1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Opolskie. Nowe odcinki dróg w budowie i przygotowaniu - S11 i obwodnice

Opolskie. Nowe odcinki dróg w budowie i przygotowaniu - S11 i obwodnice

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-01-16
Opolskie. Nowe odcinki dróg w budowie i przygotowaniu - S11 i obwodnice
Budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK45 (woj. opolskie). Zdjęcia: GDDKIA
W ramach realizowanych inwestycji drogowych w woj. opolskim jest budowa pierwszego odcinka trasy ekspresowej S11, czyli obwodnicy Olesna na odcinku prawie 25 km. Docelowo S11 na terenie woj. opolskiego będzie miała ok. 56 km. Jej pozostałe odcinki są w przygotowaniu. Poza tym trwa budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK45. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na terenie woj. opolskiego przygotowywana jest dokumentacja dla czterech nowych obwodnic.

S11 obwodnica Olesna (24,5 km)

Obecnie zaawansowanie budowy Obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 wynosi 80 procent. To 25 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, którego oddanie planowane jest na trzeci kwartał 2023 r. (po zmianach w umowie, GDDKIA zaakceptowała roszczenia wykonawcy o wydłużenie czasu na realizację inwestycji).

Roboty ziemne są już na końcowym etapie. Na znacznym odcinku trasy głównej położona jest warstwa podbudowy bitumicznej. Powoli dobiegają końca prace na obiektach mostowych. - Tam, gdzie jest taka możliwość, kierujemy już ruch na wykonane obiekty mostowe. Na pozostałych prowadzone są prace wykończeniowe – dodają drogowcy.


Budowa trasy S11 - obwodnicy Olesna

Budowa trasy S11 - obwodnicy Olesna, grudzień 2022. Zdjęcia: GDDKIA


Droga ekspresowa S11 w przygotowaniu

Droga ekspresowa S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem budowanej obwodnicy Olesna) posiada ostateczną DŚU. Będzie to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Przeanalizowane zostały cztery warianty przebiegu trasy głównej o długości od 44,2 do 46,9 km. W sierpniu 2021 r. dla tego zadania otrzymaliśmy DŚU dla wariantu W2B o długości 45,8 km, która definiuje korytarz przyszłej drogi ekspresowej S11. Pod koniec listopada 2022 r. decyzja ta po rozpatrzeniu wniesionych odwołań stała się ostateczna.


Mapa przebiegu drogi S11 przez woj. opolskie
Mapa przebiegu drogi S11 przez woj. opolskie. Mapa: GDDKIA

DK45 obwodnica Praszki (12,7 km)

Aktualne zaawansowanie dla budowy obwodnicy Praszki wynosi 85 proc. Wykonawca zakończył prace związane z układaniem poszczególnych warstw nawierzchni - wiążącej i ścieralnej na trasie głównej. Na kilku odcinkach trasy głównej widoczne jest już oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na jezdniach dodatkowych finalizowane jest układanie warstwy ścieralnej. Trwa montaż elementów infrastruktury drogowej - barier ochronnych oraz ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych oraz ogrodzeń w ciągu trasy głównej. Prowadzone są prace przy budowie rond, na których częściowo odbywa się już ruch.

Otwarcie obwodnicy Praszki zaplanowano w drugim kwartale 2023 r.

Obwodnica Praszki w ciągu DK45 - prace, grudzień 2022 r.
Obwodnica Praszki w ciągu DK45 - prace, grudzień 2022 r. Zdjęcia: GDDKIA

Cztery nowe obwodnice w ramach Programu budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na terenie woj. opolskiego przygotowywana jest dokumentacja dla czterech inwestycji. Trwają prace studialno-koncepcyjne dla obwodnicy Brzegu w ciągu DK39, Prudnika w ciągu DK41, Sidziny w ciągu DK46 oraz obwodnicy Lędzin w ciągu DK46. Dla obwodnicy Brzegu w ciągu DK39 trwa procedura wydawania pierwszej, kluczowej decyzji administracyjnej - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Rozbudowy dróg krajowych Opolszczyzny

Ważnym elementem inwestycji realizowanych na drogach krajowych na terenie woj. opolskiego, poza budową nowych odcinków, są działania skupione na rozbudowie istniejącej sieci.

W 2022 roku zakończyły się prace przy rozbudowach trzech odcinków (DK39 Smarchowice Wielkie - Namysłów, DK41 Wierzbięcice, DK45 Rogów Opolski - węzeł Opole Południe) o łącznej długości 8,3 km i wartości robót ponad 60 mln zł. Dla kolejnych trzech zadań prace są w trakcie. Dwa z nich są realizowane w ciągu drogi krajowej nr 46, a kolejne na odcinku DK45. Dla każdej z inwestycji istotnym elementem jest dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 11,5 t/oś.

DK45 Praszka - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km)

Wykonawca sfinalizował prace związane z wymianą warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z ułożeniem nawierzchni. Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową chodników w miejscowości Sołtysy i Wierzbie. Wybudowano bądź przebudowano zatoki autobusowe oraz przepusty drogowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2023 r.

 

DK46 granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km)

Aktualne zaawansowanie prac dla tego zadania pomiędzy granicą województwa opolskiego i dolnośląskiego poprzez obwodnicę Kamienicy do początku obwodnicy Paczkowa wynosi nieco ponad 60 proc. Wykonawca ​realizuje końcowy zakres robót ziemnych, prowadzi także prace związane z budową odwodnienia. W ciągu trasy głównej ułożono warstwę podbudowy z kruszywa oraz warstwę podbudowy betonowej wraz z nawierzchnią betonową.​

W rozwiązaniach projektowych przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni w dwóch technologiach. Nawierzchnia drogi na odcinku 4,3 km jest wykonana z betonu cementowego, natomiast na pozostała część (ok. 1,5 km) jest mineralno-bitumiczna.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2023 r.

DK46 Nysa - Pakosławice (6,1 km)

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) do przekroju dwujezdniowego, dwupasowego w każdym kierunku. Powstaną nowe obiekty mostowe nad rzekami Cielnicą oraz Korzkiew, rozbudowane zostaną cztery skrzyżowania, w tym rondo na skrzyżowaniu DK46 z DW401.

Wykonawca kontynuuje prace przygotowawcze - wycinkę, odhumusowanie terenu, rozbiórki kolidujących obiektów. Trwają także roboty branżowe związane z przebudową kolizji w zakresie infrastruktury technicznej.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

Rozbudowy na etapie przygotowania

Dla kilku zadań opolski oddział GDDKIA otrzymał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dla tych zadań w 2023 roku planowane jest rozpoczęcie robót:

  • DK40 w Głuchołazach (0,9 km) - inwestycja przewiduje przebudowę skrzyżowań, w tym jednego na skrzyżowanie typu rondo oraz dwóch z sygnalizacją świetlną, wyburzenie starego obiektu mostowego i wybudowanie nowego mostu klasy A nad rzeką Biała Głuchołaska,

  • DK45 Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) - rozbudowa drogi do przekroju 2+1 (odcinkowo) i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowa przepustów drogowych

  • DK45 Jełowa - Bierdzany (10,7 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa trzech skrzyżowań na ronda, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Utrudnienia na drodze 45 Jak dojadę - Brzeg