• Facebook - conadrogach
Za głośna autostrada A1 Stryków – Tuszyn
Badania wykazały, że na autostradzie A1 Stryków - Tuszyn przekroczone są normy hałasu. Problem po otwarciu trasy w lipcu br. zgłaszali mieszkańcy okolicznych miejscowości. GDDKIA zwróciła się do wykonawców ws. rozwiązania problemu. Zdjęcia: GDDKiA

Znane są wyniki pomiaru hałasu na autostradzie A1 Stryków – Tuszyn. Okazuje się, że normy hałasu zostały przekroczone w ośmiu miejscach. Teraz wykonawca będzie musiał zadbać o spokój mieszkańców.

Zakończyły się badania poziomu hałasu na odcinku autostrady A1 Stryków – Tuszyn, otwartym 1 lipca 2016 roku. Badania zlecono w oparciu o wnioski mieszkańców Łodzi i okolic dotkniętych hałasem.

Akredytowane laboratorium badania hałasu rozpoczęło jego pomiary z początkiem września. Wykonywano je w 45 miejscach wytypowanych w oparciu o wnioski mieszkańców. Badania na wszystkich trzech odcinkach trwały ponad trzy tygodnie. Najwięcej (20) punktów pomiarowych pojawiło się na pierwszym odcinku realizacyjnym autostrady A1: Węzeł Łódź Północ – Węzeł Brzeziny. Na drugim odcinku A1: Węzeł Brzeziny – Węzeł Łódź Górna wskazano 18 punktów, a na odcinku trzecim: Węzeł Łódź Górna – Węzeł Tuszyn 7.

Przeprowadzone pomiary wskazały, że w ośmiu miejscach dopuszczalny hałas jest przekroczony. Dotyczyło to odpowiednio: 3 miejsc na odcinku pierwszym, 3 miejsc na odcinku drugim i 2 miejsc na trzecim. W przypadku odcinka pierwszego wszystkie przekroczenia dotyczyły pory nocnej i wynosiły od 1,2 – 1,6 dB. Na drugim odcinku, w dwóch przypadkach przekroczona była norma nocna, w jednym zarówno nocna, jak i dzienna i tu przekroczenia wahały się w zakresie od 1,3 – 3,7 dB. Z kolei na odcinku trzecim stwierdzono dwa przekroczenia dotyczące pory nocnej, o wartościach: 0,4 i 0,9 db.

GDDKiA wezwała już wykonawców poszczególnych odcinków (kontrakt był realizowany w systemie: Projektuj i Wybuduj) do przedstawienia programu naprawczego i niezwłocznej jego realizacji. Opinie wykonawców poznamy w listopadzie.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: