1. Strona główna
 2. obwodnica Łodzi

Obwodnica Łodzi

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2019-03-14
Obwodnica Łodzi
Mapa systemu obwodnic Łodzi. conadrogach.pl
Łódź - jedno z największych polskich miast - położona jest na przecięciu trzech ważnych dróg - autostrady A1, autostrady A2 oraz drogi S8. Drogi te, wraz z przyszłą zachodnią obwodnicą w ciągu drogi S14, utworzą tzw. łódzki ring, który pozwoli ominąć to miasto ze wszystkich stron. Realizacja ostatniego elementu - czyli drogi ekspresowej S14 powinna zakończyć się w 2023 roku.

Póki jednak ring otaczający Łódź, a przy okazji takie miasta jak Zgierz, Konstantynów Łódzki, Pabianice oraz Rzgów, będzie w pełni gotowy, minie jeszcze kilka lat. Dziś kierowcy mogą korzystać z obwodnicy - obu części równoleżnikowych - autostrady A2 od węzła Emilia do węzła Łódź Północ o długości ok. 22 km, około 20-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S8 od węzła Róża do węzła Łódź Południe, gdzie trasa łączy się z wybudowaną autostradą A1 Stryków - Tuszyn (wschodnia obwodnica Łodzi).

Do pełnego domknięcia łódzkiego ringu brakuje odcinka drogi S14. Obecnie istnieje jedynie, oddany w 2012 roku, odcinek drogi S14 funkcjonujący jako zachodnia obwodnica Pabianic. Po przyjęciu nowego Programu Budowy Dróg Krajowych realizacja około 28,5 km S14 została przewidziana na lata 2016-2021.

Północna obwodnica Łodzi: autostrada A2 Emilia – Łódź Północ

Północną obwodnicę Łodzi stanowi autostrada A2 na odcinku między węzłami Emilia i Łódź Północ o długości ok. 22 km. Na węźle Emilia autostrada A2 krzyżuje się z drogą krajową nr 91, która prowadzi w kierunku na Łęczycę. Najmniejszy na tym fragmencie węzeł Zgierz to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 702, którą dojedziemy m.in. do Zgierza i Kutna. Na węźle Stryków (wcześniej Stryków II) istnieje możliwość zjazdu na DK 14 w kierunku na Łowicz. Najbardziej na wschód wysuniętym węzłem na północnej części obwodnicy Łodzi jest węzeł Łódź Północ (wcześniej Stryków I), gdzie krzyżują się autostrady A2 i A1 w kierunku północnym na Gdańsk i na południe wschodnia obwodnica Łodzi.

Część autostrady A2 od granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego do węzła Stryków (a więc fragment Emilia - Stryków) jest przejezdna od lipca 2006 roku. Liczący zaś 1,7 km odcinek obwodnicy od Strykowa do węzła Łódź Północ został oddany do użytku pod koniec 2008 roku.

Warto dodać, że od 1 lipca 2011 roku autostrada A2 od węzła Stryków na zachód Polski jest płatnym odcinkiem. Jedynie część północnej obwodnicy Łodzi do węzła Łódź Północ pozostała bezpłatna.

Pólnocna obwodnica Łodzi - autostrada A2

Autostrada A2, Zdjecia: GDDKiA

 

Południowa obwodnica Łodzi: droga ekspresowa S8 Róża – Łódź Południe

Równie w pełni przejezdna jest południowa część ringu łódzkiego, czyli fragment drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Róża do węzła Łódź Południe (wcześniej węzeł Wrocław). Droga ta pozwala ominąć aglomerację łódzką, jadąc od Wrocławia, i łączy się z autostradą A1 Stryków – Tuszyn, czyli wschodnią obwodnicą Łodzi, skąd można pojechać w kierunku Gdańska bądź Piotrkowa Trybunalskiego albo też dostać się do autostrady A2. Droga S8 na tym odcinku ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku z możliwością dobudowania w przyszłości trzeciego. Wjazd i zjazd z tej drogi możliwy jest wyłącznie na trzech węzłach drogowych (czterech po oddaniu wschodniej obwodnicy Łodzi):

 • węzeł Róża
 • węzeł Pabianice Południe
 • węzeł Rzgów
 • węzeł Łódź Północ

Ten fragment ekspresowej "ósemki" podzielony był na dwa zadania, na które umowy zostały podpisane w 2011 roku. Odcinek od węzła Róża do węzła Rzgów o długości 17,3 km wybudowała firma Budimex za kwotę około 848 mln zł. Droga ta jest przejezdna od 11 kwietnia 2014 roku. Drugi blisko 2 km odcinek łączący się z autostradą A1 stał się przejezdny w momencie oddania autostrady A1 do ruchu tj. latem w 2016 r.

Obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S8

Droga ekspresowa S8 - południowa obwodnica Łodzi. Zdjęcia: GDDKiA

 

Wschodnia obwodnica Łodzi: autostrada A1 Łódź Północ - Łódź Południe (Stryków – Tuszyn)

40-kilometrowa autostrada A1 na odcinku Stryków - Tuszyn jest, z punktu widzenia strategicznego, jednym z najważniejszych fragmentów dróg szybkiego ruchu w Polsce. Fragment ten łączy bowiem autostrady A1 i A2 oraz drogę ekspresową S8, ułatwiając podróż z południa Polski na północ oraz w przeciwnym kierunku. To także bardzo ważny odcinek dla samych łodzian. Nie dość, że z miasta wyprowadzono niemalże cały ruch tranzytowy z kierunku północ-południe, to jeszcze nowa obwodnica pozwola na szybszy dojazd pomiędzy niektórymi wschodnimi dzielnicami Łodzi.

Po licznych perypetiach z wykonawcami, ogłoszono kolejne przetargi i budowę wschodniej obwodnicy Łodzi podzielono na trzy części:

 • I odcinek - węzeł Łódź Północ (a nie, jak mogłoby się wydawać węzeł Stryków) - węzeł Brzeziny o długości 14,1 km - koszt zadania 339.623.175,69 zł, wykonawca konsorcjum firm Strabag-Budimex;
 • II odcinek - węzeł Brzeziny - węzeł Romanów o długości 11 km - koszt zadania 360.747.073,93 zł, wykonawca firma Mota-Engil;
 • III odcinek - węzeł Romanów - węzeł Tuszyn o długości 13,3 km - koszt zadania 327.041.625,00 zł, wykonawca konsorcjum firm Budimex-Strabag.

Zgodnie z podpisanymi umowami wschodnia obwodnica Łodzi została oddana do użytku latem 2016 roku.

Autostrada A1 - wschodnia obwodnica Łodzi

Autostrada A1 - wschodnia obwodnica Łodzi. Mapa: GDDKiA

 

Autostrada A1 Stryków - Tuszyn ma nawierzchnię betonową, której szacowana trwałość, bez konieczności wykonywania gruntownych prac remontowych, powinna wynieść od 30 do 40 lat. W każdym kierunku biegną po dwa pasy ruchu plus pas awaryjny o szerokości 3 m.

Węzły na wschodniej obwodnicy Łodzi:

 • Łódź Północ - skrzyżowanie z A2 (kierunek Poznań, Warszawa);
 • Brzeziny - skrzyżowanie z DK 72 (kierunek Rawa Mazowiecka);
 • Łódź Wschód - skrzyżowanie z DW 713 (kierunek Andrespol, Tomaszów Mazowiecki);
 • Romanów - skrzyżowanie z DW 714 (kierunek Rzgów, Tomaszów Mazowiecki);
 • Łódź Południe - skrzyżowanie z S8 (kierunek Wrocław).


Zachodnia obwodnica Łodzi: droga ekspresowa S14

Oddanie do użytku drogi ekspresowej S14 na odcinku od węzła Emilia (dokładnie od miejscowości Słowik) do węzła Łódź Lublinek wraz z przejezdną już od lipca 2012 roku, 15-kilometrową, zachodnią obwodnicą Pabianic pozwolą domknąć tzw. łódzki ring.

Planowe zachodnie obejście Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 ma mieć 28,4 km długości. Początkowy, 5-kilometrowy odcinek drogi (od Emilii do miejscowości Lućmierz) będzie biegł wg wariantu II, na pozostałym zaś wg wariantu I. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy S z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z możliwością dobudowania trzeciego w przyszłości.

Wszystkie skrzyżowania planowanej obwodnicy będą bezkolizyjne (powstaną dwupoziomowe węzły drogowe) poza skrzyżowaniem z DK91 na początku (północnym) obwodnicy.

Planowane węzły drogowe na zachodniej obwodnicy Łodzi (S14):

 • skrzyżowanie typu rondo z DK 91 (kierunek Zgierz, Łęczyca);
 • węzeł Emilia – skrzyżowanie z A2 (kierunek Warszawa, Poznań);
 • węzeł Lućmierz – skrzyżowanie z DK 91 (kierunek Zgierz, Łęczyca);
 • węzeł zespolony Zgierz - Łódź Północ - skrzyżowanie z DK 71 (kierunek Zgierz, Aleksandrów Łódzki);
 • węzeł Łódź Teofilów - skrzyżowanie z projektowaną obwodnicą Aleksandrowa i DK 72 (kierunek Poddębice);
 • węzeł Aleksandrów – Konstantynów – skrzyżowanie z projektowanym łącznikiem DK 71 (kierunek Pabianice);
 • węzeł Łódź Retkinia – skrzyżowanie z drogą dojazdową do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta;
 • węzeł Łódź Lublinek – skrzyżowanie z istniejącą już zachodnią obwodnicą Pabianic w ciągu S14.

Zachodnia obwodnica Łodzi - droga ekspresowa S14

Zachodnia obwodnica Łodzi w ciagu drogi ekspresowej S14. Wizualizacje: Mosty Katowice, GDDKiA

Zachodnia obwodnica Łodzi znalazła się w najnowszym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Na początku października 2015 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na realizację drogi S14. Odcinek podzielony został na dwa zadania: I – od węzła Łódź – Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) 12,2 km, II – od węzła Łódź Teofilów do DK91 w Słowiku, (oraz włączenie do węzła Emilia) 16,3 km. Podpisanie umowy z wykonawcami planowane było na 2017 r., a oddanie obydwu odcinków do użytku na 2020 r. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosił wtedy blisko 1,8 mld złotych. 

Niestety, GDDKIA unieważniła przetargi (ze względu na wysokie ceny) i rozpoczęła całą procedurę od nowa okrajając przy tym zakres inwestycji (w obecnym etapie ma być wybudowana tylko część węzłów). W efekcie, w październiku br. ruszyły prace dla odcinka południowego S14-ki od węzła Lublinek do węzła Teofilów. Jego wykonaniem zajmuje się konsorcjum firm Budimex i Strabag. Ponad 12 kilometrowy fragment ekspresówki nie spełni jednak swojej funkcji bez fragmentu obwodnicy prowadzącego na północ.

Dopiero realizacja ponad 16-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S14 pozwoli domknąć ring dróg wysokich prędkości wokół aglomeracji łódzkiej. Odcinek: Węzeł Teofilów – Słowik jest ostatnim brakującym fragmentem tej drogi ale rozpoczęcie jego realizacji opóźniało się m.in. z powodu odwołanego przetargu, po tym jak z podpisania umów wycofali się wykonawcy. Z poczatkiem 2019 r. ruszył kolejny przetarg, który uwieńczyło podpisanie umowy (22 sierpnia 2019 r.) z chińską firmą Stecol Corporation. Chińczycy mają zaprojektować i wybudować odcinek do 2023 roku. 

 

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Łodzi":

autostrada droga ekspresowa A1 A2 S8 S14 Łódź (woj. łódzkie) łódzkie
A1 Częstochowa - Pyrzowice A1 Gdańsk - Toruń A1 Łódź - Częstochowa Mapa autostrada A1 obwodnica Częstochowy obwodnica Torunia remont i utrudnienia na A1 A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin A2 Warszawa - Terespol obwodnica Mińska Mazowieckiego obwodnica Poznania opłaty na A2 remont i utrudnienia na A2 obwodnica Białegostoku obwodnica Marek obwodnica Sieradza obwodnica Warszawy S8 Warszawa - Białystok S8 Wrocław - Warszawa Obwodnica Bełchatowa obwodnica Gąsek obwodnica Przecławia i Warzymic obwodnica Wielunia S12 Piotrków Trybunalski - Radom S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola
POPULARNE W CONADROGACH.PL