• Facebook - conadrogach
Powstanie węzeł Pieczewo na ekspresowej obwodnicy Olsztyna
Rusza budowa węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Mapa: GDDKiA

Rusza budowa węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Zgodnie z podpisanym aneksem węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. Połączy on drogę krajową nr 53 oraz południowo-wschodnią część Olsztyna z S51 i DK16. Koszt realizacji tego zadania to 97,2 mln zł.

Budowę węzła Pieczewo przypieczętowało podpisanie aneksu. GDDKiA po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej, udzieliła zamówienia wykonawcy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51, firmie BUDIMEX SA. - Zamówienie uzupełniające obejmuje wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu S51 (pełna koniczyna) nie objętych zamówieniem podstawowym oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. W ramach zamówienia wykonawca dokona też niezbędnych zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności powiązania obwodnicy z realizowanym przez miasto projektem budowy nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego oraz z potrzeby dostosowania parametrów węzła do klasy S (drogi ekspresowej) – informuje GDDKIA oddział w Olsztynie.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej nr 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe w tym jeden w ciągu nowego przebiegu DK53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej DK53 z nowym przebiegiem DK53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

Węzeł Pieczewo stanowi powiązanie drogi krajowej nr 53 oraz południowo-wschodniej części Olsztyna z drogą ekspresową S51 i drogą krajową nr 16. - Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla odcinka obwodnicy w ciągu S51, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo. Na dzień ogłoszenia przetargu istniało bowiem realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy, nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast DK53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą – wyjaśniają drogowcy.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: