Studnia z czasów rzymskich na obwodnicy Sanoka
Niezwykłe odkrycie archeologiczne na obwodnicy Sanoka - studnia z czasów rzymskich. Zdjęcia: GDDKIA

Archeolodzy, badając teren pod obwodnicę Sanoka, odkopali studnię pochodzącą z okresu rzymskiego.

Studnię pochodzącą z okresu rzymskiego odkryto na stanowisku Sanok 59. Fragmenty naczynia zasobowego wykopanego z wraz z konstrukcjami drewnianymi datuje to znalezisko na III - IV wiek n. e. Ściany studni tworzyły pionowo wbite paliki, wokół których utworzono plecionkę z drobniejszych gałęzi. Konstrukcja ta szalowała ściany wkopu przed zasypaniem oraz chroniła przed zamulaniem wody. Prawdopodobnie zachowały się również pozostałości drewnianego korytka, przez które nadmiar wody wydostawał się z kosza.

Na stanowisku odkryto również monetę cesarza Antoninusa Piusa, panującego w latach 138 - 161 n. e. To już druga moneta z okresu rzymskiego odkryta na tym stanowisku. Kilka tygodni wcześniej znaleziono tu także monetę z wizerunkiem Faustyny Starszej.

Badania archeologiczne, na zlecenie GDDKiA, prowadzi Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, działająca przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mają one na celu uratowanie reliktów dawnego osadnictwa przed zniszczeniem, a także rozpoznanie i wzbogacenie naszej wiedzy o tym, jak wyglądało życie na tym terenie, jakie i kiedy wznoszono tutaj domostwa.

O obwodnicy Sanoka

Obwodnica Sanoka powstaje w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawcą prac jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto. Obecnie realizowany będzie I etap obwodnicy Miasta Sanoka na odcinku od DK 28 do DK 84 o łącznej dł. ok. 7,0 m. Rozpatrywany odcinek przebiega przez powiat sanocki. Początek planowanej obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu istniejącej DK 28 i DW nr 886 Domaradz- Sanok. Koniec obwodnicy planowany jest w na DK 84 w rejonie istniejącego skrzyżowania z ul. Łany. Skomunikowanie obwodnicy z miastem odbywać się będzie poprzez planowane łączniki: do ronda Beksińskiego oraz do ul. Okulickiego.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: