Mapa przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Trójmiasta
Mapa przebiegu Obwodnicy Metropolii Trójmiasta wg. wariantu IA z propozycją korekty. Mapa: GDDKiA

W połowie 2016 roku ma być gotowa koncepcji programowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Za około 3 lata powinna się rozpocząć jej budowa. Nowa trasa wraz z obwodnicą Żukowa będzie miała około 40 km. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie przebiegać po terenach przylegających do Trójmiasta od strony zachodniej. Mapa przedstawia jej przebieg. Trasa rozpoczyna się od strony północno-zachodniej w węźle Chwaszczyno (realizowanego w ramach tzw. Trasy Kaszubskiej), wspólnym z drogą S6 (Lebork – Obwodnica Trójmiasta). Koniec trasy podłączony zostanie od strony południowo – wschodniej do węzła zespolonego „Straszyn” na skrzyżowaniu Obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy miasta Gdańska w ciągu drogi S7 poprzez węzeł typu koniczyna.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: