1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Budowa S7 w Małopolsce - odcinki, terminy, nowa Zakopianka i odc. Rabka - Chyżne

Budowa S7 w Małopolsce - odcinki, terminy, nowa Zakopianka i odc. Rabka - Chyżne

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-10-19
Budowa S7 w Małopolsce - odcinki, terminy, nowa Zakopianka i odc. Rabka - Chyżne
Postępy prac na S7. Raport z realizacji małopolskich odcinków trasy. Zdjęcia: Zakopianka, GDDKIA
Droga ekspresowa S7 przebiega przez Małopolskę od granicy z woj. świętokrzyskim do Rabki Zdroju. Większość tej trasy znajduje się w budowie. W trakcie realizacji jest w sumie ponad 66 km i są to odcinki na północ od Krakowa i Zakopianki Lubień – Skomielna Biała. Wystartowały także prace nad studium korytarzowym dla odcinka S7 w ciągu Zakopianki pomiędzy Krakowem i Myślenicami.

Kierowcy korzystają z odcinków drogi ekspresowej S7 na obszarze Krakowa, od węzła Kraków Nowa Huta do węzła A4 Kraków Bieżanów oraz odcinki na południe od Krakowa: Myślenice - Lubień i Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Długość odcinków S7, po których obywa się ruch, wynosi blisko 30 km.

W realizacji znajduje się obecnie 66 kilometrów ekspresowej trasy S7. Zaawansowanie prac na poszczególnych odcinkach jest bardzo zróżnicowane.

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa

S7 Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) - Miechów

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana 16 kwietnia 2020 r. Prace budowlane na blisko 19-kilometrowym odcinku ruszyły z końcem lipca br. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, badania archeologiczne, wycinka drzew i zdejmowanie humusu. Inwestycja potrwa do 2023 r.

Mapa drogi ekspresowej S7 Kraków - granica z woj. świętokrzyskim

Mapa drogi ekspresowej S7 Kraków - granica z woj. świętokrzyskim, odcinki w budowie i przetargu. Mapa: GDDKIA

S7 Miechów - Szczepanowice

Trwa przetarg na projekt i budowę nieco ponad 5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Wybór najkorzystniejszej oferty zaplanowany jest na 20 października 2020r. To ostatni odcinek drogi ekspresowej S7 na terenie Małopolski, który jest jeszcze na etapie przetargu.

Droga S7 na północ od Krakowa: 50 km w budowie, Miechów – Szczepanowice w przetargu

S7 Szczepanowice - Widoma

„Pierwsza łopata” na następnym, ponad 13-kilometrowym odcinku Szczepanowice - Widoma, wbita została 11 września 2019 r. Na początku października 2020 r. zaawansowanie prac mostowych wynosiło 70,3 proc. a drogowych 64,6 proc. Wznoszone są nasypy, podbudowa i warstwa mrozoochronna, umacniane i uszczelniane są rowy i humusowane skarpy. Na obiektach inżynierskich trwają zbrojenia, betonowane, układanie izolacji i na części wiaduktów także krawężników.

W ciągu wspomnianego odcinka drogi S7 wybudowane zostaną dwa węzły - Szczepanowice i Widoma. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

S7 Widoma - Kraków

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID dla ponad 18-kilometrowego odcinka Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Trwają badania archeologiczne, prace przy wycince drzew i wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją. Przygotowywane są drogi dojazdowe do budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r.

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Na odcinku od Moczydła do węzła Mistrzejowice będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i rezerwę pod trzeci, a na dalszym odcinku w obrębie Krakowa powstanie w docelowym układzie z trzema pasami ruchu.

Droga ekspresowa S7 na południe od Krakowa tzw. Zakopianka i odc. Rabka - Chyżne

S7 Lubień - Naprawa

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej.

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Ogłoszony został przetarg na kontynuację budowy i na 19 października 2020 r. przewidziane jest otwarcie ofert.

Zakopianka: Jest umowa z wykonawcą estakady w Lubniu. S7 Lubień – Naprawa w przetargu

Na początku września br. zawarto umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi S7 z dotychczasowym podwykonawcą, który prowadził prace na tym obiekcie. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwają prace przy budowie segmentu czwartego estakady. Zakończenie budowy estakady zaplanowane jest na jesień 2020 r.

Realizacja ekspresowej drogi S7 na południe od Krakowa to odcinki S7 Kraków - Myślenice i dokończenie budowy Lubień - Rabka Zdrój

Realizacja ekspresowej drogi S7 na południe od Krakowa to odcinki S7 Kraków - Myślenice i dokończenie budowy Lubień - Rabka Zdrój. Zdjecia: GDDKIA

S7 Naprawa - Skomielna Biała

Na tunelowym odcinku drogi ekspresowej S7 w październiku 2019 r. przebito na wylot prawą nitkę tunelu pod górą Luboń Mały. 27 kwietnia br. przebito lewą nitkę, a obecnie trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek. Wykonywane są nisze sygnalizacyjno-alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

Realizacja odcinków drogi ekspresowej S7 na południe od Krakowa tj. Kraków - Myślenice, Lubień - Rabka i Rabka - Chyżne. Mapa: GDDKIA

Realizacja odcinków drogi ekspresowej S7 na południe od Krakowa tj. Kraków - Myślenice, Lubień - Rabka i Rabka - Chyżne

 

Powstanie koncepcja nowej Zakopianki S7 Kraków - Myślenice

Wystartowały prace przygotowawcze do realizacji odcinka trasy S7 od Krakowa do Myślenic. W pierwszej kolejności musi powstać studium korytarzowe. Obejmie ono powierzchnię blisko 3 tys. km² na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin. Prace analityczne potrwają co najmniej rok.

Droga ekspresowa S7 od Krakowa do Myślenic w opracowaniu

Studium Korytarzowe dla S7 Rabka Zdrój - Chyżne

Uzupełnieniem kompleksowego podejścia do prac nad kształtowaniem sieci drogowej jest planowane Studium Korytarzowe dla drogi krajowej nr 7 Rabka – Chyżne. Ten końcowy na obszarze Polski fragment drogi krajowej nr 7, ma swoją kontynuację i znaczenie w funkcjonowaniu międzynarodowego układu transportowego. 

Wstępny zakres prac budowlanych dla DK7 Rabka – Chyżne zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie projektuj i buduj.

Łączny koszt powstania drogi krajowej nr 7 Rabka - Chyżne to około 3,2 mld zł.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S7 Jak dojadę - Kraków