• Facebook - conadrogach
Rok na koncepcję programową dla drogi S6 z Lęborka do Trójmiasta
S6 - obwodnica Słupska. Zdjęcie: GDDKiA.

W perspektywie najbliższych lat na Wybrzeżu ma powstać nowa trasa ekspresowa S6, która połączy Szczecin z aglomeracją Trójmiasta. W ostatnich dniach drogowcy podpisali umowę na opracowanie koncepcji programowej dla S6 z Lęborka (wraz z obwodnicą Lęborka) do obwodnicy Trójmiasta, zwanej popularnie Trasą Kaszubską. Dokumentacja będąca podwaliną do dalszych prac projektowo-budowlanych ma powstać w rok.

Koncepcja programowa jest dokumentem szczegółowo określającym, jak będzie wyglądała przyszła droga ekspresowa wraz z węzłami i będzie stanowiła podstawę dla przygotowania projektu budowlanego. GDDKiA Oddział w Gdańsku sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, tzw. Trasy Kaszubskiej zleciła firmie Transprojekt Gdański sp. z o.o. Umowa przewiduje w ciągu roku przygotowanie koncepcji, a także późniejsze przygotowanie materiałów do przetargu w formule „projektuj i buduj.

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej koncepcji programowej wraz z mapą do celów projektowych, kompleksowymi badaniami geologicznymi wraz z materiałami przetargowymi oraz kosztorysem inwestorskim, a także późniejszego wsparcia inwestora przy przetargu na budowę w systemie „projektuj i buduj”. Koszt zamówienia wynosi 7 758 840 zł - informuje GDDKiA.

Opracowana dokumentacja dla drogi ekspresowej S6 Lębork - Trójmiasto zostanie podzielona na cztery odcinki:

• Leśnice (bez węzła) – Łęczyce (z węzłem)
• Łęczyce (bez węzła) – Luzino (z węzłem)
• Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem)
• Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

Przypomnijmy:

Dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnica Trójmiasta – Lębork została zarekomendowana do dalszych prac kombinacja wariantów IIA2. Pod koniec maja 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2", przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wydanie przedmiotowej decyzji umożliwiło zlecenie Koncepcji Programowej, uszczegóławiającej rozwiązania projektowe przyjęte na etapie STEŚ.

Droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta będzie miała długość ok. 61 km. Na trasie przewidziano budowę ośmiu węzłów drogowych: Lębork – Południe, Lębork – Wschód, Łęczyce, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo, Chwaszczyno. W ramach projektu przewidziano także rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz rozbudowę jezdni głównej obwodnicy do przekroju trzypasowego, w każdym kierunku, w obrębie tego węzła. Trasa ma być dwujezdniowa po dwa pasy w każdym kierunku, natomiast na odcinku Chwaszczyno – Obwodnica Trójmiasta będą to trzy pasy.

Trasa Kaszubska zwana też Trasą Lęborską lub potocznie Berlinką to zapisany w planach odcinek drogi ekspresowej S6 od węzła Wysoka na Obwodnicy Trójmiasta do Bożepola Wielkiego koło Lęborka i dalej w kierunku Szczecina. Trasa Kaszubska znajduje się w korytarzu trasy Via Hanseatica. S6 będzie główną arterią komunikacyjną na północy kraju. Pozwoli na ominięcie Gdyni oraz tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: