1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Konin - mapa samochodowa

KONIN - MAPA SAMOCHODOWA

KONIN - NA MAPIE

Konin

Konin to miasto powiatowe położone w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego (w latach 1975-1998 Konin był siedzibą władz województwa konińskiego). Leży w Dolinie Konińskiej, nad Wartą. Konin zamieszkuje około 78 tys. mieszkańców. Drogami o szczególnym znaczeniu dla miasta są: autostrada A2, drogi krajowe nr 92, 25 i 72 oraz drogi wojewódzkie nr 264, 266.
Konin

Konin to główny ośrodek Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Najstarsza zabytkowa budowla – gotycki kościół św. Bartłomieja (2. połowa XIV w.), poza tym klasycystyczny ratusz i synagoga z XIX w. W odległości 13 km od Konina położony jest Licheń – cel licznych pielgrzymek, ośrodek kultu maryjnego z jednym z największych kościołów świata.

Drogi w Koninie

Najważniejszą drogą dla Konina jest przebiegająca przez jego południowe obrzeża autostrada A2, zwana Autostradą Wolności. Docelowo będzie miała długość 651 km i połączy zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską. W 2012 roku połączyła Warszawę z siecią europejskich autostrad. Autostrada A2 przebiega z zachodu na wschód przez centralne województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie a w przyszłości także i lubelskie. Obecnie występuje w dwóch odcinkach: łączy zachodnią granicę kraju z Poznaniem, Łodzią i Warszawą oraz stanowi obejście Mińska Mazowieckiego. Z Konina można na nią wjechać na dwa sposoby – przez węzeł Konin – Zachód (dawniej nazywany Modła) lub Konin – Wschód (dawniej Żdżary).

Poza autostradą w Koninie biegną trzy drogi krajowe. Drogą podążającą przez Polskę ślad w ślad za A2-ką jest droga krajowa nr 92. Ma ona długość ok. 472 km i łączy Rzepin (województwo lubuskie) i Kałuszyn (województwo mazowieckie). Droga jest bezpłatną alternatywą dla częściowo płatnej autostrady. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” DK2 na DK92. Przez Konin 92-ka wiedzie z zachodu na południowy-wschód, przecinając konińskie śródmieście ulicami Poznańską, Trasą Warszawską i Kolską.

Druga krajówka w Koninie to droga krajowa nr 72. Jest to droga o długości ok. 170 km, łącząca Konin z Rawą Mazowiecką (województwo łódzkie). DK72 biegnie m.in. przez Turek, Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Łódź i Brzeziny. Rozpoczyna swój bieg odbijając na południe od ul. Kolskiej (którą wiedzie krajowa 92-ka) w ul. Europejską. Po 1,5 km droga skręca z Europejskiej w lewo, w Świętojańską i wyjeżdża z miasta, kierując się na Turek.

Trzecią i najbardziej uciążliwą dla koninian drogą krajową jest DK25. Ma 412 km długości i łączy Bobolice (województwo zachodniopomorskie) z Oleśnicą (województwo dolnośląskie). Poza Koninem droga mija m.in. Bydgoszcz, Inowrocław, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. DK25 przecina Konin z północy na południe i niesie ze sobą wszystkie następstwa ruchu tranzytowego, zmierzającego na autostradę. Wiedzie ulicami Przemysłową, Trasą Warszawską i Mostem Unii Europejskiej. Alternatywą dla wzmożonego ruchu ciężarówek i samochodów osobowych w centrum Konina miała być obwodnica, która wyprowadziłaby krajową 25-kę poza granice miasta. Miastu udało się jak dotąd wybudować tylko przeprawę przez Wartę, która, owszem, rozładowała ruch, ale na końcu mostu trasa się urywa a samochody z powrotem lądują na śródmiejskich jezdniach. Budowa drugiego odcinka wywołała społeczne protesty. A całość inwestycji to koszt ponad 320 mln. zł (samorządowcy są skazani tylko na siebie i niepewne unijne dotacje, bo obwodnicy w tym miejscu nie planuje GDDKiA).

Przez Konin biegną też dwie drogi wojewódzkie, które zaczynają swój bieg w grodzie nad Wartą.

DW264 – droga startuje na północ na Rondzie Miast Partnerskich w centrum Konina, na styku z krajowymi 25-ką i 92-ką. DW264 łączy Konin ze Sławoszewkiem, ma 23 km długości.

DW266 – to zdecydowanie poważniejsza trasa od swojej poprzedniczki. Startuje na skrzyżowaniu Wyszyńskiego i Przemysłowej, odbijając na wschód od krajowej 25-ki. Po przejściu w Jana Pawła II 266-ka opuszcza Konin, kierując się do Ciechocinka (województwo kujawsko-pomorskie), do którego dociera po 99 km od startu. DW266 biegnie m.in. przez Radziejów i Aleksandrów Kujawski.

KONIN - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Konin. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Konin. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
KONIN - aktualna mapa dróg

KONIN - GŁÓWNE DROGI I ULICE

KONIN - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Konin

KONIN - JAK DOJADĘ

KONIN - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL