• Facebook - conadrogach
Warszawa: Inaczej jeździmy na ul. Marsa (DW637) i ul. Żołnierskiej (DW631)
Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Marsa i ul. Żołnierskiej w Warszawie. Wprowadzone utrudnienia potrwają do końca kwietnia 2017 r. Zdjęcia: ZMID Warszawa

Do końca kwietnia 2017 r. kierowców obowiązuje zmieniona organizacja ruch na ulicach Marsa i Żołnierskiej w Warszawie.

Na ulicy Marsa (droga wojewódzka nr 637) przy skrzyżowaniu z ul. Żołnierską (droga nr 631) kierowcy jadący ul. Marsa z centrum mogą skręcić w lewo tylko z jednego pasa ruchu, środkowym pasem pojechać tylko na wprost, a prawym tylko w prawo. Na skrzyżowaniu zmieniła się sygnalizacja świetlna oraz oznakowanie poziome.

W niedzielę 20 listopada zmieniła się też organizacja ruchu na ul. Żołnierskiej. Ruch po jezdni wschodniej będzie utrzymany jednym pasem. Na jezdni zachodniej będzie można poruszać się bez zmian prawym i środkowym pasem, natomiast lewy pas drogi na odcinku ok. 300 m od skrzyżowania zostanie zamknięty ale pozostanie możliwość skrętu na w lewo w kierunku Węgrowa.

Taka organizacja ruchu pozostanie do końca kwietnia 2017 r.

Wprowadzone zmiany związane są z wykonaniem robót kanalizacyjnych oraz przebudową układu drogowego. Cała inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (Praga Południe) - Żołnierska (Rembertów) na odcinku o długości 4,8 km, od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy:

  1. etap I: ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej,
  2. etap II: budowa dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

W ramach II etapu powstaną:

  • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,
  • prawie 600-metrowa estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
  • kładka dla pieszych i rowerzystów ( z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łącząca tereny leśne z osiedlem Wygoda,
  • dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej nr 2 Warszawa- Terespol,
  • dwa wiadukty w ciągu ul. Żołnierskiej na węźle z ul. Strażacką,
  • druga jezdnia ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granicy miasta,
  • dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków w ciągu ul. Żołnierskiej,
  • chodnik i droga rowerowa wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.

Wykonawcą jest Metrostav S.A. Zadanie ma być zrealizowane do maja 2018 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: