Autostrada A1: Obwodnica Częstochowy przejezdna do końca roku za ponad 430 mln zł
Przy braku odwołań, w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą autostrady A1 obwodnicy Częstochowy. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. - obiecują drogowcy. Zdjęcia: GDDKIA

O 150 mln zł więcej niż planował resort infrastruktury wyniosą prace zmierzające do zapewnienia przejezdności obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Umowa z nowym wykonawcą ma być podpisana w sierpniu, a autostrada udostępniona kierowcom pod koniec tego roku. To newralgiczny odcinek, z uwagi na położenie, między odcinkami A1, których budowa w najbliższym czasie zostanie zakończona.

Planowany przez resort infrastruktury budżet na dokończenie budowy autostrady A1 koło Częstochowy to około 290 milionów złotych. Jednak oferty złożone przez wykonawców pokazały, że za dokończenie budowy trasy A1 na zasadzie przejezdności trzeba zapłacić co najmniej 150 mln zł więcej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz BUDPOL Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu umowy za ponad 434,4 mln zł oraz deklarując skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc i przedłużając okres gwarancji jakości nawierzchni z betonu cementowego o 5 lat. Warto dodać, że firma Strabag buduje sąsiednie odcinki autostrady A1.

Resort infrastruktury szybko policzył, że z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1, roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, wyniosą ok. 225 mln zł. Wzrost wartości kontraktu po zaakceptowaniu nowej kwoty miałby przekroczyć kosztorys GDDKiA z 2015 roku o około 13%. Na tej podstawie Minister infrastruktury wydał zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej budowy autostrady A1 od Pyrzowic do końca obwodnicy Częstochowy (odcinek „F” Rząsawa - Blachownia) o prawie 400 mln zł.

- Zgodnie z założonym harmonogramem, przy braku odwołań, w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. Przed dopuszczeniem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót – zapewniają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Budowa autostradowej obwodnicy Częstochowy stanęła w miejscu. Nowy wykonawca za ponad 430 mln zł ma zapewnić przejezdność do końca roku

Budowa autostradowej obwodnicy Częstochowy stanęła w miejscu. Nowy wykonawca za ponad 430 mln zł ma zapewnić przejezdność do końca roku. Zdjęcia: GDDKIA

Przypomnijmy, GDDKiA pod koniec kwietnia 2019 r. odstąpiła od umowy z konsorcjum realizującym odcinek F autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Konsorcjum firm, z Salini Polska jako liderem, pomimo wielokrotnych wezwań w trybie kontraktowym, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził inwestycję niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. GDDKiA musi teraz podjąć wszelkie środki prawne w celu odzyskania należnych stronie publicznej środków, pochodzących z kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz gwarancji bankowych.

Autostrada A1 - obwodnica Częstochowy - mapa trasy

Mapa autostrady A1 Pyrzowice - Czestochowa. Mapa: GDDKIA

Odcinek F Rząsawa – Blachownia stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach częstochowskim i kłobuckim na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane trzy węzły: Częstochowa Północ (Rząsawa) Częstochowa Jasna Góra (Ligota) oraz Częstochowa Blachownia, które pozwolą na skomunikowanie z drogami krajowymi, planowanej do udostępniania kierowcom najbliższym czasie, autostrady A1 od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe.

Trzeba zaznaczyć, że oddanie autostrady A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia jest sprawą pilną również z uwagi na przebudowę drogi krajowej nr 1 w Częstochowie. Obecnie trwają jeszcze prace projektowe, ale trudno wyobrazić sobie, aby ruszyły roboty drogowe na DK1, jeżeli kierowcy nie będą mieli trasy alternatywnej.

Prace na pozostałych odcinkach autostrady A1 w kierunku Pyrzowic zmierzają ku końcowi. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w lipcu na odcinku Blachownia – Zawodzie a na pozostałych dwóch odcinkach czyli Zawodzie – Woźniki i Woźniki – Pyrzowice w sierpniu bieżącego roku.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Jarzabek terner II klasy
2019-07-08 19:56
@rad do taki jeden W sumie też Włosi ;) Ci z kolei uciekli z kolei :D:D:D
rad do taki jeden
2019-07-08 11:24
"Teraz Salini "odwdzięczy się" na S7 .... po prostu tunelu nie skończą !"- ten odcinek buduje ASTALDI, trzeba sprawdzić co się pisze
taki jeden
2019-07-08 08:01
Teraz Salini "odwdzięczy się" na S7 .... po prostu tunelu nie skończą !
Jarzabek terner II klasy
2019-07-07 23:18
@GHT Włoskim firmą budowlanym już w Polsce zdecydowanie dziękujemy - skończyło by się tak, że wzięli by prawie 100 baniek, nic nie zrobili i chcieli kolejnych. dziękuje firmie sali zaodcinki S3 i A1. Impresa Pizzarotti za trzy odcinki S5 oraz Toto Construzioni za kolejny S5. Wszyscy w tym kraju mogą i potrafią budować tylko nie te maminsynki...
Ght
2019-07-07 21:12
Włosi chcieli 79mln dopłaty ale GDDKiA jest twarda i,, bogata"
Ttt
2019-07-07 14:57
Doda się Włochom to inni wyciagna rękę.
Jan
2019-07-07 13:35
Włosi pewno żądali mniej za dokończenie, ale procedury nie pozwalają!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: