1. Strona główna
  2. obwodnica Wałbrzycha

Obwodnica Wałbrzycha

  1. conadrogach.pl
  2. opracowanie własne
  3. 2015-12-09
Obwodnica Wałbrzycha
Wschodnia obwodnica Wałbrzycha powstawała od 2012 roku. Na otwarcie zachodniej obwodnicy w ciągu DK35 czekaliśmy do października 2022 r. Zdjęcia: GDDKIA
Kierowcy chcący ominąć Wałbrzych mogą to zrobić już pełną obwodnicą. W październiku 2022 r. do ruchu oddano wyczekiwaną zachodnią obwodnicę Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Około 6 km odcinek całkowicie wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Obwodnica Wałbrzycha - jak powstawała wschodnia i zachodnia część.

Wschodnia obwodnica Wałbrzycha

Droga poprowadzona od wschodniej strony centrum Wałbrzycha, pozwala sprawnie ominąć miasto kierowcom jadącym od strony Świebodzic i Świdnicy w kierunku Nowej Rudy i dalej na Kłodzko, a także dotrzeć do specjalnej strefy ekonomicznej. Wschodnia Obwodnica Wałbrzycha zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową 35 w Szczawienku, biegnie ul. Uczniowską i w Starym Julianowie przechodzi w drogę wojewódzką nr 379 i ul. Strzegomską, która przecina drogę wojewódzką nr 381 (kierunek Nowa Ruda, Kłodzko). Następnie przechodzi w ul. Świdnicką, która łączy się na południu Wałbrzycha z DK 35 (okolice Podgórza), biegnącą dalej w kierunku przejścia granicznego z Czechami w miejscowości Golińsk.

O realizowaniu wschodniej obwodnicy Wałbrzycha można właściwie mówić dopiero od kwietnia 2012 roku, kiedy to do ruchu został oddany 1,2-kilometrowy łącznik od ul. Uczniowskiej do Strzegomskiej, wybudowany za kwotę ok. 8 mln zł przez konsorcjum firm Energopol-Południe z Sosnowca i Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Pozostałe fragmenty obecnej obwodnicy (ul. Uczniowska, skrzyżowanie z DK35, ul. Strzegomska, skrzyżowanie z Noworudzką, ul. Świdnicka) były sukcesywnie remontowane. Całkowity koszt oddania WOW w obecnym kształcie wyniósł ok. 70 mln zł.


Obwodnica Wałbrzycha DK35

Obwodnica Wałbrzycha. Zdjęcia z budowy: ZDKIUM w Wałbrzychu

 

Zachodnia obwodnica Wałbrzycha - nowy odcinkiemek drogi krajowej nr 35

Kręgosłup drogowy Wałbrzycha stanowi dziś droga krajowa nr 35. Do 2022 roku, trasa biegła z północy na południe miasta przez centralne dzielnice, przez co w godzinach szczytu tworzyły się się ogromne korki. Dlatego tak ważne dla usprawnienia komunikacji drogowej Wałbrzycha było wybudowanie obwodnicy, która pozwoli od zachodniej strony ominąć miasto. Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha jest ważna jeszcze z jednego powodu. Sporo kierowców, chcąc ominąć newralgiczne miejsca w Wałbrzychu, wybierało drogi wojewódzkie 375 i 376, które wiodą przez Szczawno Zdrój. A to powodowało, że nad tym miastem zawisła nawet groźba utraty statusu miasta uzdrowiskowego.

Zachodnia obwodnica Wałbrzycha w ciągu DK35 czeka na realizację

Obwodnica Wałbrzycha. Zdjęcia: ZDKIUM w Wałbrzychu

 

Co ciekawe, budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha jako nowego przebiegu drogi krajowej nr 35 ruszyła jeszcze w ostatniej dekadzie minionego stulecia, ale zmiany samorządowe w naszym kraju powodowały, że zmieniały się organy odpowiedzialne za tę inwestycję i budowa postępowała w bardzo wolnym tempie. Początkowo budowa zachodniej obwodnicy leżała w gestii ówczesnego województwa wałbrzyskiego, a inwestorem był skarb państwa. Jednak reforma administracyjna w 1999 roku i likwidacja województwa wałbrzyskiego sprawiła, że inwestycja została przekazana miastu Wałbrzych, będącego wówczas miastem na prawach powiatu grodzkiego. Inwestycja, ze względu na ograniczenia finansowe, była realizowana w znacznie wolniejszym tempie do 2003 roku. Wtedy to Wałbrzych traci status miasta grodzkiego, jest włączony do powiatu wałbrzyskiego i przestaje zarządzać drogą krajową nr 35 w granicach miasta. Tym samym inwestycja przeszła pod skrzydła GDDKiA i ponownie czeka na realizację. W 2013 roku ma miejsce ponowna zmiana prawna - Wałbrzych ponownie staje się miastem na prawach powiatu i ponownie zarządza DK35.

Nie bez znaczenia pozostał spór pomiędzy gminą Wałbrzych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o to, kto ma finansować budowę obwodnicy. Część planowanej obwodnicy ma biec bowiem przez tereny Wałbrzycha, gdzie to miasto będzie zarządcą drogi krajowej. Z kolei odcinki pozamiejskie będą podlegać Generalnej Dyrekcji. Realizacja inwestycji osobno przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na nieregularny przebieg granicy gminy Wałbrzych.

W październiku 2015 roku udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy gminą Wałbrzych a GDDKiA w sprawie budowy obwodnicy w ciągu DK35. Inwestorem zachodniej obwodnicy Wałbrzycha będzie gmina Wałbrzych. GDDKiA wykona dokumentację projektową oraz sfinansuje budowę tych odcinków przyszłej obwodnicy, która będzie przebiegała poza granicami Wałbrzycha. Koszt wyniósł ok. 400 mln zł, z czego część została sfinansowana ze środków unijnych.Przetarg na budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha ruszył w 2018 r. Trasa realizowana była w latach 2019 - 2022 przez firmę Budimex. Obwodnica liczy około 6 kilometrów długości i jest drogą dwujezdniową drogą z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Część obwodnicy powstała w ramach przebudowy istniejących już ulic, (Wieniawskiego, Armii Krajowej) część była budowana całkowicie od podstaw. W ciągu trasy powstały dwa węzły drogowe - Żeromskiego i Reja - na przecięciu z ulicami o takich nazwach. Pierwotnie kontrakt zakładał, że nowa obwodnica będzie przejezdna w czerwcu 2021 roku. Ostatecznie obwodnicę nazwaną "Europejką" otwarto 28 października 2022 r.

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Wałbrzycha":

droga krajowa 35 379 Wałbrzych (woj. dolnośląskie) dolnośląskie
A4 Wrocław - Katowice A4 Wrocław - Krzyżowa Aleja Wielkiej Wyspy obwodnica Bolesławca obwodnica Bolkowa obwodnica Brzegu Dolnego obwodnica Dzierżoniowa obwodnica Głogowa obwodnica Jawora obwodnica Kłodzka Obwodnica Legnicy Obwodnica Leśnicy obwodnica Miękini obwodnica Nowej Rudy Obwodnica Trzebnicy obwodnica Wrocławia obwodnica Złotoryi Przebudowa autostrady A18 S3 Legnica - Lubawka S3 Nowa Sól - Legnica S5 Wrocław - Poznań S8 Wrocław - Kudowa S8 Wrocław - Warszawa
POPULARNE W CONADROGACH.PL