Obwodnica Bydgoszczy
Południowa obwodnica Bydgoszczy. Zdjęcia: GDDKiA

Sytuacja drogowa w Bydgoszczy i okolicy nie wygląda dziś najciekawiej, ale jest światełko w tunelu. W kierunku wschodnio-zachodnim ominiemy wprawdzie Bydgoszcz od południa, ale tylko fragment tej obwodnicy jest drogą ekspresową (S10). Na północno-zachodnie obejście Bydgoszczy (S5) musimy jeszcze trochę poczekać – trwa realizacja drogi ekspresowej S5. Najdłużej poczekamy jednak na obwodnicę, którą ominiemy Bydgoszcz od strony południowo-wschodniej.

Stolica województwa kujawsko-pomorskiego jest miejscem na mapie, w którym przecinają się aż cztery drogi krajowe - w tym dwie - DK5 (Wrocław-Poznań-Bydgoszcz) i DK10 (Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-S7-Warszawa), dzięki którym możliwe będzie ominięcie miasta. Obie trasy w planach mają mieć status dróg ekspresowych S5 i S10 (na niektórych fragmentach są już drogami szybkiego ruchu). Jest to perspektywa 2020 - 2025 roku.

Południowa obwodnica Bydgoszczy – droga ekspresowa S10/DK10

Drogą krajową nr 10 ominiemy Bydgoszcz (również Solec Kujawski) od południa i częściowo również od zachodu. Obejście Bydgoszczy mierzy nieco ponad 38 km i zaczyna się w miejscowości Przyłubie, kończy zaś w Pawłówku. Status drogi krajowej sprawia, że przy dużym natężeniu ruchu, co jest raczej normą na tej trasie, trzeba się liczyć z powolną jazdą. Na szczęście droga ta została wpisana do programu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad co gwarantuje, że południowa obwodnica Bydgoszczy zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej S10.

Pierwszy odcinek dwujezdniowej obwodnicy w ciągu S10, pomiędzy węzłami Białe Błota i Stryszek, o długości 12,2 km od 17 grudnia 2009 roku (dopuszczenie do ruchu, zakończenie wszystkich prac w maju 2010) ma już status drogi ekspresowej. Wjazd i zjazd na tę drogę możliwy jest wyłącznie na dwóch węzłach drogowych:

  • Stryszek - skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 (kierunek Inowrocław, Konin);
  • Białe Błota - skrzyżowanie z drogą krajową nr 5/drogą ekspresową S5 (kierunek Gniezno, Poznań) i drogą wojewódzką 223 (kierunek Port Lotniczy Bydgoszcz).

Ciąg dalszy południowej obwodnicy Bydgoszczy, jako droga ekspresowa S10 w kierunku na Toruń, znajduje się obecnie w fazie przygotowań. Zlecono opracowanie Studium Korytarzowego, Studium - Techniczno - Ekonomicznego - Środowiskowego oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na budowę drogi ekspresowej S10.

POłudniowa obwodnica Bydgoszczy w ciągu drogi ekspresowej S10

Północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy - droga ekspresowa S5

Na całym, 130-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, który został podzielony na siedem odcinków, z czego dwa będą pełnić jednocześnie obwodnicę Bydgoszczy, zakończone (sierpień 2015) zostały już postępowania przetargowe. Po czasie przeznaczonym na ewentualne odwołania oraz na przeprowadzenie kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jeszcze jesienią tego roku powinny zostać podpisane umowy z wykonawcami, którzy następnie będą mogli rozpocząć prace projektowe. Następnym etapem będzie uzyskanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej i po wykupie terenów przeznaczonych pod nową drogę, będą mogły ruszyć prace budowlane. Jeśli nie będzie nieprzewidzianych trudności, oba odcinki północno-zachodniej obwodnicy Bydgoszczy jako drogi ekspresowej S5 powinny być przejezdne w pierwszej połowie 2019 roku.

Odcinek S5 Białe Błota - Tryszczyn

13,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Białe Błota i Tryszczyn pozwoli od zachodniej strony ominąć Bydgoszcz. Na odcinku do Pawłówka obwodnica będzie biegła śladem obecnej DK10 (przyszłej S10), następnie do Tryszczyna zostanie wybudowana już całkowicie nowa droga.

W rozstrzygniętym w sierpniu 2015 roku przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie S5 Białe Błota - Tryszczyn najkorzystniejszą ofertę na kwotę 328,5 mln zł złożyło konsorcjum firm Polaqua (lider) i Dragados.

Droga ekspresowa S5 Tryszczyn - Białe Błota. Obwodnica Bydgoszczy

Odcinek S5 Tryszczyn - Aleksandrowo

Za węzłem Tryszczyn droga ekspresowa S5 zdecydowanie zacznie skręcać na wschód, przez co odcinek Tryszczyn - Aleksandrowo będzie stanowił północną obwodnicę Bydgoszczy. Ten fragment obwodnicy będzie miał 14,7 km długości.

Wykonawcą północnego obejścia Bydgoszczy w ciągu drogi S5 jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider) i Trakcja PRKiI, które zwyciężyło w przetargu z kwotą 369 mln zł.

Oba, tworzące bydgoską obwodnicę, odcinki drogi S5 będą miały po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z rezerwą na trzeci pas, oraz z pasem awaryjnym. Wjazd i zjazd na obwodnicę będzie możliwy wyłącznie na następujących węzłach drogowych (nazwy tymczasowe):

  • Białe Błota - skrzyżowanie dróg ekspresowych S5 (kierunek Gniezno, Poznań) i S10 (kierunek Toruń) oraz drogi wojewódzkiej 223 (kierunek centrum Bydgoszczy, Port Lotniczy Bydgoszcz);
  • Lisi Ogon - skrzyżowanie z ul. Łochowską;
  • Pawłówek - skrzyżowanie z drogami krajowymi nr 10 (kierunek Piła, Szczecin) i 80 (kierunek centrum Bydgoszczy, Toruń);
  • Tryszczyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 (kierunek Człuchów, Biały Bór);
  • Maksymilianowo - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 244;
  • Aleksandrowo - skrzyżowanie ze "starą" DK5 i drogą wojewódzką 244.

Droga ekspresowa S5 Aleksandrowo - Tryszczyn. Obwodnica Bydgoszczy

Południowo-wschodnia obwodnica Bydgoszczy

Droga ta jest dopiero we wstępnej fazie planistycznej. Wprawdzie nie ma tak strategicznego znaczenia jak droga S5, jednak patrząc na sytuację drogową Bydgoszczy, wydaje się również niezbędna. Według wstępnych planów obejście Bydgoszczy od strony południowo-wschodniej będzie drogą o długości ok. 17,5 km i będzie kosztować ok. pół miliarda złotych.

Obwodnica będzie się zaczynać w okolicy bydgoskiego lotniska, najprawdopodobniej na istniejącym węźle Lotnisko, następnie będzie biegła w kierunku wschodnim na południe od osiedli Glinki i Wyżyny. Nieco dalej skręci na północ, przetnie ul. Chemiczną, Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny, rzekę Brdę, ul. Przemysłową i dotrze do Fordońskiej (DK80). Dalej, po minięciu ul. Lewińskiego, dotrze do granic miasta i w miejscowości Osielsk połączy się z istniejącą drogą krajową nr 5.

Jak przekonują władze miasta oraz województwa kujawsko-pomorskiego tak położona droga odciąży przede wszystkim wschodnie rejony miasta i najbardziej zakorkowane ulice. Pozwoli szybko przedostać się z północnych dzielnic Bydgoszczy do lotniska oraz do przyszłej drogi ekspresowej S5 w kierunku na Poznań.

Zadanie to zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2020 na listę rezerwową, zawierającego strategiczne inwestycje dla województwa. Nie wiadomo, jak ta inwestycja będzie finansowana i od tego będzie zależeć jej wpisanie na listę podstawową. Władze samorządowe zapowiadają staranie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Niewykluczone, że południowo-wschodnia obwodnica Bydgoszczy będzie powstawała etapami, ale póki co nie są znane jeszcze szczegóły co do terminów.

 

OBWODNICA BYDGOSZCZY - WSZYSTKIE INFORMACJE

Ostatnie etapy na budowie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy

Ostatnie etapy na budowie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy

232 2019-03-01 | 09:21

Dobiega końca modernizacja północnej jezdni al. Jana Pawła II. Ruszyły też prace związane z budową dojazdu do wiaduktu w ciągu ul. Glinki od strony ul. Ujejskiego. To ostatnie etapy prac związane z bu...

Budowa drogi S5 w kujawsko-pomorskim - zdjęcia z marca 2018 8

Budowa drogi S5 w kujawsko-pomorskim - zdjęcia z marca 2018

S5 2018-03-12 | 10:16

Wykonawcy odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, pomimo obowiązującej do 15 marca "przerwy zimowej", kontynuują prace na budowie. Prowadzone są prace ziemne i przy obiektach ...

Jest porozumienie na rzecz drogi dojazdowej z Bydgoszczy do ekspresówek S5 i S10

Jest porozumienie na rzecz drogi dojazdowej z Bydgoszczy do ekspresówek S5 i S10

S10 S5 2018-01-08 | 12:29

Rozpoczynają się przygotowania do budowy drogi gminnej łączącej Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu S5 i S10 w gminie Białe Błota. Dzięki zawartemu porozumieniu lokalnych włodarzy możliwe będzie opracow...

Budowa S5: Prace niemal na wszystkich odcinkach w woj. kujawsko-pomorskim

Budowa S5: Prace niemal na wszystkich odcinkach w woj. kujawsko-pomorskim

S5 2017-08-25 | 10:36

Od tej wiosny ekipy budowlane pojawiają się na kolejnych odcinkach przyszłej drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Zielonym światłem do rozpoczęcia prac w terenie jest zgoda na realizację i...

Lada dzień wystartuje budowa drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Lada dzień wystartuje budowa drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2017-05-08 | 09:08

Na 10 maja planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych dla drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich dniach droga S5 wydłużyła się o ponad 18 km – kierowcy zyskali ...

Archeolodzy przekopią teren pod budowę drogi S5

Archeolodzy przekopią teren pod budowę drogi S5

S5 2017-02-14 | 09:26

Ruszają pierwsze badania archeologiczne trasie przyszłej budowy drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Obowiązek wykonania badań narzucano został GDDKiA na etapie uzgodnień przez Woje...

150 mln zł na przebudowę DK80 w Bydgoszczy

150 mln zł na przebudowę DK80 w Bydgoszczy

80 2016-02-17 | 11:31

Z początkiem lutego złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Grunwaldzkiej (droga krajowa nr 80) od Węzła Zachodniego do granicy mias...

Nowy przebieg DK80 i DW256 w Bydgoszczy

Nowy przebieg DK80 i DW256 w Bydgoszczy

80 256 2016-01-21 | 11:24

Z początkiem nowego roku zmienił się przebieg dróg na terenie Bydgoszczy. Zmiany dotyczą m.in. drogi krajowej nr 80 i wojewódzkiej nr 256.

Bydgoszcz: Trasa Uniwersytecka drogą wojewódzką. Będzie łatwiej z dalszą budową

Bydgoszcz: Trasa Uniwersytecka drogą wojewódzką. Będzie łatwiej z dalszą budową

2016-01-21 | 11:07

Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy zyskała status drogi wojewódzkiej na odcinku od trasy WZ do ul. Jana Pawła II. Ma to ułatwić budowę jej przedłużenia. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych...

Trwa projektowanie drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Trwa projektowanie drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-12-22 | 11:53

- W grudniu 2015 roku wykonawcy wszystkich odcinków drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, kontynuowali prace projektowe dla planowanej trasy ekspresowej – informuje General...

Mapa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

S5 2015-11-09 | 11:52

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim obejmuje prawie 130 km. Inwestycja w ramach której powstanie m.in obwodnica Bydgoszczy będzie kosztowała ponad 2,5 mld zł. Realizację tra...

GDDKiA podpisała umowy na prawie 130 km drogi S5 w kujawsko-pomorskim

GDDKiA podpisała umowy na prawie 130 km drogi S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-10-12 | 21:17

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim stała się faktem. 12 października 2015 roku podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5. Jej budowa będ...

Znamy wykonawców odcinków drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

Znamy wykonawców odcinków drogi ekspresowej S5 w kujawsko-pomorskim

S5 2015-08-24 | 15:29

Budowa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim staje się faktem. Drogowcy wybrali już najkorzystniejsze oferty na poszczególne odcinki drogi S5 biegnącej od granicy z woj. wielkopolskim...

Droga ekspresowa S5 - odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn

Droga ekspresowa S5 - odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn

S5 2015-07-21 | 11:17

Mapa przedstawia przebieg odcinka S5 Tryszczyn – Aleksandrowo. Odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25 a kończy na węźle w Aleksandrowie. Mniej więcej po środku odcinka zaplanowan...

Obwodnica Bydgoszczy: Znamy oferty na odcinek S5 Aleksandrowo - Tryszczyn

Obwodnica Bydgoszczy: Znamy oferty na odcinek S5 Aleksandrowo - Tryszczyn

S5 2015-07-21 | 11:04

Jedenaście ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 14,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Aleksandrowo – Tryszczyn. Jest to jeden z odcinków planowanej drogi ekspresowej S5 w woj. k...

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim z obwodnicą Bydgoszczy

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim z obwodnicą Bydgoszczy

S5 2015-05-13 | 10:23

W najbliższych latach województwo kujawsko-pomorskie będzie wielkim placem budowy drogi ekspresowej S5. Łącznie powstanie tam prawie 130 km nowej trasy. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni drogi ekspr...

Cała droga S5 w kujawsko-pomorskim w II etapie przetargu

Cała droga S5 w kujawsko-pomorskim w II etapie przetargu

S5 2015-05-05 | 12:53

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia do wykonawców na kolejne odcinki drogi ekspresowej S5: Tryszczyn – Białe Błota, Białe Błota – Szubin i Szubin – Jaroszewo. Tym samym w...

Nie słabnie zainteresowanie budową drogi S5

Nie słabnie zainteresowanie budową drogi S5

S5 2014-12-01 | 14:10

Poznaliśmy kolejnych wykonawców zainteresowanych budową drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Zainteresowanie jest olbrzymie, podobnie jak we wcześniejszym przetargu na odcinki S5.

Kujawsko-pomorskie: 130 km drogi ekspresowej S5 w przetargu

Kujawsko-pomorskie: 130 km drogi ekspresowej S5 w przetargu

S5 2014-10-01 | 21:47

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawców na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5: Aleksandrowo – Tryszczyn ( 14,7...

Powiązane z "obwodnica Bydgoszczy":

droga ekspresowa S5 S10 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) kujawsko-pomorskie
Obwodnica Gniezna obwodnica Poznania S5 Gniezno - Bydgoszcz - A1 Grudziądz S5 Grudziądz - Ostróda S5 Wrocław - Poznań obwodnica Kobylanki obwodnica Torunia obwodnica Wałcza S10 Szczecin - Bydgoszcz S10 Toruń - Bydgoszcz A1 Gdańsk - Toruń obwodnica Brodnicy obwodnica Inowrocławia

POPULARNE W CONADROGACH.PL