1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Umowy na S16 Olsztyn - Biskupiec dużo później

Umowy na S16 Olsztyn - Biskupiec dużo później

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-10-18
Umowy na S16 Olsztyn - Biskupiec dużo później
W dwóch przetargach dla S16 Olsztyn Biskupiec wpłynęły cztery odwołania. Na umowy musimy poczekać. Mapa: GDDKIA
W dwóch przetargach na projekt i budowę około 30 km drogi ekspresowej S16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem wpłynęły odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. – Rozpatrzenie odwołań wpłynie na termin podpisania umów – zaznaczają drogowcy.

Przetargi na projekt i budowę S16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem ruszyły jeszcze pod koniec grudnia 2022 roku. Pierwotny termin otwarcia ofert przewidziany był na 20 lutego br., jednak ze względu na dużą liczbę pytań (prawie 2,5 tys.) złożonych przez zainteresowanych oferentów drogowcy przesunęli otwarcie na 22 czerwca br. Wpłynęło łącznie szesnaście ofert. W postępowaniu dla odcinka S16 Olsztyn Wschód – Barczewo za najkorzystniejszą drogowcy uznali ofertę firmy BUDIMEX z ceną 507,4 mln zł, a dla odcinka Barczewo – Biskupiec firmę PORR z ceną 457 mln zł.

Umów na projektuj i buduj dla S16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem jednak nie będzie, przynajmniej w najbliższych miesiącach, bo złożone odwołania opóźnią podpisanie umów. W postępowaniu przetargowym dla odc. S16 Olsztyn Wschód –Barczewo (11,4 km) złożono jedno odwołanie, a dla odc. S16 Barczewo –Biskupiec (18,2 km) aż trzy.

Co jest przyczyną odwołań w przetargach na S16?

- Za każdym razem strony powołują się na niezgodności w kwestiach technicznych. W przetargu na odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo odwołanie złożyło konsorcjum Polimex, podważając odrzucenie przez nas ich oferty. W postępowaniu na odcinek Barczewo – Biskupiec, na te same kwestie powołują się dwa konsorcja: Kobylarnia/Stecol oraz Polimex. Z kolei Budimex przedstawił ten sam zarzut wybranej przez nas ofercie firmy PORR – informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozstrzygnięcie złożonych odwołań i skarg wydłuży proces wyłonienia wykonawców w postępowaniach przetargowych, co bezpośrednio przełoży się na terminy podpisania umów na realizację S16. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ma w ciągu 15 dni od daty wpływu rozpatrzeć złożone odwołania. KIO w swoim wyroku może oddalić odwołanie w całości lub części, bądź uznać rację odwołującego się. Na wyrok KIO każda ze stron może złożyć skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

S16 Knyszyn – Krynice połączy się z S19. GDDKIA już szuka wykonawcy

Obecna DK16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem zmieni się w ekspresówkę

Obecna DK16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem zmieni się w ekspresówkę. Zdjęcia: GDDKIA

Budowa S16 Borki Wielkie z obwodnicą Mrągowa wypada z 2023 r. - aktualne zdjęcia z budowy

W ramach dwóch odcinków trasy Olsztyn Wschód – Barczewo - Biskupiec, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S16 Jak dojadę - Barczewo Jak dojadę - Biskupiec