1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Uwaga na remonty ważnych dróg na Śląsku, w tym A4, S1, S52 i S86 Sosnowiec - Katowice

Uwaga na remonty ważnych dróg na Śląsku, w tym A4, S1, S52 i S86 Sosnowiec - Katowice

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-09-22
Uwaga na remonty ważnych dróg na Śląsku, w tym A4, S1, S52 i S86 Sosnowiec - Katowice
Wrzesień przyniósł duże remonty dróg na Śląsku. Prace obejują m.in. S86 Sosnowiec - Katowice, S1 Kamesznica - Laliki, autostradę A4 koło Gliwic i Katowic oraz S52 i DK78. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy rozpoczynają remonty ważnych dróg w woj. śląskim. Kierowcy muszą uważać na prace i utrudnienia na wielu ważnych odcinkach: DK78 w Kroczycach, S52 Międzyświeć – Pogórze, S86 Sosnowiec – Katowice, S1 pomiędzy Kamesznicą a Lalikami oraz jezdni A4 w kierunku Katowic na odcinku Kleszczów - Gliwice Ostropa. W dalszej kolejności planowane są remonty jezdni zbierająco-rozprowadzającej autostrady A4 w Katowicach w rejonie węzła Mikołowska oraz remont nawierzchni S52 w Skoczowie.

Ruszają remonty ważnych połączeń drogowych w woj. śląskim. Zdecydowana większość zadań dotyczy dróg ekspresowych i autostrady A4.

– Remonty przeprowadzimy na DK78 w Kroczycach, S52 pomiędzy Międzyświeciem a Pogórzem oraz na jezdni A4 w kierunku Katowic na odcinku Kleszczów - Gliwice Ostropa. W dalszej kolejności na S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz S1 pomiędzy Kamesznicą a Lalikami. Przygotowujemy również remont jezdni zbierająco-rozprowadzającej autostrady A4 w Katowicach w rejonie węzła Mikołowska oraz remont nawierzchni S52 w Skoczowie – wymieniają drogowcy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan remontów i czas trwania.

DK78 w Kroczycach

Wyremontujemy 800-metrowy odcinek nawierzchni jezdni w Kroczycach. Roboty rozpoczęły w poniedziałek, 19 września. Polegać będą na wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Remont rozpoczął się od sfrezowania nawierzchni na prawej stronie drogi w kierunku Szczekocin. Ruch w czasie robót będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną. Na 23 września (piątek) planowane jest przeniesienie robót w kierunku Zawiercia - po lewej stronie drogi. Remont potrwa do końca wrzenia br.

S52 Międzyświeć - Pogórze

Pierwsze prace, polegające na frezowaniu nawierzchni, ruszyły w nocy z 19 na 20 września. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na dwóch odcinkach o długości około 4 km każdy. Na odcinku Międzyświeć - Pogórze oraz Pogórze - Grodziec utrudnienia będą polegały na zawężeniu dwupasowych jezdni do jednego pasa - lewego, po którym będzie się odbywał ruch pojazdów.

Lokalizacja remontu drogi S52 Międzyświeć – Pogórze

Lokalizacja remontu drogi S52 Pogórze - Grodziec. Mapa: GDDKIA

Drogowcy zakładają, że ten etap potrwa do 28 września. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, umożliwiając rozpoczęcie remontu prawych pasów obu jezdni. Zakończenie remontu tego odcinka S52 powinno nastąpić do 5 października br.


Lokalizacja remontu drogi S52 Międzyświeć – Pogórze
Lokalizacja remontu drogi S52 Międzyświeć – Pogórze. Mapa: GDDKIA

A4 Kleszczów - Gliwice

Remont dotyczy około 1,5 km odcinka nawierzchni jezdni autostrady A4 w kierunku Katowic pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami Ostropą. Prace ruszyły we wtorek (20 września) i powinny potrwać do soboty, 24 września br. Utrudnienia w czasie remontu będą polegały na wyłączeniu z ruchu prawego pasa ruchu autostrady A4 oraz wprowadzeniu limitu prędkości do 80 km/h.

Spękana nawierzchnia autostrady A4 Sosnowiec - Katowice

Spękana nawierzchnia autostrady A4 Sosnowiec - Katowice. Zdjęcia: GDDKIA


S86 Sosnowiec – Katowice

W poniedziałek, 26 września, ekipy remontowe chcą ruszyć z remontem nawierzchni drogi ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Drogowcy na S86 pojawią się już w piątek po południu. Wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, która poprzedzi poniedziałkowe rozpoczęcie frezowania prawego i środkowego pasa jezdni w kierunku Katowic. Najpierw zmianie ulegnie oznakowanie poziome. - Wyznaczymy dwa pasy ruchu. Dostępna szerokość jezdni pozwolili na utworzenie lewego pasa ruchu o szerokości 2,75 m i prawego o szerokości 3 m. Włączenia do drogi ekspresowej będą odbywać się z wykorzystaniem linii zatrzymania oraz znaku STOP – wyjaśniają drogowcy.


Start remontu drogi S86 Sosnowiec - Katowice w poniedziałek 26 września

Start remontu drogi S86 Sosnowiec - Katowice w poniedziałek 26 września. Zdjęcia: GDDKIA


Ta część prac potrwa do poniedziałku, kiedy to oznakowanie poziome zostanie uzupełnione o pionowe. Wtedy też wprowadzony zostanie zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy. Ograniczona będzie również dopuszczalna prędkość do 60 km/h. Następnie rozpocznie się usuwanie zużytej nawierzchni jezdni. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, frezowanie będzie odbywać się w dzień i w porze nocnej.

Prace zostaną rozpoczęte frezowaniem nawierzchni na odcinku S86 Sosnowiec (rejon węzła przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu) - Katowice (rejon sklepu IKEA). Po rozbiórce warstwy ścieralnej na odcinku Sosnowiec - Katowice, rozpocznie się frezowanie odcinka Katowice - Sosnowiec.

Tam, gdzie okaże się to zasadne, sfrezowana zostanie również warstwa wiążąca nawierzchni. Równocześnie w miejsce sfrezowanej nawierzchni wbudowywana będzie nowa mieszanka kruszywa i asfaltu. Ten zakres robót powinien zakończyć się do piątku, kiedy to frezowanie rozpocznie się na jezdni w kierunku Sosnowca. Poprzedzi to zmiana organizacji ruchu, która rozpocznie się 28 września (środa).

Remont pasów lewych i środkowych na obu jezdniach drogi ekspresowej S86 ma zostać zrealizowany do połowy października. Po zakończeniu tego etapu robót ruch zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, a następnie rozpocznie się remont pasa prawego i awaryjnego. W tym etapie użytkownicy drogi również będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Szerokość pasa lewego będzie wynosiła 3,5 m, a środkowego 3,25 m.

Zakończenie remontu odcinka trasy S86 Sosnowiec – Katowice powinno nastąpić do 15 listopada 2022 r.

Obecna droga ekspresowa S86 Sosnowiec - Katowice

Droga ekspresowa S86 Sosnowiec - Katowice przed remontem. Zdjęcia: GDDKIA


S1 Kamesznica - Laliki

Również na poniedziałek, 26 września, zaplanowano rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Kamesznicą a Lalikami o długości 5,6 km. Droga ekspresowa S1 na odcinku przeznaczonym do remontu jest drogą jednojezdniową o zmiennym przekrój, o szerokości od 8 do 14 m w układzie 1+1 i 2+1. Stąd też konieczność etapowania robót. W zależności od układu drogi i warunków lokalnych, realizacje robót zaplanowano z wykorzystaniem wahadłowej sygnalizacji świetlnej lub połówkowego zawężenia jezdni z jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwukierunkowego i ograniczeniem dopuszczalnej prędkości do 40 km/h. Szacowany termin zakończenia remontu tego odcinka S1 - do 15 listopada 2022 r.

- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, na przykład opadów atmosferycznych, ujemnej temperatury czy silnego wiatru - przekraczającego 16 m/s terminy realizacji remontów mogą ulec zmianie. Te zjawiska mogą one wpłynąć na harmonogram wykonania niektórych prac - w szczególności ułożenia nowej nawierzchnia jezdni – zastrzegają drogowcy.

A4 Katowice

Planowane są także remonty A4 w Katowicach. Obecnie trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni zbierająco-rozprowadzającej w rejonie węzła Mikołowska w kierunku Krakowa.

- Remont autostrady A4 na odcinku o długości koło 1 km zostanie wykonany w październiku br. - przewiduje katowicki oddział GDDKIA.

S52 w Skoczowie

GDDKIA przygotowuje się również do popisania umowę na remont drogi ekspresowej S52 w Skoczowie. W ramach zadania przewidziano wykonanie robót na odcinku o długości 400 m, które przywrócą nawierzchnię drogi ekspresowej do stanu zgodnego z wymaganiami technicznymi. Zakres prac przewiduje wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni, wykonanie odwodnienia oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni na całym objętym zamówieniem odcinku z uwzględnieniem stref przejściowych przy moście nad rzeką Bładnica w Skoczowie. Zadanie obejmuje również odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Wartość tego zadnia wyniesie prawie 2,8 mln zł.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na drodze S1 Jak dojadę - Gliwice Jak dojadę - Katowice