1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Poznań - mapa samochodowa

POZNAŃ - MAPA SAMOCHODOWA

POZNAŃ - NA MAPIE

Poznań

Poznań - miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, stolica województwa wielkopolskiego, położona w centralnej jego części. Leży w środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, na skraju Pojezierza Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, nad Wartą i jej dopływami. Posiada kilka większych jezior (Jezioro Rusałka, Jezioro Strzeszyńskie, Jezioro Kierskie, Jezioro Maltańskie) oraz kilkadziesiąt mniejszych zbiorników wodnych. Zajmuje powierzchnię 262 km kw., zamieszkiwaną przez ponad 545 tys. ludzi. Poznań to siedziba władz województwa wielkopolskiego; wraz z gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem tworzy aglomerację poznańską, zamieszkałą przez ok. 1 mln osób. Sieć drogową Poznania tworzą autostrada A2, drogi ekspresowe S5 i S11, droga krajowa nr 92 oraz drogi wojewódzkie nr 196, 307 i 450.
Poznań

Poznań jest jednym z najstarszych miast Polski – akt lokacyjny nadany został w 1253 r. W roku 2008 Poznań – a dokładniej jego historyczny układ urbanistyczny – uznano za pomnik historii. Obejmuje on Stare Miasto oraz obszar na północ od ul. Królowej Jadwigi i ul. Towarowej, na południe od ul. Północnej a także południową część Ostrowa Tumskiego, Zagórze oraz Fort Winiary (Park Cytadela). Znajduje się tu trzeci co do wielkości w Europie układ fortyfikacji, zwany Twierdzą Poznań (XIX/XX w.). W mieście odbywają się Międzynarodowe Targi Poznańskie, należące do organizacji skupiających liderów targowych z całego świata.

Drogi w Poznaniu

Najważniejszą drogą dla Poznania jest przebiegająca przez jego południowe obrzeża autostrada A2, zwana Autostradą Wolności. Docelowo będzie ona miała długość 651 km i połączy zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską. W 2012 roku połączyła Warszawę z siecią europejskich autostrad. Autostrada A2 przebiega z zachodu na wschód przez centralne województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie a w przyszłości także i lubelskie. Obecnie występuje w dwóch odcinkach: łączy zachodnią granicę kraju z Poznaniem, Łodzią i Warszawą oraz stanowi obwodnicę Mińska Mazowieckiego. A2-ka w granicach Poznania jest bezpłatna.

Wraz z autostradą A2 południowymi obrzeżami Poznania biegną dwie drogi ekspresowe – S5 i S11. S11-ka dociera do poznańskich przedmieść od południowego-wschodu. Tam też wpada w A2-kę i biegnie z nią na zachód aż do węzła Poznań-Zachód. Tam droga ekspresowa S11 odbija na północ i biegnie wzdłuż zachodnich rogatek Poznania, tworząc jego zachodnią obwodnicę. Droga ekspresowa S5 z kolei startuje na węźle Poznań-Komorniki na południu miasta. W kierunku południowym droga ekspresowa kontynuowana jest przez krajową drogę nr 5 (przetarg na jej przebudowę do standardów drogi S5 został już ogłoszony). S5 wiedzie na wschód wspólnie z autostradą A2 i ekspresową S11-ką. Do węzła Poznań-Wschód dociera już tylko z autostradą i tam się od niej odłącza, kierując się na północ (dzieje się to kilka kilometrów na wschód od Poznania). Krajowa droga nr 5, której częścią jest ekspresowa S5-ka, to trasa o długości ok. 496 km, łącząca Nowe Marzy (autostrada A1), nieopodal Grudziądza z granicą państwa z Czechami w Lubawce (województwo dolnośląskie). Droga biegnie przez Bydgoszcz, Gniezno, Kościan, Leszno i Wrocław. Na odcinkach, gdzie do użytku oddawana jest droga ekspresowa, przejmuje ona ruch ze „starej” 5-ki. Podobnie jest z drogą S11, która jest częścią 596-kilometrowej drogi krajowej nr 11, łączącej Kołobrzeg i Bytom (przebiega m.in. przez Koszalin, Szczecinek, Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork, Lubliniec i Tarnowskie Góry).

Jedyną drogą o ponadregionalnym znaczeniu, która silnie penetruje centrum Poznania jest droga krajowa nr 92. To droga podążającą przez Polskę ślad w ślad za autostradą A2. DK92 ma długość ok. 472 km i łączy Rzepin (województwo lubuskie) i Kałuszyn (województwo mazowieckie). Droga jest bezpłatną alternatywą dla częściowo płatnej autostrady. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 2-ki na DK92. Do Poznania 92-ka wpada od zachodu ul. Dąbrowskiego, po chwili przechodzi w Lutycką, którą przejeżdża przez osiedle Jeżyce. Po przejściu w ul. Lechicką przejeżdża Mostem Lecha nad Wartą i przechodzi w ul. Bałtycką i dociera do Warszawskiej po czym kieruje się ku wylotowi z Poznania.

Wokół poznańskiego śródmieścia planuje się budowę szybkiej, wewnątrzmiejskiej obwodnicy, która miałaby przejąć większość ruchu międzydzielnicowego oraz ciężki ruch docelowy. Jej powstanie zostało jednak odłożone w czasie ze względu na olbrzymie koszty inwestycji. Budowę 36-kilometrowej bezkolizyjnej trasy otaczającej centrum miasta wyceniono w 2008 r. na ponad 9 mld złotych.

W granicach Poznania startują trzy drogi wojewódzkie – nr 196, nr 307 i nr 450. Droga wojewódzka nr 196 startuje na północno-wschodnich obrzeżach Poznania, odbijając od drogi krajowej nr 92 na północ, w ul. Gdyńską. Po chwili opuszcza granice stolicy Wielkopolski i kieruje się na północ, w stronę Wągrowca, do którego dociera (przez Koziegłowy i Murowaną Goślinę) po 51 km.

DW307 to droga wojewódzka o długości ok. 52 km, łącząca Poznań i Bukowiec. Zaczyna bieg na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Bukowskiej w centrum Poznania i wiodąc cały czas Bukowską na zachód opuszcza miasto, tuż za rogatkami przecinając ekspresową drogę S11.

DW450 to 16-kilometrowa trasa, której bieg zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dolina Wilda w Poznaniu. Droga wiedzie na południe, przecina autostradę A2 i opuszcza miasto, kierując się do Mosiny.

POZNAŃ - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Poznań. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Poznań. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
POZNAŃ - aktualna mapa dróg

POZNAŃ - GŁÓWNE DROGI I ULICE

POZNAŃ - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Poznań

POZNAŃ - JAK DOJADĘ

POZNAŃ - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL