ŁÓDŹ - MAPA SAMOCHODOWA

ŁÓDŹ - NA MAPIE

Łódź to miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, stolica województwa łódzkiego, położona w centralnej jego części. Leży na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na obszarze działu wodnego Wisły i Odry a także na obszarze źródłowym Bzury i Neru oraz ich małych dopływów. Łódź zajmuje powierzchnię 293 km kw., zamieszkiwaną przez ponad 706 tys. ludzi. Drogami o najważniejszym znaczeniu dla Łodzi są: autostrady A1 i A2, droga ekspresowa S8, drogi krajowe nr 1, 14, 72 i 91.

Łódź

Łódź nie należy do miast o długiej historii. Co prawda prawa miejskie nadano jej już za czasów panowania króla Władysława Jagiełły w 1423 r., jednak dopiero zaliczenie Łodzi do grona osad fabrycznych w 1820 r., spowodowało przemianę dotąd rolniczego miasta. Do Łodzi przybyli przedsiębiorcy i w krótkim czasie nastąpił niebywały rozwój urbanistyczny miasta i jego architektury. Zdecydowana większość łódzkich zabytków wywodzi się z XIX i XX w. Rozsiane są po całym mieście, jednak ich głównym skupiskiem jest ul. Piotrkowska – reprezentacyjna ulica Łodzi, która sama znajduje się w rejestrze zabytków. Wzdłuż niej znaleźć można m.in. klasycystyczną Białą Fabrykę Geyera (obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa), uznaną w 2013 przez miesięcznik National Geographic Traveler za jeden z 7 nowych cudów Polski, neogotycką bazylikę archikatedralną (jeden z najwyższych kościołów w Polsce, ponad 100 m wysokości), wzorowaną na niemieckiej katedrze w Ulm, czy pałac Juliusza Heinzla, w którym znajduje się dziś urząd miasta. W marcu 2015 decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego krajobraz Łodzi trafił na listę „Pomników historii” jako „wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

Drogi w Łodzi

Najważniejszym dla Łodzi punktem na drogowej mapie jest punkt, paradoksalnie, w mieście nie leżący. To węzeł Łódź-Północ w Strykowie, na którym przecinają się autostrady A1 i A2. Ten zlokalizowany na północny-wschód od miasta punkt to strategiczne dla Łodzi miejsce, na którego powstanie czekali długo mieszkańcy nie tylko regionu, ale całej Polski. Spotykają się tam autostrada A2 (zwana Autostradą Wolności, biegnąca z zachodu na wschód kraju, przez centralne województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie a w przyszłości także i lubelskie; jej docelowa długość osiągnie 651 km; łączy miasto z Warszawą i Poznaniem a dalej z polsko-niemiecką granicą) z A1-ką (zwaną Autostradą Bursztynową), która w tym miejscu zaczyna swój bieg na północ Polski. Stanowi ona połączenie z Toruniem i Trójmiastem a w przyszłości także z południem – Częstochową i dalej GOP-em oraz granicą polsko-czeską. Jej planowana długość to 570 km.

Na południe od Łodzi (także nie w jej granicach) wiedzie droga ekspresowa S8, jedna z najważniejszych ekspresówek w kraju. Po zakończeniu prac na wszystkich jej odcinkach będzie miała długość 565 km i połączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. W tej chwili bez przeszkód można przejechać nią na zachód od Łodzi aż do Wrocławia.

W granicach miastach prowadzą cztery drogi krajowe, w tym DK1 i DK91. To dwie drogi, które wzajemnie kontynuują swój przebieg. Droga krajowa nr 91 to bezpłatna alternatywa dla autostrady A1. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 1-ki na 91-kę. Jest to trasa o długości ok. 446 km, łącząca Gdańsk z Częstochową (m.in. przez Tczew, Świecie, Toruń, Piotrków Trybunalski i Radomsko). Wjechawszy do Miasta Włókniarzy ul. Zgierską od północy droga dociera do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, gdzie jej bieg się urywa (jest kontynuowany przez krajową 1-kę). Droga krajowa nr 1 ma w Łodzi zdecydowanie dłuższą i bardziej skomplikowaną trasę od 91-ki. Droga wpada do miasta od północnego-wschodu i łukiem omija centrum miasta od północy i zachodu. Droga rozpoczyna swój bieg w Strykowie, odbijając na południe od autostrady A2. Biegnie na południowy-zachód, wpadając do Łodzi ul. Strykowską. Na skrzyżowaniu z Inflancką DK1 skręca w nią prawo (w tym miejscu zaczyna się jej okrężny ruch wokół całego niemal miasta). 2 km dalej, w obrębie dzielnicy Bałuty, skręca w Łagiewnicką, przechodzi w Sikorskiego (na skrzyżowaniu ze Zgierską mija startującą na północ krajową 91-kę), w al. Włókniarzy i biegnie na południe, zachodem miasta. Następnie DK1 przechodzi w Jana Pawła II, następnie w Trasę Górną i Szeroką opuszcza Łódź. Droga krajowa nr 1 to obecnie 231-kilometrowa trasa, łącząca Stryków z Bielskiem-Białą.

Kolejną łódzką drogą krajową, penetrującą śródmieście Miasta Włókniarzy jest droga krajowa nr 14, przecinająca miasto z północnego-wschodu na południowy-zachód. Biegnie wschodnimi rejonami miasta. DK14 to droga krajowa o długości ok. 83 km, łącząca Łowicz i Pabianice (przez Stryków). Wpada do miasta wspólnie z krajową 1-ką. Obie wiodą wspólnie szeroką, dwujezdniową ul. Strykowską aż do skrzyżowania z ul. Inflancką, gdzie DK1 odbija w prawo a droga krajowa nr 14 ciągnie dalej na południe ulicami Grzegorza Palki, Stefana Kopcińskiego i Rydza „Śmigłego”. Na rondzie Władysława Broniewskiego droga pierwszym zjazdem kieruje się na zachód, biegnie Broniewskiego, Paderewskiego i Pabianicką opuszcza miasto (przecinając krajową 1-kę na jego południowym-zachodzie).

Ostatnia z łódzkich krajówek to droga nr 72, która także zahacza o centrum miasta. Jest to droga o długości ok. 170 km, łącząca Konin z Rawą Mazowiecką. DK72 biegnie m.in. przez Turek, Poddębice, Aleksandrów Łódzki i Brzeziny. Przecina Łódź na linii wschód-zachód, biegnąc północnymi obrzeżami miasta wspólnie z krajową 1-ką i na bardzo krótkim odcinku także 14-ką. Droga krajowa nr 72 komunikuje Łódź bezpośrednio z Aleksandrowem Łódzkim na zachodzie i Brzezinami oraz Rawą Mazowiecką na wschodzie. Do Łodzi wpada od zachodu ul. Aleksandrowską, przechodzi w Limanowskiego, ta z kolei dociera do Ronda W. Korfantego, na którym trzecim zjazdem skręca w al. Włókniarzy i wraz z drogą krajową nr 1 (Toruń – Cieszyn, województwo śląskie) biegnie na północ. Po dotarciu do ronda na Bałutach, na którym w lewo, w ul. Zgierską odbija krajowa droga nr 91, DK72 wraz z DK1 drugim zjazdem wpadają w Sikorskiego a następnie Łagiewnicką. Na skrzyżowaniu z Julianowską i Inflancką skręcają w lewo w tę drugą. Po dotarciu do Strykowskiej, droga nr 72 opuszcza krajową 1-kę skręcając w prawo, ale tam czeka już na nią droga krajowa nr 14 i to z nią teraz wspólnie biegnie 72-ka. Po około 750 m, na końcu Strykowskiej, krajowa droga nr 72 skręca w lewo, w ul. Wojska Polskiego i zostawiwszy krajową 14-kę samotnie wiedzie (po przejściu w Brzezińską) na zachód, ku wylotowi z Miasta Włókniarzy.

W granicach administracyjnych Łodzi zaczynają swój bieg dwie drogi wojewódzkie – DW710 i 713. pierwsza startuje na zachód od krajowej 1-ki na zachodzie miasta, druga na wschód od krajowej 14-ki na jego wschodzie. DW710 startuje na skrzyżowaniu Legionów i al. Włókniarzy. Po przejściu w Konstantynowską droga opuszcza Łódź, kierując się na zachód w stronę Konstantynowa Łódzkiego. Trasa kończy bieg po 77 km w Błaszkach (biegnie przez Konstantynów Łódzki, Lutomiersk i Rossoszycę). DW713 startuje po przeciwległej stronie miasta, na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Piłsudskiego. Biegnie na wschód przez dzielnicę Widzew ulicami Piłsudskiego i Rokicińską (przez Rondo Inwalidów) opuszcza Miasto Włókniarzy, kierując się na południowy-wschód. Droga ma ok. 76 km długości, łączy Łódź z Opocznem (przez Rokiciny i Tomaszów Mazowiecki).

ŁÓDŹ - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Łódź. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Łódź. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
zobacz aktywną mapę

ŁÓDŹ - GŁÓWNE DROGI i ULICE

A1

Autostrada A1
Rusocin - Grudziądz - Toruń - Kutno - Stryków - Łódź - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Kamieńsk - Radomsko - Częstochowa - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Gliwice - Knurów - Rybnik - Żory - Gorzyczki - granica państwa (Czechy)

1

Droga krajowa 1
Sosnowiec k. Strykowa (autostrada A2) - Łódź - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Pszczyna - Bielsko-Biała - Przybędza - Milówka

14

Droga krajowa 14
Łowicz - Stryków - Łódź - Pabianice

72

Droga krajowa 72
Konin - Turek - Uniejów - Balin - Łódź - Brzeziny - Rawa Mazowiecka

91

Droga krajowa 91
Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Tczew - Gniew - Warlubie - Świecie - Chełmno - Toruń - Piotrków Trybunalski - Kamieńsk - Radomsko - Kłomnice - Częstochowa

ŁÓDŹ - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Łódź:
POWIĄZANE Z MIEJSCOWOŚCIĄ ŁÓDŹ
obwodnica Łodzi S8 Wrocław - Łódź

POPULARNE W CONADROGACH.PL