ZDW w Krakowie zajmie się budową łącznika z autostradą A4 w Wierzchosławicach
Powstanie łącznik strefy aktywności gospodarczej w Tarnowie z autostrada A4 w Wierzchosławicach

Opóźnia się realizacja połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. W związku z tym w najbliższym czasie zmienione zostanie porozumienie, które w tej sprawie trzy lata temu zawarło Województwo i przedstawiciele lokalnych samorządów. Na mocy nowych postanowień pieczę nad realizacją inwestycji ma sprawować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego

Procedury związane z budową połączenia węzła autostradowego A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie rozpoczęto już w 2012 roku, kiedy to zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim, powiatem tarnowskim, miastem Tarnów i gminą Wierzchosławice. W dokumencie ustalono podział zadań – do zadań powiatu tarnowskiego, jako lidera całego projektu, należało m.in. opracowanie wymaganej dokumentacji wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia. Do tej pory jednak nie udało się zamknąć tego etapu.

Skąd opóźnienia? Jednym z nich była zmiana - podjęta w lutym tego roku - wariantu przebiegu łącznika z A4 oraz niedotrzymanie terminów ze strony wykonawcy.

W celu sprawnego przygotowania inwestycji dalsze prace nad opracowaniem dokumentacji i realizacją zadania ma być zlecone Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który przejmie rolę lidera w tym projekcie. W najbliższym czasie będą dokonane zmiany w zapisach porozumienia w tym zakresie.

Władze samorządu województwa małopolskiego zapewniają, że mają zabezpieczone środki w swoim budżecie na realizację tego zadania i przygotowanie prac do wyłonienia wykonawcy.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: