1. Strona główna
 2. obwodnica Olesna

Obwodnica Olesna w ciągu S11 - mapa, przebieg

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2019-08-24
Obwodnica Olesna w ciągu S11 - mapa, przebieg
Obwodnica Olesna jako część drogi ekspresowej S11 ma 25 km. Zdjęcia: GDDKIA
Obwodnica Olesna to dwujezdniowa droga o parametrach trasy ekspresowej (droga S11 w woj. opolskim). Trasa liczy 24,8 kilometra długości, a w jej ciągu powstały 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz ronda i infrastruktura towarzysząca. Obwodnica jest częścią drogi ekspresowej zapewniającej połączenie pomiędzy woj. zachodniopomorskim, Wielkopolską, Opolszczyzną i Górnym Śląskiem.

Spis treści:

Wykonawca i terminy budowy drogi S11 - obwodnicy Olesna

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Olesna

Mapa obwodnicy Olesna

Przebieg drogi ekspresowej S11 na odcinku obwodnicy Olesna

Droga ekspresowa S11

Zdjęcia obwodnicy Olesna - pierwszego odcinka S11 na Opolszczyźnie

 

Wykonawca i terminy budowy drogi S11 - obwodnicy Olesna

Olesno położone jest w północnej części województwa opolskiego. Powiatowe miasto przecinała droga krajowa nr 11. Zmieniło to wybudowanie obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11, trasy łączącej między innymi aglomerację górnośląską z Poznaniem i Koszalinem.

20 maja 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 z konsorcjum firm: MIRBUD S.A. (Lider) / Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Partner). Koszt inwestycji o około 667,6 miliona złotych. 

Obwodnica Olesna przed otwarciem - czerwiec 2023 r.

Obwodnica Olesna przed otwarciem - czerwiec 2023 r. Zdjęcia: GDDKIA

W ramach inwestycji powstały dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Obwodnica omija miasto od strony północno-wschodniej. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 487 (Olesno-Gorzów Śląski) powstał węzeł „Olesno”. Na całej trasie przewidziano budowę 24 mostów i wiaduktów. W zakres zadania wchodziło też wyposażenie trasy w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Początkowo planowany termin oddania trasy do ruchu przypadał na listopad 2022 roku. Prace wydłużyły się, GDDKIA zawarła aneks do umowy z wykonawcą, wedle którego termin oddania obwodnicy określono na III kwartał 2023 r. Obwodnicę oficjalnie otwarto 24 lipca 2023 roku.

Obwodnica Olesna została oddana do ruchu 24 lipca 2023 r.

Obwodnica Olesna została oddana do ruchu 24 lipca 2023 r.


Obwodnica nie tylko pozwala wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Olesna i skrócić czas przejazdu na trasie łączącej Śląsk z Wielkopolską. Realizacja inwestycji poprawia też skomunikowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części województwa opolskiego.


Obwodnica Olesna to prawie 25 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S11

Obwodnica Olesna to prawie 25 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S11. Zdjęcia: GDDKIA


Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Olesna

 • Klasa techniczna drogi S (droga ekspresowa)
 • Prędkość projektowa Vp=100 km/h
 • Prędkość miarodajna Vm=110 km/h
 • Ilość jezdni/pasów ruchu 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku)
 • Szerokość pasa uchu 3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego 5,00 m (w tym obustronne opaski szer. 0,50 m)
 • Skrajnia pionowa 5,00 m
 • Rodzaj i nośność nawierzchni bitumiczna, 115 kN/oś
 • Kategoria obciążenia ruchem KR6

Nowa droga ekspresowa S11 w woj. opolskim. To pierwszy i najdłuższy odcinek ekspresówki w regionie. Zdjęcia: GDDKIA

Nowa droga ekspresowa S11 w woj. opolskim. To pierwszy i najdłuższy odcinek ekspresówki w regionie

Mapa obwodnicy Olesna

Mapa przebiegu obwodnicy Olesna

Mapa: GDDKIA


Przebieg drogi ekspresowej S11 na odcinku obwodnicy Olesna

Obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 zlokalizowana jest w korytarzu terenowym według północnego wariantu jej przebiegu (wariant nr 2 z etapu STEŚ). Początek jej przebiegu znajduje się na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolo­nia Ciarka, którą nowy ślad drogi omija od strony południowej. Ok km 2+200 zmienia swój przebieg, kierując się na wschód i przekracza istniejącą DK 11, rz. Stobrawę oraz dwutorową linię kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów, wzdłuż której biegnie przez ok. 2,5 km. Obwodnica omija m. Stare Olesno i Wojciechów od północnej strony. Następnie zmienia swój przebieg, by w km ok. 9+980 przeciąć drogę wojewódzką DW nr 487 relacji Olesno – Byczyna (ul. Gorzowska). Na skrzyżowaniu tych dróg zaplanowany jest węzeł drogowy typu WB, z włączeniem łącznic do DW 487 w postaci rond. Do węzła poprzez północne rondo zostanie również włączona droga powiatowa DP nr 1934 O relacji Olesno – Radłów. Biegnąc dalej w terenach leśnych, obwodnica omija od północnej strony teren strefy ekonomicznej. Następnie zmienia swój przebieg w kierunku południowym i wkracza na teren pól uprawnych w sąsiedztwie m. Świercze i Kolonia Świercze. W km ok. 14+383 przecina drogę woje­wódzką DW nr 494 relacji Bierdzany – Olesno – Częstochowa (ul. Częstochowska). Skrzyżowanie tych dróg planuje się jako przejazd drogowy. W dalszej kolejności obwodnica przebiega przez teren leśny, by po przecięciu drogi powiatowej DP nr 1945 O po północnej stronie m. Sowczyce wkroczyć na tereny pól uprawnych. W km ok. 20+500 przecina linię kolejową nr 143 i zbliża się w najmniej newralgicznym miejscu do zabudowań w m. Łomnica. Dalej przecina rz. Łomnicę i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, by w km ok. 23+613 przeciąć istniejącą DK 11 w postaci przejazdu dołem. Obwodnica koń­czy się na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez łącznik tymczasowy długości ok. 250 m.


Zdjęcia obwodnicy Olesna - pierwszego odcinka S11 na Opolszczyźnie

Pierwsza ekspresowa trasa na Opolszczyźnie - obwodnica Olesna w ciągu S11 otwarta!

Zdjęcia obwodnicy Olesna - pierwszego odcinka S11 na Opolszczyźnie

Zdjęcia: GDDKIA

Droga ekspresowa S11 


Obwodnica Olesna to część drogi ekspresowej S11. To projektowana i budowana polska droga ekspresowa Koszalin – Piekary Śląskie o docelowej długości ok. 550 km. Prowadzi w większości śladem obecnej drogi nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.  Docelowo S11 ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy. W rządowych planach przewidziana do realizacji jako droga w całości dwujezdniowa.

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Olesna":

droga ekspresowa S11 Olesno (woj. opolskie) opolskie
obwodnica Jarocina obwodnica Kępna obwodnica Kluczborka obwodnica Koszalina obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego obwodnica Poznania obwodnica Sianowa obwodnica Szczecinka S11 Bobolice - Szczecinek S11 Kępno - Olesno S11 Koszalin - Bobolice S11 Poznań - Kępno obwodnica Czarnowąs obwodnica Kędzierzyna Koźla obwodnica Nakła obwodnica Niemodlina obwodnica Nysy obwodnica Opola
POPULARNE W CONADROGACH.PL