Sześć firm chce dokończyć budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej - stan na koniec listopada 2017 r. po odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Zdjęcia: GDDKIA

Otwarto oferty firm na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73, przerwanej przez poprzedniego wykonawcę w październiku 2017 r. Oferty złożyło 6 wykonawców.

Przypomnijmy, w październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców. Ostatecznie GDDKiA odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i ogłosiła nowy przetarg na kontynuacje rozpoczętych prac.

W przetargu najtańszą ofertę złożyło konsorcjum : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.- Lider Z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – Partner z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – Partner, które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Najdroższą BUDIMEX S.A. Warszawa, wyceniając budowę na ponad 150 mln 788 tys. zł. Wybór wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu ofert wg. określonych kryteriów tj.: cena - 60%, właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%, równość podłużna nawierzchni - 8%, personel wykonawcy - 6%, termin realizacji - 12% oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej jako odcinek drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Budowa blisko 7 kilometrowej obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: