Na budowie odcinka S19 Świlcza -  Rzeszów Południe
Koniec "nasuwki" na estakadzie E1 w ciągu budowanej drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów. Prace na tym odcinku przekroczyły półmetek. Zdjęcia: GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) przekroczyła półmetek. Zakończono już tzw. „nasuwkę” na estakadzie, która powstaje nad ul. Dębicką w Rzeszowie. Wykonawcą odcinka jest konsorcjum: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A.

Obecnie zaawansowanie prac na odcinku węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe wynosi ponad 50 proc. W ramach budowy powstanie w sumie 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) łączący S19 z planowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 878 oraz ponad 470-metrowa estakada nad ul. Dębicką w Rzeszowie. Zaawansowanie robót na większości obiektów inżynierskich (przejścia dla zwierząt, przejścia gospodarcze, wiadukty) sięga 80%.

W minionych dniach zakończono też prace związane z "nasuwką" na estakadzie E-1. Docelowo obiekt będzie liczył 476 m. Konstrukcja nośna (przęsła) estakady budowana była metodą odcinkowego nasuwania z wykorzystaniem awanbeków (stalowych dziobów montażowych). Metoda ta polega na etapowym zbrojeniu i betonowaniu 30-sto metrowych segmentów ustroju nośnego na stacjonarnym stanowisku prefabrykacji segmentów, doprężaniu kolejnych segmentów do poprzednio wykonanych za pomocą kabli sprężających oraz ich kolejnym wysuwaniu wzdłuż obiektu. Wysuwanie segmentów jest realizowane za pomocą pary potężnych pras do naciągu kabli (duże siłowniki hydrauliczne) po tzw. łożyskach ślizgowych opartych na wcześniej wykonanych podporach.

 

Estakada na S19 Świlcza - Rzeszów

Ciężar całości ustroju nośnego dla jednej jezdni wynosił 12,5 tys. ton. Dla zobrazowania ciężaru nasuwania wszystkich segmentów - jeżeli przyjąć w zaokrągleniu, że ciężar załadowanego wagonu kolejowego wynosi ~ 80 ton, to ciężar nasuwanej konstrukcji odpowiada ciężarowi 156 takich wagonów kolejowych.

Długość lin potrzebnych do sprężenia konstrukcji to ok. 350 km co jest równe odległości wzdłuż autostrady A4 pomiędzy Rzeszowem a Opolem.

Aktualnie na estakadzie po wykonaniu konstrukcji ustrojów nośnych trwają roboty związane z montażem łożysk, sprężania docelowego (ekscentrycznego) oraz izolacją płyty pomostu pod kapy chodnikowe.

Zakres wykonanych robót na estakadzie od 24 sierpnia 2015 r. do 28 września 2016 r. wyprzedza założony program robót o 2,5 miesiąca.

Budowa drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów przekroczyła półmetek

Odcinek drogi ekspresowej S19 w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowany jest w systemie optymalizuj- projektuj - buduj. System ten oznacza, że wykonawca otrzymał gotową część dokumentacji i mógł wprowadzać do niej pewne zmiany, np. proponować nowe technologie czy rozwiązania. Warunkiem było jednak zachowanie parametrów technicznych i jakościowych drogi.

S19 Świlcza – Rzeszów: Wiadukt w Kielanówce oddany do ruchu

Odcinek ten będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na odsunięcie ruchu tirów od obszarów zabudowanych i centrum miasta, dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Fragment ten będzie miał długość 6,3 km i będzie kontynuacją wykonanego już fragmentu S19 Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza.

 

Zobacz też jak wygląda budowa drogi S19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Budowa S19 Sokołów Mał. - Stobierna: Pierwsze metry nawierzchni

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: