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg: S61, DK8, S19 pomiędzy m. Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek. Część z nich jest w realizacji, dla brakujących odcinków rząd szuka dofinansowania z UE.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: