Zlecono opracowanie dokumentacji dla S6 – Zachodniej Obwodnicy Szczecina
Za kilka lat 50 km odcinek drogi ekspresowej S6 ominie Szczecin od północno-zachodniej strony. Będzie częścią obwodnicy jaką utworzy wraz z drogą ekspresową S3 i autostradą A6. Zdjęcia: UM Szczecin

Rusza jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych metropolii szczecińskiej – budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Na razie zlecono prace geologiczne i opracowanie dokumentacji. Potrwają one 15 miesięcy. Docelowo ma powstać 50 km drogi ekspresowej, która od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską przechodząc pod rzeką Odrą dwururowym tunelem w rejonie Polic.

Umowę na opracowanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6 podpisano z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kontrakt o wartości 14,637 mln złotych ma być zrealizowany w 15 miesięcy.

Większa kasa na S6 Zachodnią Obwodnicę Szczecina. GDDKIA wybiera wykonawcę dokumentacji

 

Zlecona dokumentacja uszczegółowi rozwiązania projektowe obwodnicy w korytarzu określonym w decyzji środowiskowej.

– Dokumentacja ta jest kluczowa dla dokładniejszego oszacowania kosztów realizacji inwestycji i możliwych rozwiązań technicznych – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. W ramach tego zadania projekt obwodnicy zostanie opracowany w znacznie większej szczegółowości niż w istniejącej dokumentacji studialnej. Wykonany zostanie też bardzo szeroki zakres badań geologicznych, tak aby poznać szczegółowo budowę podłoża.

Jak wyjaśniają drogowcy, dokładnie zostaną opracowane rozwiązania w rejonie węzłów drogowych i przecięć z innymi drogami. Na nowo zostaną uzyskane uzgodnienia od samorządów, zarządców dróg, gestorów sieci i urządzeń, które przetnie obwodnica. Wykonany zostanie bardzo szeroki zakres badań geologicznych. Badania będą obejmowały wykonanie tomografii elektrooporowej, która da obraz układu warstw podłoża na całej długości inwestycji. Zostanie zrealizowanych około 4300 wierceń na trasie i przy obiektach o łącznej długości około 38 km i około 2000 sondowań. Wiercenia w rejonie planowanego tunelu przez Odrę będą sięgać głębokości 50 metrów. Badania te pozwolą miedzy innymi na określenie zakresu koniecznych wzmocnień podłoża i sposobu posadowienia obiektów inżynierskich.

– Oczekujemy od wykonawcy sprawnego i rzetelnego wykonania badań i dokumentacji, na pewno na każdym etapie będziemy szczegółowo weryfikować otrzymane materiały, ponieważ będą one kluczowe dla uniknięcia problemów na etapie realizacji robót – dodaje Łukasz Lendner.


Mapa przebiegu Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6

Mapa przebiegu Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Mapa: GDDKIA

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule PPP, podobnie jak odcinek drogi S6 Koszalin – Słupsk. Szacuje się, że koszt realizacji obwodnicy wyniesie około 4 mld zł. 

Zachodnia Obwodnica Szczecina od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską przechodząc pod rzeką Odrą dwururowym tunelem w rejonie Polic. Początkiem inwestycji od zachodu będzie węzeł zintegrowany Kołbaskowo na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ łączący drogi S3 i S6.

Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku drogi ekspresowej S3 – autostrady A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Szczególne znaczenie trasa będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina, po powstaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Również z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

znajomy
2019-02-04 11:43
Szczecin miasto prawie 500tys ludzi a prowadzi praktycznie tylko jedna droga 10 do centrum stary poniemiecki mostek oraz komunistyczna trasa zamkowa wszystko się łączy w drogę 10 jeżeli to wystarczy dla tubylców to brawo
MM
2019-01-29 17:11
Do RR: Czyli potwierdzasz że nowa S6 to inwestycja głównie dla Polic, w szczególności zakładów chemicznych. Bardzo droga inwestycja z powodu jednej firmy, bez znaczenia transportowego dla tranzytu i dla samego Szczecina. Swoją drogą - chemikalia są wożone ciężarówkami czy pociągami?
MM
2019-01-29 17:02
Do rr: Co do drogi Warszewo-Police - zgoda. Droga ze Szczecina do Polic faktycznie byłaby pożyteczna. Natomiast S6 mocno odddalona od Szczecina w niczym nie pomoże mieszkańcom Szczecina.
RR
2019-01-24 21:17
* z centrum Szczecina
RR
2019-01-24 21:16
Oczywiście, że warte, gdyż Zakłady Chemiczne Police otwierają nowy zakład i trzeba wyprowadzić tranzyt chemikaliów przez centrum Szczecina
rr
2019-01-22 10:54
Niezbędna jest dwupasmowa droga ze Szczecin do Polic, która doprowadzi ruch w okolice tunelu. Może być to przedłużenie trasy z Warszewa do szosy polskiej omijające Przęsocin
MM
2019-01-14 17:18
Przydatność tej drogi jest wątpliwa. Dla tranzytu od strony Gorzowa jest nieistotna. Dla ruchu z/do Berlina - w niczym nie lepsza od istniejącej A6, a nawet gorsza bo podobno tunel ma być płatny. Dla mieszkańców Szczecina - alternatywa tylko w kierunku Gdańska i Świnoujścia, tylko dla północnych dzielnic Szczecina, od których planowana S6 jest mocno oddalona. Police faktycznie zyskują, i to mocno. Ale czy to jest warte takich pieniędzy?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: