1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Piotrków Trybunalski - mapa samochodowa

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - MAPA SAMOCHODOWA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - NA MAPIE

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski - miasto na prawach powiatu w województwie łódzkim (w latach 1975–1998 Piotrków był stolicą województwa piotrkowskiego). Piotrków Trybunalski leży na Równinie Piotrkowskiej, nad Strawą (lewy dopływ Luciąży), w południowo-wschodniej części województwa. Miasto liczy ok. 75 tys. ludzi na ok 67 km kw. powierzchni. Najważniejszymi trasami dla Piotrkowa Trybunalskiego są: autostrada A1, droga ekspresowa S8, drogi krajowe nr 1, 12, 74 i 91 oraz droga wojewódzka nr 716.
Piotrków Trybunalski

Piotrków powstawał między XI a XIII w., jako ośrodek dóbr książęcych przy skrzyżowaniu ważnych traktów wczesnośredniowiecznych z Pomorza na Ruś i Węgry oraz z Mazowsza do Wrocławia. Nie inaczej jest o dziś – w relatywnie niewielkim Piotrkowie (48. miejsce w kraju) krzyżuje się wiele dróg o ponadregionalnym znaczeniu włączając w to autostradę, drogę ekspresową i cztery drogi krajowe.

Drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Najważniejsza z piotrkowskich dróg to autostrada A1 (zwana Autostradą Bursztynową), docelowo 570-kilometrowa trasa łącząca Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą polsko-czeską. Piotrków połączy bezpośrednio z Łodzią i województwem śląskim na południu (Częstochową i dalej GOP). Droga przebiega zachodnimi obrzeżami miasta, gdzie urywa swój bieg na węźle Bełchatów. Budowa dalszej części autostrady (do granicy województwa śląskiego) to na razie melodia przyszłości. Wiadomo, że autostrada A1 będzie biegła śladem dzisiejszej DK1, która będzie przebudowana do standardu autostrady. Póki co kierowcy zmuszeni są do korzystania z drogi krajowej, która od węzła Bełchatów kontynuuje bieg A1-ki na południe jako tzw. Gierkówka. Droga biegnie daleko od centrum miasta, od momentu startu oddalając się od zabudowań Piotrkowa w kierunku południowo-zachodnim. Droga krajowa nr 1 to obecnie 231-kilometrowa trasa, łącząca Stryków (łódzkie) z Bielskiem-Białą. Równolegle do drogi powstają kolejne odcinki autostrady A1, wówczas droga krajowa nr 1 przyjmuje nr 91. Na Śląsku powstaje też droga ekspresowa S1. W Piotrkowie i na południe od niego nastąpiło odstępstwo od zasady zastępowania 1-ki 91-ką. Otóż na północnym-wschodzie miasta, na węźle Moszczenica, DK91 wpada do miasta jako wschodnia obwodnica Piotrkowa, biegnąc równolegle do krajowej 1-ki. Obie drogi wiodą obok siebie aż do Częstochowy. DK91 biegnie przez Piotrków od wspomnianego węzła na drodze ekspresowej S8, na południe ulicami Rakowską a następnie Wolborską. Dalej wpada w ul. Śląską i Krakowskim Przedmieściem opuszcza Piotrków, kierując się na południe. Droga nr 91 to bezpłatna alternatywa dla autostrady A1. Jest to trasa o długości ok. 446 km, łącząca Gdańsk z Częstochową, biegnie m.in. przez Tczew, Świecie, Toruń i Radomsko. W Piotrkowie tworzy wschodnią obwodnicę miasta, łączącą centrum z drogami szybkiego ruchu na północy – S8-ką i dalej z A1-ką. Otwarcie wschodniej obwodnicy nastąpiło 23 października 2006 r.

Drugą po autostradzie trasą Piotrkowa jest wspomniana droga ekspresowa S8. S8-ka dociera do granic miasta od północy, wspólnie z autostradą A1. Na węźle na północnym-zachodzie miasta droga odbija na wschód i biegnie północnymi obrzeżami Piotrkowa tworzą północną część północno-zachodniej obwodnicy Piotrkowa (od zachodu współtworzy ją A1-ka). Droga mija węzły Piotrków Tryb.-Północ i Moszczenica po czym opuszcza granice miasta, kierując się na północny-wschód, na Tomaszów Mazowiecki, Rawę Mazowiecką i dalej do stolicy. S8-ka docelowo będzie miała długość 565 km i połączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok (brakuje jeszcze fragmentów w województwach mazowieckim i podlaskim).

Przez Piotrków przebiegają też dwie bardzo ważne drogi krajowe relacji wschód-zachód – droga krajowa nr 12 i droga nr 74. Przebiegi obu dróg pokrywają się w mieście z innymi drogami. DK12 wpada w granice Piotrkowa od północnego-zachodu wraz z drogą S8, na węźle Moszczenica odbija od niej wraz z krajową 91-ką, a od niej z kolei odłącza się we wschodnich rejonach miasta (na skrzyżowaniu Rakowskiej i Miast Partnerskich), biegnąc wspólnie z DK74. Ta z kolei dociera do miasta od zachodu. Na węźle Bełchatów skręca na północ, łącząc się z autostradą A1 i biegnąc śladem północno-zachodniej obwodnicy Piotrkowa (dalej S8-ką, do węzła Moszczenica) a następnie wraz z krajową 91-ką i 12-ką wschodnią obwodnicą. Wraz z tą ostatnią DK74 odbija od wschodniej obwodnicy na skrzyżowaniu Rakowskiej i Miast Partnerskich i razem opuszczają miasto ulicami Miast Partnerskich i Sulejowską, biegnąc na wschód nad piotrkowskim jeziorem Bugaj. Droga krajowa nr 12 to jedna z najdłuższych dróg krajowych w Polsce o długości ok. 757 km, łącząca polsko-niemiecką granicę w Łęknicy (województwo lubuskie) z granicą państwa z Ukrainą koło Dorohuska (województwo lubelskie). Droga przebiega m.in. przez Żary, Żagań, Głogów, Leszno, Gostyń, Kalisz, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Radom, Puławy i Chełm. DK74-ka natomiast to 500-kilometrowa trasa, łącząca Walichnowy (łódzkie) z granicą państwa z Ukrainą w Zosinie (lubelskie). Łączy Kielce z Wieluniem i Bełchatowem na zachodzie oraz Sulejowem, Kielcami, Zamościem i Hrubieszowem na wschodzie.

W granicach administracyjnych Piotrkowa przebiega tylko jedna droga wojewódzka. To DW716, startująca daleko na północ od centrum miasta, na styku obwodnic wschodniej i północno-zachodniej, czyli na węźle Moszczenica. Droga biegnie na północ, do Koluszek, ma 38 km długości.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Piotrków Trybunalski. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Piotrków Trybunalski. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - aktualna mapa dróg