Obwodnica Bydgoszczy w ciągu dróg ekspresowych S5 i S10
Południowa obwodnica Bydgoszczy w ciągu drogi ekspresowej S10. Zdjęcia: GDDKiA

Sytuacja drogowa w Bydgoszczy i okolicy powinna się zdecydowanie poprawić po oddaniu drogi ekspresowej S5. Na północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy (S5) musimy jeszcze trochę poczekać – realizacja drogi ekspresowej S5 na odcinkach Białe Błota - Tryszczyn - Aleksandrowo zgodnie z aneksami do umów zakończy się w 2020 r. Z kolei w kierunku wschodnio-zachodnim ominiemy wprawdzie Bydgoszcz od południa, ale tylko fragment tej obwodnicy jest drogą ekspresową (S10). Na dalszy fragment trasy S10 w kierunku Torunia poczekamy co najmniej kilka lat. Melodią dalekiej przyszłości jest budowa ostatniej części bydgoskiego ringu - obwodnicy południowo-wschodniej.

Bydgoszcz, czołowe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, jest miejscem na mapie, w którym przecinają się aż cztery drogi krajowe - w tym dwie - droga krajowa nr 55 (Wrocław-Poznań-Bydgoszcz) i DK10 (Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-S7-Warszawa), dzięki którym możliwe będzie ominięcie miasta. Obie trasy docelowo mają mieć status dróg ekspresowych S5 i S10 (na niektórych fragmentach są już drogami szybkiego ruchu). Jest to perspektywa 2020 - 2025 roku.

Południowa obwodnica Bydgoszczy – droga ekspresowa S10/DK10

Drogą krajową nr 10 ominiemy Bydgoszcz (również Solec Kujawski) od południa i częściowo również od zachodu. Obejście Bydgoszczy mierzy nieco ponad 38 km i zaczyna się w miejscowości Przyłubie, kończy zaś w Pawłówku. Status drogi krajowej sprawia, że przy dużym natężeniu ruchu, co jest raczej normą na tej trasie, trzeba się liczyć z powolną jazdą. Na szczęście droga ta została wpisana do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, co pozwala zakładać, że południowa obwodnica Bydgoszczy w najbliższych latach zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej S10.

Pierwszy odcinek dwujezdniowej obwodnicy Bydgoszczy w ciągu S10, pomiędzy węzłami Białe Błota i Stryszek, o długości 12,2 km od grudnia 2009 roku (dopuszczenie do ruchu, zakończenie wszystkich prac w maju 2010) ma już status drogi ekspresowej. Wjazd i zjazd na tę drogę możliwy jest wyłącznie na dwóch węzłach drogowych:

  • Stryszek - skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 (kierunek Inowrocław, Konin);
  • Białe Błota - skrzyżowanie z drogą krajową nr 5/drogą ekspresową S5 (kierunek Gniezno, Poznań) i drogą wojewódzką 223 (kierunek Port Lotniczy Bydgoszcz).

Ciąg dalszy południowej obwodnicy Bydgoszczy, jako droga ekspresowa S10 w kierunku na Toruń, znajduje się obecnie w fazie przygotowań. Zadanie oczekuje na wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na budowę drogi. Na początku 2019 roku ruszyły pierwsze badania archeologiczne. Jest szansa, że w 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na budowę. 50 km droga ekspresowa S10 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe - Toruń Południe najprawdopodobniej powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzję taką podjął Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (w czerwcu 2018 roku). Oznacza to, że partner prywatny zaprojektuje i wybuduje drogę oraz zajmie się jej utrzymaniem. W zamian strona publiczna będzie wnosić opłaty za udostępnienie trasy. Droga ma być wolna od opłat dla kierowców samochodów osobowych. 

W ramach S10 - obwodnicy Bydgoszczy planowana jest m.in. rozbudowa węzła Bydgoszcz Południe (Stryszek), polegająca na dostosowaniu rozwiązań węzła do przekroju 2x2 drogi krajowej nr 25 na całym węźle wraz z odcinkiem do miejscowości Brzoza (włącznie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 254).

 

 

POłudniowa obwodnica Bydgoszczy w ciągu drogi ekspresowej S10

 

Północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy - droga ekspresowa S5

Obwodnica północno-zachodnia Bydgoszczy to budowane obecnie dwa odcinki drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Tryszczyn i Tryszczyn - Aleksandrowo. Odcinki są częścią większej inwestycji, jaką jest budowa 130-kilometrowej drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim od granicy z woj. wielkopolskim do połaczenia z autostradą A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza. 

S5 obwodnica Bydgoszczy zaczyna się w Białych Błotach i do Pawłówka biegnie po istniejącym śladzie drogi krajowej. Od Pawłówka przez Tryszczyn i Maksymilianowo do Aleksandrowa droga S5 poprowadzona jest nowym przebiegiem. Trzeba zaznaczyć, że tylko krótki odcinek trasy S5 na Osowej Górze i Prądach znajdzie się w granicach miasta. Liczy on około 1,15 km i jest zlokalizowany po obu stronach Kanału Bydgoskiego (w sąsiedztwie Śluzy Osowa Góra). 

Łącznie północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy będzie miała ponad 28 kilometrów. Powstanie jako dwujezdniowa droga szybkiego ruchu z pięcioma węzłami drogowymi i licznymi obiektami iżynieryjnymi np. most nad Kanałem Bydgoskim, wiadukt nad liniami kolejowymi w Maksymilianowie. Jej budowa wyniesie prawie 700 mln zł.

Zachodni odcinek obwodnicy Bydgoszczy: S5 Białe Błota - Tryszczyn

13,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Białe Błota i Tryszczyn pozwoli ominąć Bydgoszcz od zachodniej strony. Na odcinku do Pawłówka obwodnica będzie biegła śladem obecnej DK10 (przyszłej S10), następnie do Tryszczyna zostanie wybudowana już całkowicie nowa droga.

W rozstrzygniętym w sierpniu 2015 roku przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie S5 Białe Błota - Tryszczyn najkorzystniejszą ofertę na kwotę 328,5 mln zł złożyło konsorcjum firm Polaqua (lider) i Dragados. Firma ma w 2020 roku oddać gotową trasę.

Droga ekspresowa S5 Tryszczyn - Białe Błota. Obwodnica Bydgoszczy

 

W ciągu dwujezdniowej trasy S5 Białe Błota - Tryszczyn powstaną dwa bezkolizyjne węzły. Węzeł Bydgoszcz Miedzyń połączy trasę ekspresową z przedłużeniem ul. Łochowskiej. Natomiast węzeł Bydgoszcz Zachód zapewni zjazd na rozbudowaną ulicę Grunwaldzką - głowną arterię drogową Bydgoszczy.


Północny odcinek obwodnicy Bydgoszczy: S5 Tryszczyn - Aleksandrowo

Za węzłem Tryszczyn droga ekspresowa S5 zdecydowanie zacznie skręcać na wschód, przez co odcinek Tryszczyn - Aleksandrowo będzie stanowił północną obwodnicę Bydgoszczy. Ten fragment obwodnicy będzie miał 14,7 km długości.

Wykonawcą północnego obejścia Bydgoszczy w ciągu drogi S5 jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider) i Trakcja PRKiI, które zwyciężyło w przetargu z kwotą 369 mln zł.

 

Podsumowując, oba, tworzące bydgoską obwodnicę, odcinki drogi S5 będą miały po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z rezerwą na trzeci pas, oraz z pasem awaryjnym. Wjazd i zjazd na obwodnicę będzie możliwy wyłącznie na następujących węzłach drogowych (nazwy tymczasowe):

  • Białe Błota - skrzyżowanie dróg ekspresowych S5 (kierunek Gniezno, Poznań) i S10 (kierunek Toruń) oraz drogi wojewódzkiej 223 (kierunek centrum Bydgoszczy, Port Lotniczy Bydgoszcz);
  • Lisi Ogon - skrzyżowanie z ul. Łochowską;
  • Pawłówek - skrzyżowanie z drogami krajowymi nr 10 (kierunek Piła, Szczecin) i 80 (kierunek centrum Bydgoszczy, Toruń);
  • Tryszczyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 (kierunek Człuchów, Biały Bór);
  • Maksymilianowo - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 244;
  • Aleksandrowo - skrzyżowanie ze "starą" DK5 i drogą wojewódzką 244.

Droga ekspresowa S5 Aleksandrowo - Tryszczyn. Obwodnica Bydgoszczy

 

Południowo-wschodnia obwodnica Bydgoszczy

Południowo-wschodnia obwodnica Bydgoszczy jest dopiero we wstępnej fazie planistycznej. Wprawdzie nie ma tak strategicznego znaczenia jak droga S5, jednak patrząc na sytuację drogową Bydgoszczy, wydaje się również niezbędna. Według wstępnych planów obejście Bydgoszczy od strony południowo-wschodniej będzie drogą o długości ok. 17,5 km i będzie kosztować ok. pół miliarda złotych.

Obwodnica będzie się zaczynać w okolicy bydgoskiego lotniska, najprawdopodobniej na istniejącym węźle Lotnisko, następnie będzie biegła w kierunku wschodnim na południe od osiedli Glinki i Wyżyny. Nieco dalej skręci na północ, przetnie ul. Chemiczną, Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny, rzekę Brdę, ul. Przemysłową i dotrze do Fordońskiej (DK80). Dalej, po minięciu ul. Lewińskiego, dotrze do granic miasta i w miejscowości Osielsk połączy się z istniejącą drogą krajową nr 5.

Jak przekonują władze miasta oraz województwa kujawsko-pomorskiego droga o takim przebiegu odciąży przede wszystkim wschodnie rejony miasta i najbardziej zakorkowane ulice. Pozwoli szybko przedostać się z północnych dzielnic Bydgoszczy do lotniska oraz do przyszłej drogi ekspresowej S5 w kierunku na Poznań.

Zadanie to zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2020 na listę rezerwową, zawierającego strategiczne inwestycje dla województwa. Nie wiadomo, jak ta inwestycja będzie finansowana i od tego będzie zależeć jej wpisanie na listę podstawową. Władze samorządowe zapowiadają staranie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Niewykluczone, że południowo-wschodnia obwodnica Bydgoszczy będzie powstawała etapami, ale póki co nie są znane jeszcze szczegóły co do terminów.

 

OBWODNICA BYDGOSZCZY - WSZYSTKIE INFORMACJE

S5 w kujawsko-pomorskim znowu w przetargu. Budowa 55 km trasy ruszy wiosną 2020

S5 w kujawsko-pomorskim znowu w przetargu. Budowa 55 km trasy ruszy wiosną 2020

S5 2019-08-23 | 11:22

Drogowcy ruszają z przetargami na dokończenie budowy trzech odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. To fragmenty na trasie od autostrady A1 koło Grudziądza do Bydgoszczy i z Bydgoszcz...

Obwodnica Bydgoszczy: 28 km drogi ekspresowej S5 ominie Bydgoszcz od zachodu i północy

Obwodnica Bydgoszczy: 28 km drogi ekspresowej S5 ominie Bydgoszcz od zachodu i północy

S5 2019-07-19 | 11:26

Północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy to część budowanej drogi ekspresowej S5. Obwodnica o łącznej długości ponad 28 kilometrów będzie dwujezdniową drogą szybkiego ruchu. Jej budowa wyniesie prawie ...

Utrudnienia, jeździmy mostem tymczasowym na obwodnicy Bydgoszczy. Co z budową całej S5?

Utrudnienia, jeździmy mostem tymczasowym na obwodnicy Bydgoszczy. Co z budową całej S5?

S5 2019-07-13 | 11:13

Od ubiegłego tygodnia kierowcy podróżujący obwodnicą nad Kanałem Bydgoskim (odcinek między Pawłówkiem a Lisim Ogonem) korzystają z mostu tymczasowego. Obiekt przejmuje ruch na czas budowy nowej przep...

Ostatnie etapy na budowie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy

Ostatnie etapy na budowie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy

232 2019-03-01 | 09:21

Dobiega końca modernizacja północnej jezdni al. Jana Pawła II. Ruszyły też prace związane z budową dojazdu do wiaduktu w ciągu ul. Glinki od strony ul. Ujejskiego. To ostatnie etapy prac związane z bu...

Budowa drogi S5 w kujawsko-pomorskim - zdjęcia z marca 2018 8

Budowa drogi S5 w kujawsko-pomorskim - zdjęcia z marca 2018

S5 2018-03-12 | 10:16

Wykonawcy odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, pomimo obowiązującej do 15 marca "przerwy zimowej", kontynuują prace na budowie. Prowadzone są prace ziemne i przy obiektach ...

Jest porozumienie na rzecz drogi dojazdowej z Bydgoszczy do ekspresówek S5 i S10

Jest porozumienie na rzecz drogi dojazdowej z Bydgoszczy do ekspresówek S5 i S10

S10 S5 2018-01-08 | 12:29

Rozpoczynają się przygotowania do budowy drogi gminnej łączącej Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu S5 i S10 w gminie Białe Błota. Dzięki zawartemu porozumieniu lokalnych włodarzy możliwe będzie opracow...

Budowa S5: Prace niemal na wszystkich odcinkach w woj. kujawsko-pomorskim

Budowa S5: Prace niemal na wszystkich odcinkach w woj. kujawsko-pomorskim

S5 2017-08-25 | 10:36

Od tej wiosny ekipy budowlane pojawiają się na kolejnych odcinkach przyszłej drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Zielonym światłem do rozpoczęcia prac w terenie jest zgoda na realizację i...

Lada dzień wystartuje budowa drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Lada dzień wystartuje budowa drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2017-05-08 | 09:08

Na 10 maja planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych dla drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich dniach droga S5 wydłużyła się o ponad 18 km – kierowcy zyskali ...

Archeolodzy przekopią teren pod budowę drogi S5

Archeolodzy przekopią teren pod budowę drogi S5

S5 2017-02-14 | 09:26

Ruszają pierwsze badania archeologiczne trasie przyszłej budowy drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Obowiązek wykonania badań narzucano został GDDKiA na etapie uzgodnień przez Woje...

150 mln zł na przebudowę DK80 w Bydgoszczy

150 mln zł na przebudowę DK80 w Bydgoszczy

80 2016-02-17 | 11:31

Z początkiem lutego złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Grunwaldzkiej (droga krajowa nr 80) od Węzła Zachodniego do granicy mias...

Nowy przebieg DK80 i DW256 w Bydgoszczy

Nowy przebieg DK80 i DW256 w Bydgoszczy

80 256 2016-01-21 | 11:24

Z początkiem nowego roku zmienił się przebieg dróg na terenie Bydgoszczy. Zmiany dotyczą m.in. drogi krajowej nr 80 i wojewódzkiej nr 256.

Bydgoszcz: Trasa Uniwersytecka drogą wojewódzką. Będzie łatwiej z dalszą budową

Bydgoszcz: Trasa Uniwersytecka drogą wojewódzką. Będzie łatwiej z dalszą budową

2016-01-21 | 11:07

Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy zyskała status drogi wojewódzkiej na odcinku od trasy WZ do ul. Jana Pawła II. Ma to ułatwić budowę jej przedłużenia. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych...

Trwa projektowanie drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Trwa projektowanie drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-12-22 | 11:53

- W grudniu 2015 roku wykonawcy wszystkich odcinków drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, kontynuowali prace projektowe dla planowanej trasy ekspresowej – informuje General...

Mapa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

S5 2015-11-09 | 11:52

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim obejmuje prawie 130 km. Inwestycja w ramach której powstanie m.in obwodnica Bydgoszczy będzie kosztowała ponad 2,5 mld zł. Realizację tra...

GDDKiA podpisała umowy na prawie 130 km drogi S5 w kujawsko-pomorskim

GDDKiA podpisała umowy na prawie 130 km drogi S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-10-12 | 21:17

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim stała się faktem. 12 października 2015 roku podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5. Jej budowa będ...

Znamy wykonawców odcinków drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Znamy wykonawców odcinków drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-08-24 | 15:29

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim staje się faktem. Drogowcy wybrali już najkorzystniejsze oferty na poszczególne odcinki drogi S5 biegnącej od granicy z woj. wielkopolskim...

Droga ekspresowa S5 - odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn

Droga ekspresowa S5 - odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn

S5 2015-07-21 | 11:17

Mapa przedstawia przebieg odcinka S5 Tryszczyn – Aleksandrowo. Odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25 a kończy na węźle w Aleksandrowie. Mniej więcej po środku odcinka zaplanowan...

Obwodnica Bydgoszczy: Znamy oferty na odcinek S5 Aleksandrowo - Tryszczyn

Obwodnica Bydgoszczy: Znamy oferty na odcinek S5 Aleksandrowo - Tryszczyn

S5 2015-07-21 | 11:04

Jedenaście ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 14,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Aleksandrowo – Tryszczyn. Jest to jeden z odcinków planowanej drogi ekspresowej S5 w woj. k...

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim z obwodnicą Bydgoszczy

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim z obwodnicą Bydgoszczy

S5 2015-05-13 | 10:23

W najbliższych latach województwo kujawsko-pomorskie będzie wielkim placem budowy drogi ekspresowej S5. Łącznie powstanie tam prawie 130 km nowej trasy. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni drogi ekspr...

Cała droga S5 w kujawsko-pomorskim w II etapie przetargu

Cała droga S5 w kujawsko-pomorskim w II etapie przetargu

S5 2015-05-05 | 12:53

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia do wykonawców na kolejne odcinki drogi ekspresowej S5: Tryszczyn – Białe Błota, Białe Błota – Szubin i Szubin – Jaroszewo. Tym samym w...

Powiązane z "obwodnica Bydgoszczy":

droga ekspresowa S5 S10 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) kujawsko-pomorskie
Obwodnica Gniezna obwodnica Poznania S5 Gniezno - Bydgoszcz - A1 Grudziądz S5 Grudziądz - Ostróda S5 Wrocław - Poznań obwodnica Kobylanki obwodnica Torunia obwodnica Wałcza S10 Szczecin - Bydgoszcz S10 Toruń - Bydgoszcz A1 Gdańsk - Toruń obwodnica Brodnicy obwodnica Inowrocławia

POPULARNE W CONADROGACH.PL