Świętokrzyskie: Budowa 22 km DW764 i obwodnic Sukowa i Daleszyc ruszy niebawem
Powstanie obwodnica Sukowa i Daleszyc w ramach przebudowy 22 km drogi wojewódzkiej nr 764 w okolicach Kielc

Blisko 175 mln złotych wyniesie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce.

Inwestycja realizowana będzie w podziale na dwa zadania częściowe. Oba mają zostać wykonane do 31 lipca 2019 roku. W ramach robót powstanie droga klasy G z jezdnią o szerokości jezdni około 7 metrów oraz obustronnymi poboczami o szerokości 1,25 metra. Powstaną również dwa ronda, przebudowane zostaną obecne skrzyżowania zwykłe i skanalizowane z drogami powiatowymi i gminnymi. Wybudowane zostaną także drogi dojazdowe. To jednak nie wszystko bowiem mieszkańcy będą mogli korzystać z ciągów pieszo-rowerowych, chodników w obrębie skrzyżowań, przystanków autobusowych i zatok autobusowych. Zbudowane lub przebudowane zostaną również cztery obiekty mostowe.

- Otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy od 7 oferentów. Złożyli oni po sześć ofert na każdy etap. Powstanie odcinek liczący 22 kilometry, ale prawie 10 kilometrów będzie prowadziło nowym śladem. Oprócz tego powstaną nowe obiekty i ścieżka rowerowa - wyjaśniał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne miasta Kielce z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które poprzez przedmiotową drogę, zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze, bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego oraz całym obszarem funkcjonalnym miasta Kielce. Odcinek, którego modernizacja zakończy się w sierpniu 2019 roku, będzie stanowił nowoczesne połączenia z DK 73, poprzez odcinek DW764 znajdujący się na obszarze gminy Kielce.

- Bardzo cieszę się, że ta inwestycja zostanie zrealizowana gdyż dobre drogi są niezwykle ważne dla mieszkańców i rozwoju. Możemy mówić, że budowany odcinek drogi uzupełni ważny ciąg drogowy łączący trzy województwa - łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie - mówił Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: