1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Znikną betonowe płyty na DK22 w woj. pomorskim

Znikną betonowe płyty na DK22 w woj. pomorskim

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2021-11-13
Znikną betonowe płyty na DK22 w woj. pomorskim
Stara betonowa nawierzchnia DK22, przykryta cienkim dywanikiem bitumicznym, zostanie rozebrana. Zdjęcia: GDDKIA
Droga krajowa nr 22 prowadzi od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą. Jej stan w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Po latach ruszają prace nad jej odcinkami w woj. pomorskim. Jest już umowa na projekt rozbudowy dla odcinka DK22 między Czarną Wodą a Zblewem. Dla fragmentu pomiędzy Chojnicami a Czerskiem ruszył właśnie przetarg na roboty budowlane.

DK22 między Czarną Wodą a Zblewem

Wystartowały prace nad projektem budowlanym dla rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22 z Czarnej Wody do Zblewa. Podpisana umowa przewiduje m.in. zaprojektowanie wzmocnionej konstrukcji i nawierzchni drogi oraz przebudowę skrzyżowań. W ramach inwestycji powstaną też nowe chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa.

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu budowlanego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz projektu wykonawczego. Umowa uwzględnia również przygotowanie materiałów przetargowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych na rozbudowywanej DK22 Czarna Woda - Zblewo o długości ok. 17,8 km.

- Wykonawcą prac jest Safege Oddział w Polsce. Koszt prac projektowych wyniesie ok. 3,4 mln zł. Zgodnie z umową, za ok. 18 miesięcy planujemy uzyskać decyzję środowiskową, a rok później odebrać dokumentację. W następnym kroku będziemy składać wniosek o wydanie decyzji ZRID – informuje gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji, która przewiduje m.in. wzmocnienie nawierzchni drogi i jej dostosowanie do nośności 11,5 t/oś. Wiązać się to będzie z rozbiórką dotychczasowej nawierzchni z płyt betonowych. W ramach prac przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego – 16 km trasy i cztery węzły


DK22 na odcinkach Chojnice - Czersk i Czarna Woda - Zblewo będzie rozbudowana
DK22 na odcinkach Chojnice - Czersk i Czarna Woda - Zblewo będzie rozbudowana. ZDjecia: GDDKIA

DK22 między Chojnicami a Czerskiem

Ruszył przetarg na rozbudowę DK22 od Chojnic do Czerska. - Na oferty czekamy do 15 grudnia 2021 r. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Kryteriami oceny ofert będą: cena (60 proc.), wydłużenie gwarancji od roku do 5 lat (30 proc.) i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące (10 proc.) – informuje GDDKIA.

W ramach prac budowlanych rozbudowany zostanie odcinek DK22 od końca obwodnicy Chojnic do Czerska o długości ok. 22,5 km. Obecnie ten odcinek drogi jest wykonany z płyt betonowych przykrytych dywanikiem z nawierzchni bitumicznej, która zostanie rozebrana. Przyszły wykonawca zbuduje nową konstrukcję i nawierzchnię drogi dostosowanej do nośności 11,5 t/oś. W ramach prac przebudowane zostaną skrzyżowania, powstanie droga dojazdowa, zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscami odpoczynku i rekreacji rowerzystów.

Ponadto przebudowany zostanie most i kładka na Suskiej Strudze, powstaną też przepusty pod drogami. Na trasie zbudowany zostanie również system odwodnienia ze zbiornikami na wody opadowe, kanał technologiczny, oświetlenie i ekrany akustyczne.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 22 Jak dojadę - Chojnice