CIĄŻEŃ - MAPA SAMOCHODOWA

CIĄŻEŃ - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Ciążeń. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Ciążeń. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
zobacz aktywną mapę

CIĄŻEŃ - WAŻNE MIEJSCA NA DROGACH

CIĄŻEŃ - GŁÓWNE DROGI i ULICE

466

Droga wojewódzka 466
Słupca - Ciążeń - Pyzdry

467

Droga wojewódzka 467
Ciążeń - Golina

POPULARNE W CONADROGACH.PL