GDDKIA zapewnia, że A1 koło Częstochowy pojedziemy w tym roku
Budowa autostrady A1 - obwodnicy Częstochowy idzie na pełnym froncie, we wszystkich asortymentach - podkreśla GDDKIA. Na nowego wykonawcę czekają jeszcze prace wykończeniowe, które pozwolą na udostępnienie A1-ki do ruchu. Zdjęcia: GDDKIA

Roboty zabezpieczające na autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 przebiegają zgodnie z planem. Brak ofert w dodatkowym przetargu na m. in. oznakowanie poziome, bariery i ekrany akustyczne nie będzie miał wpływu na udostępnienie kierowcom tej drogi do końca 2019 r. – obiecuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy zakończy się budowa autostrady A1 koło Częstochowy?

Na zakończenie budowy autostradowej obwodnicy Częstochowy z niecierpliwością czekają kierowcy stojący codziennie w korkach na drodze krajowej nr 1 w Częstochowie i okolicach. Ministerstwo Infrastruktury optymistycznie zapewnia, że trasa główna autostrady A1 pomiędzy węzłami Blachownia i Częstochowa Północ będzie udostępniona pod koniec roku. Patrząc na ostatnie zdjęcia z budowy trasy (końcówka sierpnia) widać, że do wykonania jest jeszcze mnóstwo prac…

Zdjecia z budowy autostrady A1 - obwodnicy Częstochowy - zaawansowanie prac sierpień/wrzesień 2019 r. 

 Budowa autostrady A1 - obwodnicy Częstochowy

Budowa autostrady A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. Zdjęcia: GDDKIA

Drogowcy zapewniają, że na A1 autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają intensywne prace na pełnym froncie, we wszystkich asortymentach. Jak wynika z raportu trwa profilowanie i humusowanie skarp oraz wykonywane są roboty ziemne: wykopy i nasypy na wszystkich dostępnych frontach, również na drogach poprzecznych. Rozebrano niespełniające wymagań technicznych i kontraktowych warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej, a na odcinkach wykopowych wykonywane jest ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronną. Jednocześnie tam, gdzie jest już to możliwe, wykonywane są podbudowy: warstwy technologicznej z dwóch niezależnych mieszalników, oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Układana jest również podbudowa z chudego betonu i nawierzchnia z betonu cementowego. Beton do dwóch zespołów układających nawierzchnie dostarczany jest z dwóch wytwórni. Przystąpiono do robót konstrukcyjnych i wykończeniowych na wszystkich obiektach (zasypki przyczółków, układanie izolacji, wykonanie kap chodnikowych, płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych, umocnienie stożków). Rozpoczęto również roboty brukarskie na drogach poprzecznych. Niezależnie wykonywane są roboty branżowe na sieciach wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych.

Wyścig z czasem na A1 koło Czestochowy

Wyścig z czasem na A1 koło Czestochowy. Zdjęcia: GDDKIA

Kolejnym krokiem do udostępnienia kierowcom jeszcze w tym roku fragmentu autostrady A1 koło Częstochowy jest realizacja prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których to nie obejmuje zakres robót zabezpieczających. Zakres tego zadania obejmuje w szczególności wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu autostrady A1, w tym: oznakowania poziomego i pionowego, barier ochronnych, osłon i ogrodzeń oraz oświetlenia i ekranów akustycznych. Ponadto wymagane jest opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej docelowej organizacji ruchu dla ciągu głównego autostrady A1 wraz z włączeniem węzła Częstochowa Północ do istniejącej drogi krajowej DK1.

Niestety nadal nie znamy wykonawcy tych prac. - Z powodu braku ofert, unieważniliśmy przetarg nieograniczony pn. „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady”. Dlatego niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu uruchomienie kolejnego postępowania, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tych robót. Termin wykonania pozostaje niezmienny - 15 grudnia br. – obiecuje GDDKIA.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

kon trol
2019-09-10 11:21
skonczy sie tym ze obwodnica bedzie przejezdna do dk1 ale bez zadnych zjazdow na czestochowe
michal
2019-09-10 11:18
Trzymam kciuki żeby tak było.
Gargamel60
2019-09-09 16:52
Ja też zapewniam ,że zapewniam.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: