1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S1 Przybędza – Milówka to najtrudniejsza budowa drogowa w woj. śląskim

S1 Przybędza – Milówka to najtrudniejsza budowa drogowa w woj. śląskim

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-05-26
S1 Przybędza – Milówka to najtrudniejsza budowa drogowa w woj. śląskim
Budowa S1 Przybędza - Milówka, jedna z estakad w ciągu trasy. Zdjęcia: GDDKIA
Budowa drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką, tzw. obwodnicy Węgierskiej Górki, zyskała miano najtrudniejszej budowy drogowej w woj. śląskim. Na odcinku S1 o długości ok. 8,5 km powstaje pięć estakad i trzy mosty które łącznie mają 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele liczące ok. 1,8 km. Prace prowadzone są w wymagającym górskim terenie a ich zaawansowanie wynosi obecnie 60 procent.

Spis treści:

Obecny stan prac na budowie drogi S1 Przybędza - Milówka - zdjęcia

Mapa przebiegu drogi S1 do Milówki

Kiedy koniec budowy S1 obwodnicy Węgierskiej Górki?

 

Obecny stan prac na budowie drogi S1 Przybędza - Milówka - zdjęcia

Wykonanie rzeczowe na budowie drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka wynosi blisko 60 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 69 proc., a drogowe około 57 proc. Dotychczas wykonano 1,433 mln m3 wykopów i 252 tys. m3 nasypów. Największe zakresy robót ziemnych zrealizowano w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami – wynika z najnowszego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Węzeł Przybędza w ciągu drogi ekspresowej S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki

Węzeł Przybędza w ciągu drogi ekspresowej S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki. Zdjęcia: GDDKIA

Największy postęp robót na budowie obwodnicy Węgierskiej Górki widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów. W ramach tej budowy powstaną trzy mosty drogowe oraz pięć estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Na najdłuższej 940-metrowej estakadzie pozostało do wykonania 97 metrów ustroju nośnego. Planowane zakończenie wykonania ustroju nośnego przewidziane jest na koniec czerwca br. Na tej trasie powstanie również dziesięć murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2.

Rośnie estakada w ciągu S1 do Milówki

Rośnie estakada w ciągu S1 do MilówkiTrwa rozbudowa istniejących węzłów Przybędza i Milówka i drogi zasadniczej, która będzie posiadała dwa przekroje. Jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na odcinku tunelowym oraz między tunelami, o łącznej długości 4,8 km, będzie przekrój dwujezdniowy dwupasowy.

Węzeł Milówka na S1

Węzeł Milówka na S1. Zdjęcia: GDDKIA

W październiku 2022 roku wykonawca przebił obie nawy w krótszym, ponad 830-metrowym, tunelu w północnej części trasy. Teraz trwa budowa obudowy zasadniczej oraz połączeń poprzecznych pomiędzy nawami tunelów, dwóch przejść i jednego przejazdu awaryjnego.


Budowa S1, 3+600km tunel portal pn.TD-2 przez masyw Białożyński Groń

Budowa S1, 3+600km tunel portal pn.TD-2 przez masyw Białożyński Groń. Zdjęcia: GDDKIA

Kontynuowane jest drążenie dłuższego, kilometrowego tunelu położnego w południowej części odcinka. W nawie tunelu w kierunku Zwardonia do przebicia pozostało około 72 m, a w kierunku Bielska-Białej około 277 m. Tunele drążone są metodą NATM (z ang. New Austrian tunnelling method). - Jeśli warunki w górotworze nie pogorszą się, do przebicia pierwszej nawy na tym tunelu mogłoby dojść w połowie roku, a kolejnej na przełomie III i IV kwartału br. – przewidują drogowcy.


Budwa S1 Przybędza-Milówka. Tunel drogowy w masywie Barania o dług. ok. 830m

Budwa S1 Przybędza-Milówka. Tunel drogowy w masywie Barania o dług. ok. 830m. Zdjęcia: GDDKIA


Przypominamy, że to w tym tunelu, w nawie w kierunku Zwardonia, doszło do zawału skał stropowych w czole tunelu. W związku z tym, 25 maja 2021 r. Urząd Górniczy w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego pracującego na tej budowie, w części dotyczącej drążenia tej nawy. Wykonawca opracował i przedłożył program naprawczy oraz ekspertyzę określającą właściwy dobór obudowy uwzględniającej lokalne warunki górniczo-inżynierskie. 4 listopada 2021 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zatwierdził przedłożone dokumenty do planu ruchu zakładu. 10 listopada 2021 r. wznowiono drążenie w nawie. Prace rozpoczęły się od wzmocnienia górotworu przez wykonanie iniekcji cementowej oraz parasola ochronnego wykonanego z 44 rur o przekroju 114 mm i grubości 10 mm, oraz długości 15 m. Wstrzymanie robót miało wpływ na termin ukończenia prac w tym tunelu.

Droga S1 nabiera kształtów. Tak wygląda budowa S1 z Bielska-Białej do Dankowic

Budowa węzła Suchy Potok w ciągu S1 z Bielska-Białej

Tak wyglądał początek prac na budowie węzła Suchy Potok w ciągu S1 z Bielska-Białej. Zdjęcia: GDDKIA

Mapa przebiegu drogi S1 do Milówki

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki. Mapa: GDDKIA


Kiedy koniec budowy S1 obwodnicy Węgierskiej Górki?

Wykonawcą odcinka S1 Przybędza – Milówka jest konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Umowę o wartości prawie 1,4 mld złotych, zawarto 10 października 2019 r. Pierwotnym terminem zakończenia prac był 10 sierpnia 2023 r. W kwietniu br. zawarto aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji o 171 dni, czyli do 28 maja 2024 roku. - Podpisanie aneksu jest następstwem uznania roszczenia wykonawcy w związku z epidemią COVID-19 – wyjaśniają drogowcy.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S1 Jak dojadę - Milówka