Kujawsko-pomorskie: 130 km drogi ekspresowej S5 w przetargu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawców na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5: Aleksandrowo – Tryszczyn ( 14,7 km ); Tryszczyn – Białe Błota ( 13,5 km ); Białe Błota – Szubin ( 9,7 km ); Szubin – Jaroszewo ( 19,3 km ).

Drogowcy ogłosili już ostatnie przetargi na budowę drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Na wykonawców czekają kolejne odcinki S5: Aleksandrowo – Tryszczyn ( 14,7 km ); Tryszczyn – Białe Błota ( 13,5 km ); Białe Błota – Szubin ( 9,7 km ); Szubin – Jaroszewo ( 19,3 km ). Tym samym prowadzone są obecnie postępowania przetargowe na budowę całej prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Postępowanie przetargowe na pozostałe odcinki drogi S5 (Nowe Marzy – Dworzysko; Dworzysko – Aleksandrowo oraz Jaroszewo – gr. województwa) zostało już ogłoszone 23 września bieżącego roku. Dzisiaj dołączyły do nich odcinki na trasie Aleksandrowo - Szubin stanowiące południową obwodnicę Bydgoszczy.

- Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa, na której kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny (z wyj. obwodnicy Szubina). Docelowo przewidziana jest rozbudowa S5 do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Inwestycja obejmować będzie m.in.:
- budowę węzłów drogowych,
- przebudowę istniejących węzłów (włączenie w nowobudowany układ drogowy),
- budowę obiektów inżynierskich (WS, MS, WD, PG, PZ),
- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: