1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Kiedy budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 Rudka – Jacentów?

Kiedy budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 Rudka – Jacentów?

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-07-11
Kiedy budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 Rudka – Jacentów?
Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w budowie, pozostałe ok. 13 km w blokach startowych. Zdjęcia: GDDKIA
Planowana obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka - Jacentów będzie miała ok. 12,7 km i biec będzie po nowym śladzie. Przebieg trasy został określony w wydanej kilka lat temu decyzji środowiskowej. Obecnie trwają dalsze prace nad dokumentacją projektową. Z początkiem 2024 r. wykonawca powinien wystąpić o wydanie Zgody na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID, co pozwoli na rozpoczęcie prac w terenie. Przypominamy, że w budowie jest blisko 3 km odcinek obwodnicy od węzła Brezelia (skrzyżowanie z DW755) do włączenia z istniejącą DK9.

Prace nad dużą obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego trwają już od wielu lat. Wstępne prace planistyczne rozpoczęły się od wykonania Studium techniczno-ekonomicznego dla odcinka DK42/DK9 Skarżysko-Kamienna - Opatów na zlecenie samorządów w latach 2002 - 2004. W roku 2009 rozpoczęły się prace opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i koncepcji programowej z oceną wielokryterialną dla odcinka Brody - Opatów. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) złożono jeszcze w 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 10 lutego 2014 r. wydał DŚU, a tym samym wybrał jeden z dwóch wariantów trasy. Od wydanej decyzji środowiskowej w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne odwołanie. W marcu 2014 decyzja stała się ostateczna. Jest ona ważna przez 10 lat.

Obwodnica Opatowa w ciągu S74 i DK9 wychodzi z ziemi

W lutym br. GDDKiA podpisała umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 od Rudki do Rudnika. To prawie 13-kilometrowy odcinek w ciągu drogi krajowej nr 9.

- Do tej pory projektant wykonał pomiary ruchu, opracował prognozy i analizy ruchowe. Sporządził mapy do celów projektowych. Wystąpił m.in. do gestorów sieci o potrzebne dane i uzgodnienia, a także do gmin o informacje dotyczące terenów pod inwestycję. Trwa opracowanie szczegółowych rozwiązać technicznych i komunikacyjnych, a pod koniec tego kwartału poznamy pierwsze wyniki prac. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID planowane jest w styczniu 2024 r. – informuje kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej uzyskanie możliwe będzie w 2024 r. Ostateczna decyzja ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.

Mapa przebiegu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9

Mapa przebiegu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9

Mapa: GDDKIA

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka - Jacentów będzie miała ok. 12,7 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Przypominamy, że w programie inwestycji został wskazany jednojezdniowy przekrój trasy ale lokalne firmy składały petycję by droga powstała w standardzie trasy dwujezdniowej. Nie ma jednak, żadnych decyzji potwierdzających zmianę standardu drogi.

Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt.

W ramach inwestycji planowana jest też przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg).   Przyjęte rozwiązania poprawiają skomunikowanie z drogami samorządowymi w tym w szczególności:

  • z DW751 przez zaprojektowane skrzyżowanie/węzeł w m. Szewna na DW751,

  • z DW755 przez projektowany węzeł Miłków oraz przez realizowanie odcinka tzw. małej obwodnicy Ostrowca z węzłem Brezelia na DW755,

  • z DW754 (kilka możliwości) przez obecną DW751 i DK9, małą Obwodnicę Ostrowca i dalej ul. Samsonowicza lub przez drogę gminą Al. 25-lecia.

Dodatkowo połączenie projektowanej obwodnicy z obecną DK 9 przez węzeł Rudka i dalej węzeł w m. Boksycka, a także zaprojektowany węzeł Miłków zapewnią wygodne połączenia z obecną siecią dróg powiatowych i gminnych.

Za dwa lata druga część obwodnicy Morawicy z najdłuższą estakadą w woj. świętokrzyskim

Przypominamy, ze dobiega końca budowa tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Ta część obwodnicy będzie miała 2,7 km i pobiegnie od węzła Brezelia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 755) do połaczenia z istniejącą drogą krajową nr 9 w stronę Rzeszowa (w rejonie miejscowości Jędrzejów, gdzie wybudowane zostanie rondo). Będzie to droga jednojezdniowa klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). 

Obwodnica realizowana jest w systemie projektuj i buduj od 2020 roku. Jej budowa ruszyła w II połowie 2021 roku. Obecnie prowadzone są prace bitumiczne, układana jest nawierzchnia nowej drogi.  Zadanie, zgodnie z umową, zakończy się na początku kwietnia 2024 r. Ostatnio informowaliśmy o ruchu wahadłowym w związku z kontynuacją budowy ronda na włączeniu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do drogi krajowej nr 9 oraz przebudową odcinka DK9 

- Obowiązuje  ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na odcinku DK9 Ostrowiec Świętokrzyski. Zamknięty został prawy pas w kierunku Opatowa, odc. DK9 ul. Opatowska w km od 72+336 do km 72+520. Ruch wahadłowy odbywa się lewą połową wbudowanego ronda. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2023 roku - informuje GDDKIA.

Droga krajowa nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Rzeszów stanowi fragment ważnej trasy, zapewniającej połączenie z południowo-wschodnią częścią kraju. Umożliwia m.in. dojazd do autostrady A4 oraz w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 9 Jak dojadę - Ostrowiec Świętokrzyski