1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Na budowie trasy S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

Na budowie trasy S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-05-16
Na budowie trasy S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza
Przebudowa istniejącego odcinka DK1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, maj 2022 r. Zdjęcia: GDDKIA
Przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza do parametrów drogi ekspresowej zaawansowana jest w 27 procentach. Zadanie prowadzone na 7 km odcinku polega na dostosowaniu nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Powstaną mosty, wiadukty i kładki dla pieszych.

Prowadzone prace dla drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza powodują duże utrudnienia w ruchu. Główny front robót realizowany jest na zamkniętym odcinku jezdni w kierunku południowym (do Bielska-Białej). W związku z tym dwukierunkowy ruch na jezdni w kierunku północnym odbywa się po jednym pasie w każdą stronę. Tylko w okolicach nowo budowanych obiektów mostowych ruch odbywa się po zewnętrznych pasach jezdni w obu kierunkach. Niedawno wprowadzone zostało dodatkowo ograniczenie skrajni pionowej do 4,5 m dla potrzeb budowy dwóch wiaduktów drogowych w rejonie ulicy Konstytucji i nowo budowanego węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu zostały wykonane dwa tymczasowe ronda, pozwalające na bezpieczne włączenie się do ruchu na przebudowywanym odcinku. Zamontowano także ostrzegawczą sygnalizację świetlną przed przejściami dla pieszych. Pierwsze rondo zlokalizowano w okolicach ulicy Ujejskiej, drugie w okolicach ulicy Konstytucji.

W przyszłości mogą nastąpić lokalne zmiany w obrębie jezdni DK1, na potrzeby rozbiórki lub budowy kolejnych obiektów inżynierskich. Te zmiany nie powinny wpływać już na organizację ruchu w obrębie skrzyżowań z drogami bocznymi.

- Przełożenie ruchu na nowo budowaną, prawą jezdnię drogi ekspresowej S1 planowane jest w IV kwartale 2022 r. – zapowiadają drogowcy.

S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Krok do umowy na ostatni odcinek

Jak wynika z raportu GDDKIA, zaawansowanie wykonanych prac na odcinku drogi S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza osiągnęło już 27 proc. Dotychczas w pełnym zakresie zrealizowano prace związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni jezdni. Odhumusowano również teren niezbędny dla rozpoczęcia prac ziemnych i budowy konstrukcji drogi. Wykonano większość przebudowy podziemnej sieci gazowej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Wykonano także odcinek próbny podbudowy bitumicznej.

Priorytetem jest obecnie budowa dwóch kładek dla pieszych w Dąbrowie Górniczej. Ich udostępnienie pozwoli pieszym na bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się nad terenem budowy.

Budowa kładki dla pieszych na drogą ekspresową S1 Podwarpie - Dabrowa Górnicza

Budowa kładki dla pieszych na drogą ekspresową S1 Podwarpie - Dabrowa Górnicza. Zdjecia: maj 2022 r., GDDKIA


Jedna z kładek budowana jest przy ulicy Karsów. Tam obecnie ruch pieszych sterowany jest wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Druga kładka powstanie przy ulicy Kusocińskiego. Budowa kładki na ulicy Karsów jest już zaawansowana w 70, a na ulicy Kusocińskiego w 80 proc. Udostępnienie kładek planowane jest w trzecim kwartale 2022 r.

- W najbliższym czasie zintensyfikujemy też roboty przy budowie konstrukcji drogi ekspresowej S1 w kierunku Bielska-Białej. Prace obejmą dokończenie robót ziemnych, budowę nowej konstrukcji drogi S1 w zakresie podbudów z kruszywa oraz z mieszanek mineralno-asfaltowych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku kontynuowane będą prace przy przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, a także kanalizacji sanitarnej. Przebudowane sieci gazowe niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia zostaną włączone do eksploatacji. W dalszym ciągu będzie trwała przebudowa wodociągu do Huty Katowice. Budowane będą także zbiorniki retencyjne. Wykonanie niezbędnego zakresu infrastruktury podziemnej i dokończenie prac ziemnych pozwoli na otwarcie dużego frontu robót przy budowie konstrukcji jezdni w kierunku Bielska-Białej. Kontynuowane będą rozpoczęte budowy dwóch mostów w ciągu S1, przejść dla zwierząt i przepustów drogowych. Trwać będą również prace związane z wykonywaniem ustroju nośnego na wiaduktach drogowych węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz w ciągu ul. Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji.

Zadanie polega na przebudowie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza do parametrów drogi ekspresowej na długości prawie 7 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi.

W ramach inwestycji powstaną cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty, dwie kładki dla pieszych, mur oporowy, siedem przejść dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Powstaną także ekrany akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe oraz elementy naprowadzające - płotki herpetologiczne, wygrodzenia ochronne, zabezpieczenie ogrodzenia nad ciekami wodnymi.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S1 Utrudnienia na drodze 1 Jak dojadę - Dąbrowa Górnicza