• Facebook - conadrogach
Wielu chętnych do budowy obwodnicy Niska i Stalowej Woli na DK77

19 wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową ponad 15 km odcinka drogi krajowej nr 77, który będzie obwodnicą Niska i Stalowej Woli. Obwodnica ma być gotowa w 2019 roku.

Spośród 19 firm i konsorcjów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybierze te, które spełnią wymogi m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej.

Przyszły wykonawca, na podstawie uzyskanej przez rzeszowski oddział GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowywanej Koncepcji Programowej zaprojektuje ostateczne rozwiązania dla trasyDK77, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dalszej kolejności zajmie się budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska o łącznej długości 15,3 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Obwodnica rozpocznie swój bieg na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Podskarpową w Stalowej Woli. Dalej pobiegnie wzdłuż wału przy rzece San w kierunku Niska. Koniec trasy zaplanowano na terenie gminy Rudnik nad Sanem, tam połączy się z drogą ekspresową S19 (na którą trwa postępowanie przetargowe). Do obowiązków wykonawcy będzie należało też opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obwodnica w ciągu DK77 ułatwi tranzyt z centralnej Polski do przejść granicznych z Ukrainą w Medyce i Korczowej.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: