Budimex ma pół roku na dokończenie budowy drogi S5
Budowa drogi ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko, fot. GDDKiA

Firma Budimex dokończy budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko. Zgodnie z umową droga ma być udostępniona kierowcom po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac. Wartość umowy to ponad 244 mln zł.

Po tym  jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmBh  - przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5  Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo - Korzeńsko.

Na podstawie inwentaryzacji  wcześniej  wykonanych robót  Oddział zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg  i wybrano wykonawcę, firmę Budimex S.A. - 21 lutego 2014 roku Budimex podpisał z poznańskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 - Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) - poinformował Budimex w komunikacie.

Poziom zaawansowania prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę (Alpine Bau Gmbh) wynosi ok. 70 proc. Do obowiązków Budimeksu należy dokończenie budowy 29,3 km odcinka drogi ekspresowej S5. Do wykonania pozostały jeszcze: roboty ziemne na trasie głównej, drogach poprzecznych i serwisowych, umocnienie skarp nasypów, wykonanie podbudów oraz nawierzchni, Wykonanie oznakowania, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, humusowanie skarp i nasadzenia zieleni, montaż ekranów akustycznych, prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, w budynkach MOP oraz prace branżowe (oświetlenie i teletechnika).

Na realizację inwestycji Budimex ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (z pominięciem okresu pomiędzy 15 grudnia i 15 marca).

- Zakłada się że kierowcy będą mogli korzystać z ponad  29 kilometrowego odcinka S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac tzn.  Wykonawca będzie  prowadził prace poza jezdnią główną  jeszcze  przez  około 2 miesiące. Wcześniej w  ramach tego zadania  zrealizowana została budowa obwodnicy  miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej  nr 36,  którą udostępniono  kierowcom  we wrześniu  2013 roku - informuje GDDKiA.

Budowa drogi ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko, fot. GDDKiA

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: