• Facebook - conadrogach
Południowa obwodnica Łodzi - Trasa Górna -połączy się z autostradą A1
Trasa Górna, czyli południowa obwodnica Łodzi połączy się z autostradą A1. Zdjęcia: GDDKiA

Realizacja kolejnych etapów Trasy Górnej w Łodzi ma zapewnić komfortowe połączenie południowych dzielnic Łodzi i gminy Brójce z autostradą A1 na węźle Romanów. Obecnie południowa obwodnica Łodzi o długości 4,5 km łączy ul. Pabianicką (DK14) z ul. Rzgowską. Wkrótce wybrany zostanie wykonawca projektu kolejnego odcinka o długości około 7 k m. To tylko łódzka część drogi. Żeby Trasa Górna mogła połączyć się z A1 musi jeszcze zostać przedłużona na terenie gminy Brójce o kolejne 2 km.

Łódzki Zarząd Dróg i Transportu otworzył oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę trzeciego etapu trasy Górna. Dokumentacja obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z analizą środowiskową, oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

- W trzecim etapie trasy Górna wybudowany zostanie odcinek od ul. Rzgowskiej do węzła „Romanów” w gminie Brójce na autostradzie A1. Dlatego inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Łódź oraz Urząd Marszałkowski. Na mocy porozumienia o współpracy miasto razem z gminą Brójce powstanie jeden projekt budowy Trasy Górna – finansowany i realizowany jednocześnie przez dwa podmioty – informuje ZDiT w Łodzi.

Kolejnym punktem przetargu jest też wykonanie opracowania studium wykonalności i dokumentacji projektowej na budowę dojazdu do innego węzła na autostradzie A1 - „Brzeziny” (przez obwodnicę Nowosolnej). Obie inwestycje stworzą kompleksową siatkę połączeń, która wraz z lokalnym układem drogowym zapewni dogodny dojazd mieszkańców do autostrady.

Dokumentacja dotycząca przedłużenia Trasy Górna do autostrady A1powinna powstać do listopada 2016 roku.

- Projekt będzie wsparty środkami unijnymi na poziomie 90% i będzie to ważny dojazd do autostrady A1, która powinna ruszyć w 2016 roku, a my będziemy przygotowani projektowo i decyzyjnie do tego, aby z końcówką 2017 roku rozpocząć budowę – powiedział marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

- Pierwsze połączenie drogowe z autostradą powstanie na węźle przy ul. Rokicińskiej, a to będzie kolejnym dogodnym dojazdem dla mieszkańców Łodzi - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie blisko 96 mln zł, w tym 80 mln zł to koszt inwestycji na terenie miasta Łodzi. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie gm. Brójce” jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a jego koszt wynosi blisko 16 mln zł.ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz:
DROGI W POLSCE
SPRAWDŹ CO NA DROGACH
WYZNACZANIE TRASY