1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Co dalej z nową Zakopianką? Potrzeba więcej czasu na wariant społeczny S7 Kraków – Myślenice

Co dalej z nową Zakopianką? Potrzeba więcej czasu na wariant społeczny S7 Kraków – Myślenice

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-09-20
Co dalej z nową Zakopianką? Potrzeba więcej czasu na wariant społeczny S7 Kraków – Myślenice
Nowa S7 Kraków - Myślenice ma być receptą na zakorkowaną Zakopiankę. Jak na razie prace planistyczne nie mogą ruszyć z miejsca. Zdjęcia: GDDKIA
Jak pobiegnie nowa droga ekspresowa S7 z Krakowa do Myślenic? Zaproponowane przez drogowców warianty nowej S7 spotkały się z negatywnym odbiorem. Brakuje też kompromisowego wariantu dla nowej Zakopianki wypracowanego przez lokalne samorządy. Tymczasem droga jest coraz bardziej potrzebna, bo obecna jest coraz bardziej zatłoczona. W ciągu ostatnich lat ruch na niej wzrósł o 20-25 procent. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na Zakopiance będzie sukcesywnie wzrastać.

W styczniu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych przedstawiła wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic. W celu wyznaczenia tras, łączących autostradę A4 na południe od Krakowa z drogą ekspresową S7 za Myślenicami, analizie poddano obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Opracowano 14 propozycji tras łączących autostradę A4 w okolicy Krakowa z S7 za Myślenicami. Początek tego odcinka rozpatrywany był w wariantach sięgających od okolic miejscowości Morawica (skrajnie na zachód) aż po węzeł Targowisko (skrajnie na wschód). Do dalszych analiz wytypowano sześć korytarzy. Dla wszystkich rozpatrywanych rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. We wszystkich wariantach trasa S7 kończy się w Myślenicach. Budzi to duży sprzeciw mieszkańców Myślenic, którzy obawiają się, że nowa droga przetnie miasto.

Ostatni odcinek S7 pomiędzy Warszawą i Krakowem przechodzi do budowy


Warianty korytarzy nowej Zakopianki, S7 Kraków - Myślenice, proponowane przez GDDKIA

Warianty korytarzy nowej Zakopianki, S7 Kraków - Myślenice, proponowane przez GDDKIA. Mapa: GDDKIA


Ponieważ żaden z proponowanych wariantów nie zyskał akceptacji mieszkańców i lokalnych władz, w maju GDDKIA zaproponowała, żeby to samorządy przygotowały swoją koncepcję przebiegu nowej Zakopianki. Na społeczny wariant przebiegu S7 GDDKIA miała czekać pierwotnie do czerwca, potem wydłużono czas do końca września. Samorządom jak do tej pory nie udało się wypracować żadnego porozumienia i tzw. korytarza społecznego. Rozważanych jest kilka możliwości poprowadzenia nowej Zakopianki, czyli drogi S7 Kraków - Myślenice. Jak dotąd żaden z proponowanych wariantów nie uzyskał akceptacji przedstawicieli wszystkich samorządów, przez tereny których mógłby prowadzić.

Niektórzy parlamentarzyści i samorządowcy zaznaczają również, że wręcz nie są w stanie przygotować wariantu społecznego przebiegu trasy S7, ponieważ nie dysponują narzędziami i możliwościami analizy takimi jak GDDKIA. Zaznaczają, że rolą GDDKiA jako inwestora i zarządcy jest zaproponować takie warianty, które będą akceptowalne społecznie przez stronę samorządową i przez władze lokalne.

Z uwagi na brak porozumienia władze Krakowa zwróciły się z prośbą do GDDKIA o wstrzymanie się z dalszymi pracami nad przebiegiem nowej Zakopianki do czasu osiągnięcia kompromisu między zainteresowanymi samorządami. Zaznaczają, że przedstawienie wariantu społecznego lub jego kilku wersji, zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga osiągnięcia kompromisu między interesariuszami i uzyskania aprobaty wszystkich samorządów gmin.

- Z punktu widzenia miasta Krakowa dotrzymanie terminu 30 września, na opracowanie tzw. wariantu społecznego będzie trudne do osiągnięcia. Z tego względu skierowano do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismo z informacją o dotychczasowym przebiegu prac nad wariantem społecznym, opisem napotkanych problemów oraz prośbę o wstrzymanie się z dalszym procedowaniem prac nad tym zadaniem do czasu osiągnięcia kompromisu między zainteresowanymi samorządami – informuje krakowski magistrat.

Tunel na Zakopiance dopiero na koniec 2022 roku?

Wśród rozważanych propozycji przez władze Krakowa, żadna nie zakłada połączenia planowanej drogi ekspresowej S7 z autostradą A4 pomiędzy węzłami autostradowymi: Kraków Południe i Kraków Wieliczka, włącznie z tymi węzłami. Wyznaczanie rozważanych wariantów przebiegu planowanej trasy oraz ich zmiany i modyfikacje są dokonywane w taki sposób, aby uwzględniały w szczególności interesy lokalnej społeczności.

- W celu uniknięcia zarzutów pod adresem miasta Krakowa o próbę narzucania własnych pomysłów pozostałym samorządom, rozważane warianty nie zostały opublikowane. Możliwości te są natomiast konsultowane z przedstawicielami pozostałych zainteresowanych samorządów. Na bieżąco są również wprowadzane modyfikacje wypracowanych propozycji – informuje UM Krakowa.

Na czwartek, 22 września zaplanowano kolejne posiedzenie zespołu zadaniowego ds. opracowania przebiegu drogi ekspresowej S7. Zgodnie z planem, mają w nim wziąć udział zarówno członkowie zespołu ze strony Krakowa, jak i przedstawiciele samorządów.

Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi. Trzeba zaznaczyć, że analizowane korytarze mają ok. 3-5 km szerokości. Konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Droga ekspresowa S7

Droga ekspresowa S7. Zdjęcia: GDDKIA

Droga ekspresowa S7 stanowi kluczowe połączenie między północą a południem Polski, które w swoim docelowym kształcie poprowadzi kierowców od Morza Bałtyckiego, przez Warszawę, aż do niemal samych Tatr. Droga ekspresowa S7 jest już w dużej części eksploatowana. Stopniowo oddawane są nowe fragmenty tej trasy, a kolejne odcinki są w trakcie realizacji lub przygotowań.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S7 Jak dojadę - Kraków Jak dojadę - Myślenice