1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Łódź - mapa samochodowa

ŁÓDŹ - MAPA SAMOCHODOWA

ŁÓDŹ - NA MAPIE

Łódź

Łódź to miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, stolica województwa łódzkiego, położona w centralnej jego części. Patrząc na mapę geograficzną leży na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na obszarze działu wodnego Wisły i Odry a także na obszarze źródłowym Bzury i Neru oraz ich małych dopływów. Łódź zajmuje powierzchnię 293 km kw., zamieszkiwaną przez ponad 706 tys. ludzi. Mapę samochodową Łodzi tworzy sieć dróg z czego o najważniejsze znaczenie mają: autostrady A1 i A2, droga ekspresowa S8 i S14, drogi krajowe nr 1, 14, 72 i 91.
Łódź

Łódź nie należy do miast o długiej historii. Co prawda prawa miejskie nadano jej już za czasów panowania króla Władysława Jagiełły w 1423 r., jednak dopiero zaliczenie Łodzi do grona osad fabrycznych w 1820 r., spowodowało przemianę dotąd rolniczego miasta. Do Łodzi przybyli przedsiębiorcy i w krótkim czasie nastąpił niebywały rozwój urbanistyczny miasta i jego architektury. Zdecydowana większość łódzkich zabytków wywodzi się z XIX i XX w. Rozsiane są po całym mieście, jednak ich głównym skupiskiem jest ul. Piotrkowska – reprezentacyjna ulica Łodzi, która sama znajduje się w rejestrze zabytków. Wzdłuż niej znaleźć można m.in. klasycystyczną Białą Fabrykę Geyera (obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa), uznaną w 2013 przez miesięcznik National Geographic Traveler za jeden z 7 nowych cudów Polski, neogotycką bazylikę archikatedralną (jeden z najwyższych kościołów w Polsce, ponad 100 m wysokości), wzorowaną na niemieckiej katedrze w Ulm, czy pałac Juliusza Heinzla, w którym znajduje się dziś urząd miasta. W marcu 2015 decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego krajobraz Łodzi trafił na listę „Pomników historii” jako „wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

 

Mapa samochodowa Łodzi 

Najważniejszym dla Łodzi punktem na drogowej mapie jest punkt, paradoksalnie, w mieście nie leżący. To węzeł Łódź-Północ w Strykowie, na którym przecinają się autostrady A1 i A2. Ten zlokalizowany na północny-wschód od miasta punkt to strategiczne dla Łodzi miejsce, na którego powstanie czekali długo mieszkańcy nie tylko regionu, ale całej Polski. Spotykają się tam autostrada A2 (zwana Autostradą Wolności, biegnąca z zachodu na wschód kraju, przez centralne województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie a w przyszłości także i lubelskie; jej docelowa długość osiągnie 651 km; łączy miasto z Warszawą i Poznaniem a dalej z polsko-niemiecką granicą) z A1-ką (zwaną Autostradą Bursztynową), która w tym miejscu zaczyna swój bieg na północ Polski. Stanowi ona połączenie z Toruniem i Trójmiastem a w przyszłości także z południem – Częstochową i dalej GOP-em oraz granicą polsko-czeską. Jej planowana długość to 570 km.

Na południe od Łodzi (także nie w jej granicach) wiedzie droga ekspresowa S8 Wrocław - Łódź - Warszawa, jedna z najważniejszych ekspresówek w kraju. Trasa będzie miała długość 565 km i połączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. 

W najbliższych latach powstanie jeszcze droga ekspresowa S14, która będzie zachodnią obwodnicą aglomeracji łódzkiej.  Jest to najkrótsza ekspresówka w kraju. Droga S14 na mapie drogowej domknie ring wokół Łodzi. Utworzą go autostrada A1, A2 i drogi ekspresowe S8 i S14.

W granicach miastach prowadzą cztery drogi krajowe, w tym DK1 i DK91. To dwie drogi, które wzajemnie kontynuują swój przebieg. Droga krajowa nr 91 to bezpłatna alternatywa dla autostrady A1. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 1-ki na 91-kę. Jest to trasa o długości ok. 446 km, łącząca Gdańsk z Częstochową (m.in. przez Tczew, Świecie, Toruń, Piotrków Trybunalski i Radomsko). Wjechawszy do Miasta Włókniarzy ul. Zgierską od północy droga dociera do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, gdzie jej bieg się urywa (jest kontynuowany przez krajową 1-kę). Droga krajowa nr 1 ma w Łodzi zdecydowanie dłuższą i bardziej skomplikowaną trasę od 91-ki. Droga wpada do miasta od północnego-wschodu i łukiem omija centrum miasta od północy i zachodu. Droga rozpoczyna swój bieg w Strykowie, odbijając na południe od autostrady A2. Biegnie na południowy-zachód, wpadając do Łodzi ul. Strykowską. Na skrzyżowaniu z Inflancką DK1 skręca w nią prawo (w tym miejscu zaczyna się jej okrężny ruch wokół całego niemal miasta). 2 km dalej, w obrębie dzielnicy Bałuty, skręca w Łagiewnicką, przechodzi w Sikorskiego (na skrzyżowaniu ze Zgierską mija startującą na północ krajową 91-kę), w al. Włókniarzy i biegnie na południe, zachodem miasta. Następnie DK1 przechodzi w Jana Pawła II, następnie w Trasę Górną i Szeroką opuszcza Łódź. Droga krajowa nr 1 to obecnie 231-kilometrowa trasa, łącząca Stryków z Bielskiem-Białą.

Kolejną ważną droga krajowa na mapie samochodowej Łodzi jest penetrująca śródmieście droga krajowa nr 14. Przecina ona miasto z północnego-wschodu na południowy-zachód. Biegnie wschodnimi rejonami miasta. DK14 to droga krajowa o długości ok. 83 km, łącząca Łowicz i Pabianice (przez Stryków). Wpada do miasta wspólnie z krajową 1-ką. Obie wiodą wspólnie szeroką, dwujezdniową ul. Strykowską aż do skrzyżowania z ul. Inflancką, gdzie DK1 odbija w prawo a droga krajowa nr 14 ciągnie dalej na południe ulicami Grzegorza Palki, Stefana Kopcińskiego i Rydza „Śmigłego”. Na rondzie Władysława Broniewskiego droga pierwszym zjazdem kieruje się na zachód, biegnie Broniewskiego, Paderewskiego i Pabianicką opuszcza miasto (przecinając krajową 1-kę na jego południowym-zachodzie).

Ostatnia z łódzkich krajówek to droga nr 72, która także zahacza o centrum miasta. Jest to droga o długości ok. 170 km, łącząca Konin z Rawą Mazowiecką. DK72 biegnie m.in. przez Turek, Poddębice, Aleksandrów Łódzki i Brzeziny. Na mapie widać, że przecina ona Łódź na linii wschód-zachód, biegnąc północnymi obrzeżami miasta wspólnie z krajową 1-ką i na bardzo krótkim odcinku także 14-ką. Droga krajowa nr 72 komunikuje Łódź bezpośrednio z Aleksandrowem Łódzkim na zachodzie i Brzezinami oraz Rawą Mazowiecką na wschodzie. Do Łodzi wpada od zachodu ul. Aleksandrowską, przechodzi w Limanowskiego, ta z kolei dociera do Ronda W. Korfantego, na którym trzecim zjazdem skręca w al. Włókniarzy i wraz z drogą krajową nr 1 (Toruń – Cieszyn, województwo śląskie) biegnie na północ. Po dotarciu do ronda na Bałutach, na którym w lewo, w ul. Zgierską odbija krajowa droga nr 91, DK72 wraz z DK1 drugim zjazdem wpadają w Sikorskiego a następnie Łagiewnicką. Na skrzyżowaniu z Julianowską i Inflancką skręcają w lewo w tę drugą. Po dotarciu do Strykowskiej, droga nr 72 opuszcza krajową 1-kę skręcając w prawo, ale tam czeka już na nią droga krajowa nr 14 i to z nią teraz wspólnie biegnie 72-ka. Po około 750 m, na końcu Strykowskiej, krajowa droga nr 72 skręca w lewo, w ul. Wojska Polskiego i zostawiwszy krajową 14-kę samotnie wiedzie (po przejściu w Brzezińską) na zachód, ku wylotowi z Miasta Włókniarzy.

W granicach administracyjnych Łodzi zaczynają swój bieg dwie drogi wojewódzkie – DW710 i 713. Pierwsza startuje na zachód od krajowej 1-ki na zachodzie miasta, druga na wschód od krajowej 14-ki na jego wschodzie. DW710 startuje na skrzyżowaniu Legionów i al. Włókniarzy. Po przejściu w Konstantynowską droga opuszcza Łódź, kierując się na zachód w stronę Konstantynowa Łódzkiego. Trasa kończy bieg po 77 km w Błaszkach (biegnie przez Konstantynów Łódzki, Lutomiersk i Rossoszycę). DW713 startuje po przeciwległej stronie miasta, na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Piłsudskiego. Biegnie na wschód przez dzielnicę Widzew ulicami Piłsudskiego i Rokicińską (przez Rondo Inwalidów) opuszcza Miasto Włókniarzy, kierując się na południowy-wschód. Droga ma ok. 76 km długości, łączy Łódź z Opocznem (przez Rokiciny i Tomaszów Mazowiecki).

 

ŁÓDŹ - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Łódź. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Łódź. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
ŁÓDŹ - aktualna mapa dróg

ŁÓDŹ - GŁÓWNE DROGI I ULICE

ŁÓDŹ - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Łódź

ŁÓDŹ - JAK DOJADĘ

ŁÓDŹ - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL