1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy bez decyzji środowiskowych i widoków na budowę

S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy bez decyzji środowiskowych i widoków na budowę

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-03-07
S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy bez decyzji środowiskowych i widoków na budowę
S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy to jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji drogowych. Zdjęcia: GDDKIA
Wydłuża się droga do budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S17 Drewnica - Zakręt. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i przekazał do ponownego rozpatrzenia. W skrócie oznacza to, że drogowcy wrócili do punktu wyjścia i pozostają bez decyzji środowiskowych.

Obwodnica Warszawy z dziurą na wschodzie

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 68 km ringu warszawskiego, na które składają się drogi ekspresowe: S8, S2 i krótki odcinek S17. Niestety nie ma żadnych perspektyw na budowę w najbliższych latach brakujących 14 km pomiędzy węzłami Drewnica - Zakręt. Fragment podzielony jest na dwa zadania (Zakręt – Ząbki o długości 10,2 km i Ząbki - Drewnica dł. 3,6 km) i jak na razie nie może wyjść z etapu planowania i uzgodnienia jego przebiegu. Duży opór społeczny dotyczy przebiegu drogi S17 przez Wesołą. Po licznych odwołaniach nadal trwają procesy w sądzie. Szansę na rychłą budowę warszawskiej drogi S17 przekreśla ostatnia decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Mapa obwodnicy Warszawy z brakującym odc. S17 Drewnica - Ząbki - Zakręt

Mapa obwodnicy Warszawy z brakującym odc. S17 Drewnica - Ząbki - Zakręt
Mapa: GDDKIA


Decyzja NSA przekreśla szanse na najbliższą realizację S17 Drewnica - Zakręt

- Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł dziś (7.03.2023 r.) w sprawach dotyczących dwóch fragmentów drogi ekspresowej S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o odcinki pomiędzy węzłami Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt). Rozprawy odbyły się w zakresie dwóch analogicznych wyroków wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) dotyczących decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). NSA uchylił wyroki WSA i przekazał do ponownego rozpoznania. Czekamy na uzasadnienie wyroków – poinformował warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości dwie decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wspomnianych odcinków S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy. GDOŚ uznał początkowo w obu sprawach, że powinny być rozstrzygane przez RDOŚ w Białymstoku, a następnie w swoich decyzjach stwierdził konieczność rozpatrzenia sprawy przez RDOŚ w Warszawie. W wyniku tego GDOŚ uchylił decyzje środowiskowe oraz umorzył postępowania RDOŚ w Białymstoku. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. WSA uchylił ww. decyzje GDOŚ.

Wschodnia Obwodnica Warszawy w polu...

- Z dzisiejszych wyroków NSA wynika obowiązek ponownego rozpatrzenia spraw przez WSA, w tym poprzez odniesienie do konieczności rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym kwestii właściwości organu wskazanej w postanowieniach GDOŚ z 2017 r., tj. właściwości RDOŚ w Warszawie lub RDOŚ w Białymstoku – dodają drogowcy, którzy bez decyzji środowiskowych nadal nie mogą wystartować z inwestycją. Realizacja Wschodniej Obwodnicy Warszawy będzie możliwa dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pozostały do realizacji odcinek S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód ma być dwujezdniową drogą ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Wyposażoną w urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wjazd na nią z dróg lokalnych będzie się odbywał bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S17 Jak dojadę - Warszawa