Budowa S8: Warszawska Trasa AK z mostem Grota gotowa!
Warszawa: Trasa AK z mostem Grota-Roweckiego ze zgodą na użytkowanie. Kierowcy pojada S8 Powązkowska - Modlińska. Zdjęcia: Ł. Jóźwiak, GDDKiA

Doskonała wiadomość dla kierowców podróżujących po stolicy! Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie dla Trasy AK w ciągu drogi ekspresowej S8 Powązkowska – Modlińska wraz z przebudowanym Mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. Już w sobotę kierowcy skorzystają z nowej drogi.

- Otrzymane dziś pozwolenie na użytkowanie trasy oznacza, że GDDKiA może rozpocząć wdrażanie docelowej organizacji ruchu. Ta procedura najprawdopodobniej będzie trwać do 3 tygodni, w trakcie których będą jeszcze obowiązywać ograniczenia prędkości maksymalnej – zaznacza Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W pierwszej kolejności kierowcom zostanie udostępniona Trasa AK na odcinku od węzła Powązkowska do Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju - od 2 do 3 pasów ruchu na jezdni głównej oraz po 3 pasy ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej – docelowo przeznaczonej dla ruchu lokalnego.

Droga ekspresowa S8 Powązkowska - Modlińska, czyli Trasa AK z mostem Grota w Warszawie oddane do ruchu!
Droga ekspresowa S8 Powązkowska - Modlińska, fot. Ł. Jóźwiak GDDKiA

Przez kolejne 10 dni zamknięte będą jeszcze cztery pasy ruchu na samym moście – po dwa wewnętrzne w obu kierunkach. To czas jaki jest potrzebny na odtworzenie pasa rozdziału między jezdniami głównymi S8, czyli likwidację przewiązek.

Uproszczony schemat organizacji ruchu na moście Stefana Grota-Roweckiego

Schemat organizacji ruchu na moście Grota-Roweckiego w ciągu Trasy AK - drogi ekspresowej S8 w Warszawie

Następnym etapem wdrażania docelowej organizacji i ruchu będzie odtworzenie wysp dzielących pomiędzy jezdniami S8 a jezdniami zbiorczo–rozprowadzającymi co zajmie ok. 10 dni. Będzie się to wiązało się z zawężeniem jezdni zbiorczo–rozprowadzających jak i ciągu głównego (tranzytowego) o 1 pas ruchu.

Po udostępnieniu kierowcom Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju 10 pasów ruchu w obu kierunkach prowadzone będą ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe na pozostałych obiektach.

Zobacz galerię zdjęć oddawanego odcinka Trasy AK w Warszawie

Tras AK w Warszawie z mostem Grota to nowy odcinek drogi ekspresowej S8

Droga ekspresowa S8 Powązkowska - Modlińska, fot. Ł. Jóźwiak GDDKiA

 

Budowa Trasy AK z mostem Grota-Roweckiego czyli drogi ekspresowej S8 Powązkowska – Modlińska w liczbach:

• Długość: 4,6 km (w tym długość mostu: 645 metrów)

• Wartość: 796,3 mln zł

• Data podpisania umowy: 18 lipca 2013 r.

• Planowany termin zakończenia: październik 2015 r.

W ramach kontraktu:

  • zburzonych i odbudowanych zostało 16 obiektów inżynierskich - 7 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK wraz z przejściem dla pieszych,

  • wyremontowanych zostało 29 obiektów – 11 wiaduktów, 9 estakad i 6 kładek i przejść dla pieszych,

  • powstało 14 nowych, nieistniejących przed rozpoczęciem prac obiektów – m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: